December 1-én elindult a 2010. évi, XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny jelentkezési időszaka. A verseny - immáron túl a az első kerek évfordulón - még mindig a Forrai Sándor Rovásíró Kör kötelékében kerül megrendezésre, melynek vezetői Szakács Gábor és Friedrich Klára. Idén hálás köszönet illeti Tisza Andrást és Andrásnét, akik felvállalták a 2010-es verseny főszervezését.

A versennyel kapcsolatos minden információ megtalálható a mellékelt Versenykiírásban.
Szépen kérem, akinek lehetősége van, terjessze a versenykiírást, elektronikus formában is.
(Pl. kihelyezés saját üzlet kirakatában, megjelentetés honlapon, továbbküldés levelezőlistán, iskolákban való kihelyezés, sajtóban és médiában való megjelentetés)
Nagy segítség volna, előre is hálásan köszönjük!

Továbbá sarkallom a verseny által megszólított korosztályt, illetve szüleiket, hogy fontolják meg a versenyen való elindulást és megmérettetést.
Ahogy a Versenykiírásból kiderül, a verseny a Kárpát-medence több pontján megrendezésre kerül, Kárpát-Haza méretű!
Ennek a versenynek - és itt nem közhely - csak győztesei lehetnek, hiszen minden egyes leírt rovásbetű közös kultúrkincsünk még egy pillanattal való továbbélését jelenti!

A versennyel és a jelentkezéssel kapcsolatos információk megtalálhatók az alábbi versenykiírásban!

Áldott Adventi Szentidőt kívánva,
magyar szeretettel:

Kovács Máté
a soproni elődöntő felelőse

Versenykiírás

XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és
           Műveltségi találkozó - 2010
 
     
 

Szervezője:
A Forrai Sándor Rovásíró Kör támogatásával
      Tisza András és Tisza Andrásné

A döntő helyszíne: Móra Ferenc Általános Iskola
1163 Budapest, XVI. ker. Ida u.108-110.
T/F: 00/36/1/405-5766

Résztvevők:
Általános és középiskolák, rovásíró (szak)körök küldöttei, továbbá egyéni jelentkezők, akik a válogató versenyen elért helyezésük alapján jutnak a döntőbe.

Az elődöntő időpontja Magyarországon:
2010. április 24. szombat

Tervezett helyszínei: Budapest, Püspökladány, Mór, Sopron, Sükösd, Szolnok, Balassagyarmat, Alsópáhok  

A döntő időpontja és helyszíne:
2009. Budapest

Versenyfeltételek

a)    Korosztályok
    - alsó tagozatos           
    - felső tagozatos   
    - középiskolás   

b)    Feladatok az alsósok számára:
    5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
    5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
    3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
    5 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép           alapján  (Csak a döntőben!!!)     

    Feladatok a felsősök számára:
    10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
    10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
    3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
    10 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)           
   
         Feladatok középiskolások számára:
    15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
    15 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
    3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
15 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)          

c)    Nem kötelező, azaz választható feladatok a döntőben, 3 korcsoportban:
    - botra rovás
/eszközszükséglete: 100 cm hosszú kérges bot, vagy négy oldalára gyalult  2  cm  x 2 cm széles léc; faragó bicska; törülköző/
1-es  100 centiméteres kérges botra rovás, minden betű kiírva.
2-es  Gyalult lécre (legalább 2 x 2 cm-es), minden betű kiírva.
3-as     Összerovás  (Mindhárom korosztályban lehetséges)   

     - rövidítéses rovásírás (összerovás)

d)    A versenyen használatos rovásbetű típus:
    - Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban
   
e)    Versenyszabályok:
    - csak egy típusú, ábécé fogadható el
    - csak jobbról balra haladó írás fogadható el
    - a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
         - csak a négyszög alakú K betű fogadható el

A verseny időtartama negyvenöt perc, az eredmény a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ.
Eldöntetlen eredmény esetén  összerovási feladatot kapnak a tanulók.

f)    A felkészüléshez ajánlott irodalom:
    - Forrai Sándor:   A magyar rovásírás elsajátítása
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek
               I-II. füzet
    „           Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)
                  „                Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)
   - Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

g) A tavalyi versenyekhez hasonlóan a helyes, választékos magyar beszéd, mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs  szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

Megjegyzés:
A döntőben kizárólag az elődöntőn részt vett, korcsoportonkénti helyezett tanuló vesz részt, válogató utáni jelentkezés nem fogadható el.

Jelentkezési határidő és tájékoztatás:
2010. január 31. Minden egyéni jelentkező és iskolai felkészítő tanár
részére a móri Tisza András Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve a Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór, Lovarda u.7. postacímen írásban. Kérdések Tisza András 06/30-311-4069 számán tehetők fel.
(Fax, azaz távmásoló nem használható)           
A Forrai Sándor Rovásíró Kör postacíme változatlan: 1163 Budapest, Sasvár u. 53.,  akárcsak Szakács Gáboré (nem szervező!!!!) Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Távbeszélő: (00/36)1-403-1086, 06/30/431-1281
Honlap: www.rovasirasforrai.hu
                                    Az értékelés szempontjai

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben.
Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1.  Minden hibás, vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2.   Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3.  Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az „A” és „Az” is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5.   Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6.  Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem
 fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7.  A hangos olvasást ötöstől egyesig osztályozzuk.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a  versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.
A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról mi gondoskodunk. Kedves Rovásíró Barátaink!

A fenti versenykiírást minden eddigi résztvevő, akinek elérhetősége változatlan, megkapja, hogy ne a sajtóból értesüljön róla.
A versenyfeltételek és az értékelés nem változtak, mert a tapasztaltak a szükségszerűségüket igazolták.

Az alábbiakban kérjük tőletek, hogy
-  tartsátok be a jelentkezési határidőket
-  csak nálam jelentkezzetek (iskolák, rovókörök esetében a vezető     továbbítja hozzám a nála jelentkezetteket)
-  határon túliak jelentkezése estén, a helyileg illetékeshez továbbítom  
   a  jelentkezőt
- a jelentkezőt (akár egyéni, akár iskola/szakkör) teljes elérhetőségével
        név
        cím
        távbeszélő (telefon)
        villámlevél (e-mail)
        életkor 
        felkészítő (ha van) neve  adjátok meg!    
Ezek hiánya esetén nem tudjuk elfogadni a jelentkezést.
Az elődöntők egyes körzeteinek kialakítását és a résztvevők újbóli kiértesítését január 31-e után a teljes létszám ismeretében tesszük meg. Kérjük, hogy a felkészítő tanárok, szülők minél nagyobb számban vegyenek részt az értékelésben.

2009. december 1.
                   Sikeres részvételt kívánnak a szervezők 
                         Tisza András és Tisza Andrásné