Kárpát-Medencei Rovásírás verseny Eredmény, Beszámoló

„Ha van erőd és várni tudsz, egy év múlva légy ugyanitt”
(Friedrich Klára versrészlete az Attila ifjúsága zeneműből)

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK EZÚTON SZERETNÉNK BESZÁMOLNI AZ IMMÁRON ÖTÖDIK ÉVE MEGRENDEZETT KÁRPÁT-MEDENCEI ROVÁSÍRÁSVERSENYRŐL:


Az 5-ös sorszámot általában évfordulónak tekintik, és nem volt ez másképp a Forrai Sándor Rovásíró Kör, valamint a Budapest, XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola által szervezett idei Kárpát-medencei Rovásírásverseny esetében sem. Első pillanattól kezdve érződött a levegőben, hogy valamitől egészen más lesz, mint az ezt megelőző négy esetben. Azon már meg sem lepődtek a szervezők, hogy a Pomogáts Béla vezette Illyés Közalapítvány tavalyi elutasítása után, pályázatukat ezúttal a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tartotta támogatásra méltatlannak. Azon annál inkább meghatódtak, hogy több honlapon és újságban megjelent segélykérésük nyomán hogyan mozdult meg a rovásírás ismeretét alapvető fontosságúnak tekintők tábora.

Hogy mihez is kellett a támogatás? A versenyre minden eddigit meghaladó számú - több mint kétszáz - általános és középiskolás tanuló jelentkezett, közülük 131 fő és mintegy 40 kísérő érkezett a helyszínre. Az ünnepélyes megnyitó beszédet az iskola igazgatója, Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella tartotta, utána Forrai Sándor íráskutató, Dr. Molnos Angéla nyelvész és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, a rendezvény védnöke üzeneteit olvasták fel, ami önmagában rangot adott az eseménynek.
A szervezők látványos kiállításokkal tettek ki magukért. Chemez Farkas faragásai, Kertai Zalán hun-magyar arcképfestményei, Szomor Csaba szkíta aranytárgyakat ábrázoló fényképei, Friedrich Klára rovásírás történeti, az iskola dolgozóinak magyar tájegységek szőtteseit bemutató kiállítása méltán arattak tetszést. Ez utóbbit szerdánként 9.00 – 13.00 óra között tanévkezdésig bárki megtekintheti.
A verseny átírásos feladatait ezúttal a felvidéki Nagykaposról érkezett tanárnő, Kis Berta Teréz, az összerovásokat, az írástörténeti és a helyes magyar beszéddel kapcsolatos kérdéseket Szakácsné Friedrich Klára állította össze. A résztvevők felkészültségét bizonyította, hogy az értékelő bizottság majd harminc szakavatott tagja csak három órás megfeszített munkával tudta eldönteni a sorrendiséget. Megdöbbentő volt, hogy a rovásírásos szövegekben kevesebb volt a helyesírási hiba, mint a latin betűsökben, de összességében is óriási fejlődés tapasztalható a versenyzők gyakorlottsága tekintetében.
Ami még elképesztő, hogy ez a sok gyerek az eredményhirdetésig tartó idegtépő várakozás alatt sem hangoskodott, falfirkált, hanem kulturáltan viselkedett, holott erre senki nem figyelmeztette. Akinek kedve volt, ezalatt átsétálhatott az EzüstFa Várudvarra is.
Az eredményhirdetést az iskola tanulóinak szavalatai, valamint Szombati Klára énektanár és Szakács Gábor zenész, szervező énekkettőse vezette be az Attila ifjúsága dalaival.
A helyezettek a könyvjutalmak mellé címeres, selyem nemzeti lobogókat kaptak, míg Molnos Angéla helyes magyar beszédre tanító könyvecskéit, Dittler Ferenc kézzel írott rovásírásos emlékeztető és Szondi Miklós számrovást elemző füzeteit valamennyi résztvevő átvehette. Ezek az ajándékok több százezer forintjába kerültek az ajándékozóknak, akárcsak az Elámen Rt. étkezési támogatása. Helyszűke miatt lehetetlen felsorolni valamennyi segítőt, nevüket az új tanévre megjelenő emlékeztető füzet fogja tartalmazni. Mindenképp meg kell azonban említeni közöttük a XVI. Ker. Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának, a Fidesz kerületi szervezetének, a kerületi Őrtüzek a magyarságért alapítványának adományait, a ’Mórás’ tanárok önzetlen segítségét. A napot a többeket megríkató Székely himnusz eléneklésével zárták a jelenlévők. Már tudták, hogy a jelentkezők egyre növekvő száma miatt jövőre az országban körzetesített előválogatók után közülük csak a legjobbak találkozhatnak egymással.
A Kárpát-medencei Rovásírásverseny nagykorú lett. Ezt a nagykorúságot értékelte az Amerika Magyar Hangja rádió tudósítója, Kurunczi Margit, aki már aznap este beszámolt a történtekről a Cleveland környéki amerikai magyar hallgatóságnak. Sajnáljuk, hogy a hazai tömegtájékoztatás országos csatornái nem követték példáját.

A szervezők


És most következzen a Rovásírásverseny nyerteseinek névsora:
AZ 5. ROVÁSÍRÁSVERSENY NYERTESEI

Alsó tagozat
1. Nagy Adrienn (Bp. XVI. Ker. Móra Ferenc Ált. Iskola)
2. Újhelyi Dániel (Jászberény -Belvárosi Ált. Iskola)
3. Varsányi Szabolcs (Bp. Keve-Kiserdei Ált. Iskola)
4. Varanyi Flóra (Debrecen – Bolyai János Ált. Iskola)

5.-6. osztályosok
1. Béres Klaudia (Nagykapos - Felvidék)
2. Lakatos Alíz (Kolozsvár - Erdély)
3. Tomcsik Lilla (Budapest – egyéni induló)
4. Pásztor Edina (Nagykapos - Felvidék)

7.-8. osztályosok
1. Jordán Anikó (Öcsöd – egyéni induló)
2. Balogh József (Rezi - Laky Demeter Ált. iskola)
3. Marton Kinga (Budapest – egyéni idnuló)
4. Tikász Ákos (Berettyóújfalú-Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Isk.)

Középiskolások
1. Ádám Zita (Esztergom - Dobó Katalin gimnázium)
2. Gráczl Szilvia (Budapest - egyéni induló)
3. Csillag Katalin (Püspökladány - Karacs Ferenc Gimnázium)
4. Gáspár János (Szamosújvár - Erdély)

Rövidítéses rovásírás
1. Pál Beáta Mária (Gyergyószentmiklós - Erdély, középiskolás)
2. Vincze Eszter Beáta(Gyergyószentmiklós - Erdély, középiskolás)
3. Kormos Krisztián (Kiskunhalas, egyéni középiskolás)
4. Jordán Anikó (Öcsöd, egyéni 7-8. osztályos)

Botrarovás
1. Gráczl Szilvia (Budapest, középiskolás)
2. Cseh János (Esztergom - Dobó Katalin Gimnázium)
3. Gönczi Kálmán (Kunhegyes - Nagy László Szakiskola, Gimnázium)
4. Ádám Zita (Esztergom - Dobó Katalin Gimnázium)
"