A borzderes típusú szarvasmarha világfajta, Európa számos országában találhatóak változatai, ám ezek többsége ma intenzív fajtává nemesítve fordul elő. A fajtamegőrző program civil szervezetek kezdeményezéseként indult, célja a kettős hasznú primitívebb, külterjes tartásra kifejezetten alkalmas változat megőrzése, illetve Magyarországon való újbóli elterjesztése.

A kárpáti borzderes szarvasmarha szelíd, átengedő természetű, tartását tekintve igénytelen, külterjes tartásra alkalmas kettős hasznosítású fajta, tehát a háztáji szarvasmarha tartás egyik ideális alanya lehet. E kettős haszon kiegészül egy harmadik haszonvétellel is, az igáztatással, mely még a Kárpátok eldugott falvaiban érhető nyomon. Tejhozama nem magas, ugyanakkor kevésbé érzékeny a legelő állapotának változásaira és igen magas beltartalmi értékű tejet ad. A borzderes tej kimondottal alkalmas sajtok és más tejkészítmények előállítására, ezért a kisüzemi, illetve házi termék előállításban is fontos szerepe lehet.
 
A fajta jelenleg Erdélyben és Kárpátalján található meg, ott is kis számban, és kevés a fajta jellegzetes egyed. A mai intenzív fajták kiszorítják azokról a területekről is, ahol idáig jelen volt egy-egy elszigetelt populáció. Magyarországról a fajta eltűnt és a szomszédos országokban is a kipusztulás fenyegeti!
 
A kutatási program célja
 
Fajtafenntartó tenyésztési program kidolgozása és megvalósítása a Kárpáti Borzderes fajtára, aminek a keretében: 
 • megtörténne a program tudományos alátámasztása, amelyet a Debreceni egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Állattenyésztéstudományi Intézetével együttműködve valósítunk meg és aminek központi eleme az állomány genetikai vizsgálata,
 • a jelenlegi mikóházi csorda létszámát növelnénk tenyésztéssel és új állatok vásárlásával, a fajtafenntartáshoz szükséges mértékig,
 • állatok kihelyezésével új állományok létrehozását segítenénk elő a tenyésztési program megvalósítása érdekében,
 • a fajtafenntartás mellett szeretnénk a Polyán mintagazdaság keretében megmutatni, hogyan lehetséges a természet mintájára a gazdálkodásban megvalósítani a körbekapcsolt anyag és energetikai folyamatokat, tehát egy természettel együttműködő mintagazdaságot is létrehozunk.
A program indokoltsága és hosszú távú eredményei
 
A sikeres fajtafenntartó tenyésztési program lehetővé tenné, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarhát Magyarországon önálló fajtaként be tudjuk jegyeztetni (kárpáti-, vagy magyar borzderes néven) és ezáltal a fajta genetikai állományát meg tudjuk őrizni.
 
Falvainkban mára szinte teljesen megszűnt az állattartás, növelve a vidéki ember gazdasági kiszolgáltatottságát. A globalizált kereskedelem, táplálkozási szempontból kétes értékű élelmiszeripari tömegtermékekkel árasztja el még a kisebb településeket is, miközben a lakosság nagy része komoly megélhetési gondokkal küzd. Ezen a helyzeten sokat javíthatnak olyan fajták, melyek alkalmasak a háztáji tartásra és a manufakturális élelmiszer feldolgozásra. A háztáji állattartás felélesztése a fentieken kívül más jelentős hasznokkal is járhat, pl. javíthatja a vidéki településekre jellemző romló munkamorált, visszaadhatja az emberek hitét és munkakedvét, értelmet adhat a reggeli felkelésnek és visszahozhatja a falu jellegzetes képét baromfikkal és vonuló csordákkal.
 
Miért érdemes támogatni a kutatási programot?
 
Aki támogatja a Kárpáti borzderes szarvasmarhafajta kutatási programját: 
 • elősegítheti - egy jó eséllyel - őshonos magyar szarvasmarha genetikai állományának megmentését,
 • segítheti a kárpáti borzderes szarvasmarha fajta tenyésztése által létrejövő természetvédelmi és szociális célok megvalósulását,
 • részt vehet az emberiség egyik legnagyobb „kísérletében”, aminek során arra vállalkozunk, hogy bebizonyítsuk, az ember is gazdagíthatja a természetet.
Hogyan lehet a fajtamegőrzési programot támogatni?
 
A Polyán Egyesület közhasznú szervezet, ezért a program pénzbeli és tárgyi támogatása közcélú támogatásnak minősül, így igénybe vehetők az ehhez kapcsolódó adókedvezmények! Jelenleg ez csak a cégek esetében lehetséges: a tárgyi adományok ÁFA mentesek és tartós adományozás esetén az adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható és még az adomány értékének 20%-a is csökkenti az adóalapot.
 
Pénzbeli adományok
 
Pénzbeli adományaikat a következő számlaszámra lehet befizetni: 11600006-00000000-33761570
 
Online bankkártyás adományozásra is van lehetőség, ehhez kattintson a bal oldali menüszalagon lévő gombra!
 
1 %-os felajánlásokat is tudunk fogadni!
 
Tárgyi adományok
 
Jelenleg a következő tárgyi adományokra van szükségünk:
 • válogató karám
 • fűkasza
 • körbálázó
 • kistermelői tejfeldolgozást, sajtkészítést segítő eszközök
Egy tehénért, egy borjú akció
 
Mivel a kutatási program fontos része, hogy a jelenlegi állományt tovább növeljük, ezért most lehetőséget adunk a támogatók részére, hogy egy (vagy több) tenyészállat megvásárlásával támogassa a fajtamegőrzési programot. A tenyészállat a mikóházi törzstenyészet része lesz, tehát a Polyán Egyesület tulajdona, azonban a későbbiekben, amikor lezárul a kutatási program és megtörténik a fajtaelismertetés, az adományozó jogot szerez arra, hogy egy borjút kaphasson (amennyiben ezt igényli) az általa megvásárolt tehén szaporulatából. Az adományozó ezen túl jogot szerez arra is, hogy Ő nevezze el az adományából behozott teheneket. Erre az adományozási lehetőségre is vonatkozik a pénzadományokra vonatkozó adókedvezmény.
 
Egy tehén ára, Erdélyből való behozatallal együtt: 300 eFt
 
Szakmai és önkéntes segítség
 
Amennyiben szakmailag érdeklődik egy őshonos szarvasmarha kutatási program, ill. egy természettel együttműködő gazdaság kiépítése iránt, szakmai, ill. önkéntes munkával bekapcsolódhat a programba, ezzel egy vidám, elkötelezett csapat tagjává válhat.
 
A program eddigi résztvevői
 
Polyán Egyesület, Mikóháza, Inspi-Ráció Egyesület és E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Állattenyésztéstudományi Intézete, Debrecen, Nagy Tibor gazdálkodó, Pénzesgyőr.
 
Forrás: polyan.hu