A magyar népi építészet nemzetünk páratlan kulturális kincse. Szerkezete, horizontális térszemlélete a XXI. században is büszkén hirdeti a magyar nép ősiségét. Nemzeti kultúránk épített lenyomata a mellérendelő sztyeppei lovas nomád kultúra és a keresztény európai hagyományok minőségi ötvözeteként fogható fel. 

A magyar népi építészet egyszerre tükrözi a paraszti logikát, az életszerű és egészséges funkcionalitást, az archaikus letisztultságot és az ősi hagyományokat. Formagazdagsága és felvonultatott néprajzi motívumai által hűen képviseli minden néprajzi egységünk, 
kistájunk jellemvonásait. 
 
A Váralja Szövetség szomorúan állapítja meg, hogy a XX. század részben napjainkig tartó viharai miatt népi építészeti emlékeink száma megcsappant, a megmaradt értékek pedig védtelenül, jellemzően igen rossz állapotban dacolnak az idővel. S ami ennél is 
szomorúbb, a második világháborút követően a magyar vidék kapcsolata megszakadt saját hagyományaival, kultúrájával – így a magyar népi építészet elveszítette megújuló képességét, szerepe pedig élettelen skanzenné vált. 
 
Szervezetünk úgy véli, Magyarország felemelkedése a vidék felélesztésével kezdődhet el, ugyanis az értéktermelő funkciót betöltő magyar vidék nélkül egy erős gazdaság, egy szilárd társadalom elképzelhetetlen. Véleményünk szerint ugyanakkor a magyar vidékstratégiának minőségpolitikai célokat is szem előtt kell tartania. Ezek között első helyet érdemel a hagyományos magyar falukép helyreállítása a tájjellegű magyar népi építészet újjáélesztésével. 
 
A Váralja Szövetség ezzel a céllal egy olyan albumot állított össze támogatói segítségével, amely a Kárpát-medence népi építészeti emlékeit hivatott bemutatni. Képgyűjteményünk már több mint száz fényképet tartalmaz, s reményeink szerint hamarosan tovább fog bővülni Hazánk valamennyi néprajzi egységét felölelve.
 
Szervezetünk célja, hogy olyan jövőben alkalmazható népi építészeti megoldásokat dolgozzon ki, amelyek a XXII. század elvárásainak is képesek lesznek megfelelni. Álláspontunk szerint ennek kulcseleme, hogy a jövő vidéki portái egyszerre adhassanak méltó otthont egy magas szintű civilizációnak és a vidékhez fűződő gazdálkodási folyamatoknak. Hatékony, hagyományőrző és tájba illő megoldásainkkal elsősorban a fiataloknak szeretnénk alternatívát nyújtani, visszaszorítva ezzel a már hetven éve hazánkban uralkodó tájidegen építészeti divatot. 
 
A Váralja Szövetség egy olyan stratégia elkészítését szorgalmazza, amely kedvezményeket biztosít azoknak a házépítőknek, akik portáikat a helyi hagyományok szerint alakítják ki. A magyar népi építészet feltámasztását ösztönző intézkedések egyike lehet egy olyan állami tervezőiroda felállítása, amely önköltségi áron tervez, továbbá jelentős adókedvezményeket lehetne a népi építészeti megoldásokat követő lakóházak építőinek, tulajdonosainak biztosítani. 
 
Hisszük, hogy Magyarország felemelkedése a vidék feltámasztása nélkül lehetetlen. Meggyőződéssel valljuk, hogy a vidéki Magyarország újjáépítését határozott minőségpolitikai céloknak kell meghatároznia. Ebben kulcsszerepet kell biztosítani a magyar népi építészet újjáélesztésének, hogy ezáltal a magyar vidék visszanyerhesse ősiségét, hagyományos karakterét, nem utolsó sorban magyar jellegét. 
 
Váralja Szövetség 

További információ:  varaljaszovetseg.hu/h067.html