PREMFOTÓ pályázat

A Békéscsabai Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely országos PREMFOTÓ pályázatot hirdet "VIII. "Csak tiszta forrásból..." címmel

A pályázatra kizárólag klasszikus fekete-fehér (monochrom), vagy digitális fekete-fehér fotó küldhető.

Pályázati feltételek:
1. A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a határainkon kívül élő magyar fotós.
2. A pályázat témája kötetlen, nyilvánosság előtt még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
3. Sorozatot, kép-párokat nem fogadunk el.
4. Egy szerzőtől legfeljebb három (3) monochrom (ezüst alapú papírra nagyított), és három(3) fekete-fehér digitális fotó küldhető be.
5. A képek mérete - amely egyenlőnek értendő a fekete-fehér fotópapír méretével - 30X40 cm illetve a hosszabbik oldal maximum 40 cm és minimum 36 cm között legyen.
6. A digitális (fekete-fehér) képek esetében a méretek megegyeznek az 5. pontban leírtakkal.
7. Az 5. 6. pontban megadott méreteknek nem megfelelő, illetve paszpartuzott képeket nem fogadunk el.
8. Minden pályamű hátoldalán, magyar nyelven, olvashatóan szerepelnie kell a szerző nevének, lakcímének, a kép címének, valamint a nevezési lappal megegyező sorszámnak.
9. Ha a képek tartalma személyiségi jogokat sért, ezekért a szerző tartozik felelősséggel.
10. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak nem kerülnek zsűrizésre.
11. A postai szállítások során keletkezett esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
12. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás propagandája érdekében térítés nélkül felhasználhatja.
 

Beérkezési határidő: 2010. február 15.

További információ és pályázati űrlap a Márvány Fotóműhely honlapján.

Forrás:

Permalink

RENDKÍVÜLI KARÁCSONYI AJÁNLAT - ÚJ WASS KÖTET A KRÁTERTŐL!

Wass Albert

 

Nagy novelláskönyv

 

ISBN:  978-963-298-010-2
Ár: 4900 Ft
1152 oldal, keménytáblás, védőborítóval
Méret: 150x227 mm

 


Wass Albert először a novellákban, a novellák által talál rá a próza széles országútjára. Megtalált és kimondott életsorsok történetei, többnyire drámai pillanatai, rejtőző majd ki-kitárulkozó vallomások teszik kortársai között már fiatalon mesterek társává, ill. elismert mesterré. 28 évesen már egyenrangú tagja lesz az Erdélyi Helikonnak. Prózaírói képességére figyel fel Bánffy Miklós és Kuncz Aladár, ezáltal miatt köt barátságot Tamási Áronnal, Nyirő Józseffel, Berde Máriával és Indig Ottóval, s Makkai Sándor is e kvalitását hangsúlyozza. A lapok rendszeresen közlik, a harmincas évek második felétől reprezentatív antológiák szerzői közé kerül. A legjobb erdélyi írókat képviseli az Erdélyi Köszöntő antológia magyarországi körútján. A novellistát (is) tartós és osztatlan elismerés fogadja. 1934 és 36 között különleges, élet- és létfaggató paraboláira is érvényes a költő Pilinszky János felismerő jellemzése: „Érzékeny, szemlélődő lélek, mondatai az álom varázslatával hatnak, mégis fegyelmezett, szigorú stílus ez. Emberek, városok és tájak tűnő hangulata él soraiban, mellékesen, mert csak egy fontos: a pillanat, mikor minden mulandó értéket és értelmet kap, csak egy pillanatra, de ennek a pillanatnak emléke – múlhatatlan.” Ugyanebben az időben már a havasi és városi ember ellentéte, a mezőségi románság, magyarság, szászság és zsidó világ is hiteles képekben, pszichikai realitásmódban ábrázolódik novelláiban. Különböző nézőpontú írói beállításai, a korszak szimultán és polifon előadásmódja kiemeli kortársai közül a még ifjú írót. A front, a 2. világháború Erdélyének és Magyarországának tragédiáját fájdalmas realizmussal örökíti meg a Valaki tévedett című kötet novellasorozatában. A Te és a világ epigrammatikus tanítás-történetei filozófiai tágasságával emelkednek ki a háború utáni időszak prózájából. Tömörsége és bölcsessége sok későbbi magyar írónak előlegezi meg stílusirányát (Örkény István, Mészöly Miklós stb.) A világirodalomban is otthonos írót látomásos alkata teszi alkalmassá, hogy realista és parabolisztikus munkáiban az emigrációs sors nagy kérdéseit és a nemzetrészeire szakadt magyarság előtte kimondhatatlan igazságait fedeztesse föl olvasóival. Erkölcsi igényességében itthoni írótársai közül leginkább Sántha Ferenchez hasonlíthatóak 60-as és 70-es évekbeli novellái. Életművét egyrészről lírai vallomásossággal megírt Voltam című könyvének tervezett darabkái és egyfajta belső miszticizmus csodálatos novellái zárják le. Az utóbbi novellákat Csoda történt címen foglalja magába a kötet záró ciklusa.
212 novella. Ha Wass Albert nem lett volna kiváló költő, nagyszerű regényíró és oknyomozó közíró, akkor novellista hagyatéka önmagában is súlyt és helyet biztosítottak volna számára a 20. századi legkiválóbbak magyar irodalmában.

 


 

Permalink

Őrtűz gyújtása a Gugger-hegyen

Segíts, hogy minél több fény áradhasson világunkba!
ELŐRE ISTEN FÉNYÉBEN!

Ő r t ű z  g y ú j t á s a  a  G U G G E R-H E G Y E N !
Vendégünk: S i n k o v i t s - V i t a y András színművész!
Kérjük, valamennyi résztvevő hozzon magával egy jelzésértékű darab fát!

A tüzek 2009. december 21-én a téli napforduló idején pontosan 17 órakor gyúlnak ki a hegyek csúcsain.
"...Keresd meg az embereket a környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjazzák a Fényt...együtt gyújtsatok tüzeket..."

Bővebben...

Karácsonyi receptklub

December 19-én, 15 órától tartjuk a következő receptklubot, ahol komplett karácsonyi menüt készítünk el, természetesen az elmaradhatatlan diós és mákos bejglivel - mindezt reform módon, tej, tojás, hús nélkül, hogy az ünnep tisztasága az étkezésben is jelen legyen!
Helyszín: Körösök Völgye Natúrpark Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget

Bővebben...

[Dec 21] Fénylánc 2009

Tüzek előtt – tüzek után

A legenda szerint a nándorfehérvári csata előtt a török hatalmas máglyát épített, hogy megrettentse a bekerített védőket… A maroknyi magyar védő válaszképpen sok apró mécsest gyújtott a vár fokán.

Ez a háború még ma is tart, az újra fellángoló birodalmak tűzvésze még nem tudta legyőzni nemzetünket, mert mindig volt, aki mécseseket gyújtson! Te sem adhatod fel! Ne félj a nagy tűztől, hanem gyújts meg a te mécsesed!

A tatárjárás után egy szerzetes látomásában az erdő mélyén lapuló lángocskák elindultak egymás felé, végül hatalmas fénnyalábbá egyesültek. Boldog Özséb hitt a látomásban, összegyűjtötte a bujdosó remetéket, az összeadódó tudás és hit fellobbantotta az akkori világ legfényesebb fáklyáját: a magyar Pálos Rendet.

Most rajtad a sor! Országod romokban, családod rabszolgasorban, uraid hazaárulók, te pedig más életét éled. Nincs veszíteni valód. Gyújts tüzet kívül és belül, légy része a Fényláncnak, add hírül Istennek és embertársaidnak: te még élsz!

Őseink keze, amely Nándorfehérvárnál a mécseket tartotta rég elporladt. A csillagokból figyelnek most reménykedve. Rakjunk annyi tüzet a hegyek ormán, hogy a mécsek az égre rajzolhassák az emberi lét utolsó mentsvárát: a Kárpát-medencét!

Fénylánc Magyarországért

Karácsony a fény újjászületésének ideje bennünk és a természetben. Közös ünnepre hívunk benneteket. December 21.-én (hétfőn) 17 órakor a Szent Mihály-hegyen (Börzsöny) kigyullad egy máglya, amelynek fénye - ha te is akarod - messzire elvilágít majd az éjszakában...

A szomszédos hegycsúcsokon barátaink várják a fényt, hogy meggyújtsák saját tüzeiket. Az ő tüzeikre is választüzek gyúlnak szerteszét, a közös ima és a Fénylánc végigfolyik a hegyeken, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, hogy az esőcseppek végre indulhassanak a tenger felé…

Akikhez idén még nem ér el a Fénylánc, 18 órakor együtt gyújtsák meg tüzeiket. Ha bármi okból nem tudsz a Fényláncban részt venni, tégy egy égő gyertyát az ablakodba és mondj el ekkor egy imát értünk is.

Segíts, hogy minél több fény áradhasson elsötétült világunkba!

v Kutasd fel a környékeden azt a hegycsúcsot, azt a halmot, ahonnan a legtöbb szomszédos hegyorom látszik, amely megszólít téged, legyen ez a te Szenthelyed!

v Keresd meg az embereket környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjúhozzák a fényt, együtt gyújtsátok meg tüzeteket, legyenek ők a te Testvéreid!

v Találj rá a szomszédos hegyormokat őrző közösségekre, kapcsolódjatok össze,
hisz együtt alkotjátok a Fénylánc lelkét, legyenek ők a te Nemzeted!

Szeresd Földanyánkat, becsüld társaidat, óvd az élő tájat, és ne hagyj szemetet magad után!

Este, ha kigyulladnak a csillagok az Égen és a Földön gondolj arra: nem vagy egyedül!

Ha kapcsolódni akarsz a Fénylánchoz, add tovább üzenetünket, és keress meg bennünket:

MAG www.magtar.hu, www.fenylanc.uw.hu levelező lista: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

[Dec 11] Golenya Ágnes dedikál

Golenya Ágnes dedikálja az Aranykapu című könyvét

FÉNYLÁNC 2009. december 21.

A fénylánc egyesítő fényébe minden szent helyről, templomból, felekezettől, közösségtől vigyék a lángot, valósan és jelképesen, hogy a szeretet tüzében eggyé olvadhassanak.
A fénylánc helyszínek szent helyek vagy azzá válnak, gondozzák imával és munkával.
Ha még nincs a közelükben, keressék meg a legalkalmasabb helyszínt. Ha kell építsék ki és tegyék közzé a térképen, hogy mások is oda találjanak. Készüljenek a 2009 ünnepeire is.

További tudnivalók az alábbi hivatkozáson találhatók:
http://fenylanc.uw.hu/2009/

Jelentkezés és információ: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csikfalusi csángó rádió

Kisérleti adást hallhatnak a csíkfalusi Lőrinc Cselesztin által működtetett online rádión. A rádió autentikus moldvai, gyimesi és más erdélyi népzenét sugároz, egyelőre délutánonként. A műsor hallható a http://radiociucani.youstream.fm/ címen.

XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny

December 1-én elindult a 2010. évi, XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny jelentkezési időszaka. A verseny - immáron túl a az első kerek évfordulón - még mindig a Forrai Sándor Rovásíró Kör kötelékében kerül megrendezésre, melynek vezetői Szakács Gábor és Friedrich Klára. Idén hálás köszönet illeti Tisza Andrást és Andrásnét, akik felvállalták a 2010-es verseny főszervezését.

Bővebben...

Indul a Magyar Hagyomány Műhelye!

A Magyar Hagyomány Műhelye vezető tanára és szervezői  örömmel értesítik Önt, hogy a műhely  tanfolyama 2010. januárjában újra indul. Reméljük, hogy a mellékelt részletes tájékoztatóban leírtak tetszését adják, s nemsokára a  tanfolyam hallgatói között köszönthetjük.
Isten segítse döntésében! 

Budapest, 2009. december 1.  

Üdvözlettel:        

Molnár V. József
a Magyar Hagyomány Műhelye vezető  tanára

Bővebben...

[Dec 11] Ismerős Arcok koncert

Hihetetlen, de igaz! A Békés Városi Kulturális Központban látható az Ismerős Arcok csapata 2009.dec.11 - én (péntek) 19.00 órától.

Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.)

Lélekvesztő - Új ISMERŐS ARCOK lemez és lemezbemutató koncertturné

A Nyerges Attila, Galambos Nándor, Práder Vilmos, Kovacsik Tamás és Leczó Szilveszter alkotta formáció rendszeres szövegírói-zeneszerzői munkájával, előadói tevékenységével, nagyszámú közönséget vonzó koncertjeivel népszerűsíti, tudatosítja a magyar nép és kultúránk szeretetének a fontosságát. Az Ismerős Arcok muzsikusai erősítik közönségük kulturális és nemzeti identitását. Ezen értékeket zenéjük és dalaik révén legjobb tudásuk szerint igyekeznek eljuttatni az újabb generációk tagjaihoz is.

Legújabb albumuk, a Lélekvesztő szeptember végén jelent meg. A Zenekar az új lemezének anyagát 20 helyszínből álló lemezbemutató koncertkörúton mutatja be. A koncerteken közreműködik Tánczos István szaxofonon.
A turné következő állomása december 11-én, 19 órakor lesz Békésen, a Városi Kulturális Központban.Jegyek válthatók elővételben a Ticket Expressz országos hálózatában (www.tex.hu), a Békés Városi Kulturális Központ jegypénztárában (cím: Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25. Telefon: 06/30-347-7105, 06/30-434-0545, 06/20-569-80-58, 0666/411-142; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet ), a békéscsabai Tourinform Irodában (cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.) tel.: 0666/441-261; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet

Jegyárak:
- elővételben: 2.500,- Ft
- és az előadás napján, a helyszínen: 3.000,- Ft

Családi kedvezmény: Amennyiben bármelyik szülő (nagyszülő) magával hozza 14 év alatti gyermekét (unokáját), a gyermek (unoka) ingyen vehet részt a koncerten !
Bővebb információk a zenekarról és a turnéról: www.ismerosarcok.hu .
Internetes jegyrendelés: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet