Ígéretünknek megfelelően, ezúton tájékoztatunk minden barátunkat és nagylelkű adományozónkat a Széphavas kápolna építési munkáiról.

Végre hivatalosan is bejegyzésre került Csíkszeredán, az „Asociata Széphavas”, nevű egyesület, Kájoni János u.1. 530204 Csíkszereda. Így az egyesület most már, minden aktuális ügyben, jogi személyként léphet fel. Képviseletét Erdélyben Gergely István, Tiszti, az egyesület társelnöke látja el.

Az adományok gyűjtése, a Budakeszi Kultúra Alapítvány segítségével folyik, eddig közel 1 millió Ft gyűlt össze, melyből kifizettük a fakitermeléssel és szállítással kapcsolatos költségeket. A kápolna végső költségéről egyelőre nem tudunk összeget mondani, mert a végleges építési tervek elkészítése és a kivitelezés szervezési munkái most vannak folyamatban.


A helyszínen a régészeti feltárás, legalább három építési fázisról tanúskodik. Az első, legrégibb építmény, a földsugárzási mérések szerint, körtemplom volt, amelyet később hajós templommá építették át, majd ezt bővítették. A helyszíni bejárások és mérések alapján mindenki egyöntetű véleménye volt, hogy itt a körtemplomot kell felépíteni, és környezetét méltó módon rendezni.

A gyimesi táj e pontja, a Széphavas, nevében is hordozza, kivívta az itt élő emberek csodálatát. Nehéz a természet ily áradó szépségéhez még valamit hozzátenni, épp ezért úgy gondoltuk, hogy a természet nagyszerűségéhez illeszkedően, a Szentlélek házát a gyímesekre jellemző egyszerűséggel és szerénységgel építjük újjá. Jóllehet a kápolnához és környékhez több Szent Lászlóhoz köthető legenda van, a templom titulusa a Szentlélek volt.

Mivel az előzetes elképzelések szerint a kápolna, az ősi építési szokásoknak megfelelően fából készül, a kivitelezési munkálatok az építőfák kiválasztásával és lebélyegezésével kezdődtek. A nem kis mennyiségű, és értékű faanyagot, Csíkszépvíz polgármesterének, Ferenczi Tibornak a támogatásával, a Szépvízi Erdő Közbirtokosság adományként ajánlotta fel, Gyimesfelsőlok határában lévő erdőrészből. Szép példáját adva, annak, hogy a helyiek magukénak érzik a kezdeményezést.

A megfelelő fákat, Széphavas lábánál, a Közbirtokosság és az erdészet emberei válogatták ki, és a gyimesi hagyományoknak megfelelően, Karácsony és Vízkereszt között, fokolták, majd vágták ki.

A fákat az erdőből helyi gazdák az út mellé szállították, majd teherautókkal nagy részét, Gyergyóújfaluba, Ferenczi Attila rönkházépítő, kisebb részét, Antal András gyimesfelsőloki fafeldolgozó vállalkozók telephelyére szállították. Itt, nagy részben kaláka munkában, háncsolásra kerülnek, és megkapják a szükséges favédő kezelést. Mivel ezeket a fákat mesterséges szárításnak nem szabad alávetni, csak természetes száradás után, kerülhetnek megmunkálásra. Köszönettel említjük meg, hogy a szállítás négy fuvarjából a szállítási vállalkozó, az ügyre való tekintettel kettőt ingyen teljesített.

A Gyimesfelsőloki Önkormányzat segítségével a kápolnarom környékén, egy az egyesület nevére bejegyzett terület kialakítását tervezzük. Ehhez az önkormányzat megkereste a terület jelenlegi birtokos gazdáit, hogy a szükséges telekrészt térítésmentesen, vagy jelképes összeg ellenében bocsássák az egyesület rendelkezésére. Erre tőlük ígéretet kaptunk. Köszönet érte.

Idén a templom alapjainak elkészítését és a környezet megfelelő kiépítését tervezzük. Az elképzelések szerint, az alapfaletételt a szokásos pünkösdhétfői zarándoklat alkalmából tervezzük.

A már hagyományos zarándokmenet június 1.-én, pünkösdhétfőn, Molnár V. Jóska bácsi vezetésével, reggel 9 órakor indul a Ciherek patakának a főútba való torkollásától.

Nyáron történik a tereprendezés, az útjavítás, a kerítésépítés, a templom kőalapjának elkészítése, a szabadtéri oltár elhelyezése, a fás ligetek kialakítása. Az ősz folyamán a faanyag megmunkálása történik, részben kalákában, részben szakemberek bevonásával.

Előzetes elképzeléseink szerint a templom kis alapterületű, így nem alkalmas nagy tömegek befogadására. Nagyobb közösségi alkalmakkor az Isten tisztelete, a közös ima, a templom körül zajlik. A templom elé szabadtéri oltár kerül, távolabb facsoportokat ültetünk, a helynek megfelelő fákból és cserjékből. Ez a nagyobb kör lesz a tájtemplom élő határa.

Ha a terv elkészül, és engedélyezi a megfelelő hatóság, e fórumon is közzéteszünk egy látványtervet.

Még egyszer köszönjük a nagylelkű adományozók pénzadományait, és tisztelettel kérjük, hogy a nagyon nehéz gazdasági helyzet ellenére, aki teheti, és akinek fontos a magyarság e szakrális védelmét ellátó kápolna újjáépítése, valamint a külső- és a belső Magyaroszágon élők összefogása, az adományával, vagy munkájával járuljon hozzá kezdeményezésünk sikeréhez.

A pénzadományok gyűjtését továbbra is a Budakeszi Kultúra Alapítvány végzi,

„Szent László Kápolna, Széphavas” névvel, az

OTP Banknál 11742348-20016629 számon,

külföldről érkező adományoknál a nemzetközi számlaszám

(IBAN):HU02 1174 2348 2001 6629 0000 0000

Külön kérésre forint átutaláshoz csekket küldünk.

A munkák állásáról, időközönként a www.naput.hu, a www.karpathazanemzetorseg.hu , és awww.budakeszikultura.hu honlapokon rendszeres tájékoztatást adunk.

Személyes információ és csekküldés: Szabó Mihály, egyesületi titkár: 30/2308-560 
 

Köszönettel:

Széphavas Egyes