Beregszászi György: A salánki református templom

A Nagyszőlőstől 18 kilométernyire fekvő Salánk fontos szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában, a falu református templomában tartotta meg 1711. február 11-18-án ugyanis a fejedelem Magyarországról való távozása előtt utolsó országgyűlését.  Az első írásos említést Salánkról 1332-ben találjuk. Kétségtelen azonban, hogy már jóval korábban lakott volt vidéke. Erről tanúskodnak a falu határában feltárt korai és késői paleolit korszakból származó, tehát több mint 50 ezer évvel ezelőtti leletek, egy neolit korszakból származó település nyomai (időszámításunk előtti V. évezred), valamint több bronz-(időszámításunk előtti II. évezred) és vaskorszaki (időszámításunk előtti IX-VIII. évszázad) lelet is. A település neve valószínűleg az ősrégi magyar Salán szóból származik...