Be akarja bizonyítani magyar kollegájának a román környezetvédelmi miniszter, hogy Verespatakon semmilyen bányakitermelés nem kezdődött meg — jelentették be Bukarestben. Speranta Ianculescu környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter közölte, hogy június 11-én magyar kollégájával, Persányi Miklóssal együtt ellátogat Verespatakra.
< P>Itt a kanadai–román cég, a verespataki Rosia Montanã Gold Corporation (RMGC) a közvetlen és a távolabbi környezetre súlyos kockázatokkal járó ciántechnológiai felszíni aranykitermelésre készül.
A két szaktárca vezetője azért utazik közösen Verespatakra, hogy "megnézzék, milyen állapotban van a térség az aranykincs kitermelésének megkezdése előtt".
Ianculescu azt mondta, hogy a közös látogatással "be akarja bizonyítani a magyar környezetvédelmi miniszternek: Verespatakon semmilyen kitermelési munkálat sem kezdődött meg". Hangsúlyozta, hogy az RMGC semmilyen dokumentációt nem nyújtott be a román szaktárcának, és nem kért környezetvédelmi engedélyt, ami nélkül Verspatakon törvényesen nem indulhat az aranykincs kitermelése.
Ioan Jelev, a román környezetvédelmi miniszter államtitkára szerint "ezzel a látogatással számos kérdést akarnak tisztázni". A két miniszter látogatására azután kerül sor, hogy az utóbbi időben több olyan híresztelés kelt lábra, amelyek szerint a térségben máris megkezdődött Európa legnagyobb arany- és ezüstlelőhelyének a kitermelése — értelmezte a közös terepszemlét az államtitkár.
Az RMGC 500 millió dolláros bányaipari beruházásnak látott neki a verespataki arany- és ezüstkincs kitermelésének. A szakemberek becslése szerint az érchegységi település térségében körülbelül 331 tonna arany és 1600 tonna ezüst van, amit az RMGC 17 év alatt akar kitermelni. A vállalkozás kiváltotta a helység elköltöztetésre ítélt lakossága egy részének elégedetlenségét, a hazai és a külföldi, nemzetközi környezetvédelmi szervezetek tiltakozását.
A ciántechnológiás kitermelés ellen foglalt állást a térség természeti és történelmi kincseiért, valamint egyházi létesítményeinek sorsáért aggódó Román Akadémia és a magyar történelmi egyházak mellett a Román Ortodox Egyház szinódusa is.

[http://hhrf.org/szabadsag/4jun-01t.htm, 2004-06-01 - 07:52:25]