„A magyarok méltóságáért, emberi jogaiért” – A Civil Jogász Bizottság Munkacsoportja új jogvédő programja

Első akciónk: Szavazzon a pénzével! Ne vásároljon az Auchan áruházakban, amíg bocsánatot nem kérnek a magyar emberek megalázása miatt és fel nem hagynak emberi méltóságunk megsértésével, a magyarokkal szembeni diszkriminációval


I. Folytatjuk a szeptember-októberi tömeges emberi jogsértésekkel összefüggő munkánkat

A Civil Jogász Bizottság Október 23. Bizottság Alapítvány az Ember Jogaiért elnevezéssel nemzeti elkötelezettségű emberi jogvédő szervezetet hozott létre. Alapítványunk folytatja a tavaly őszi tömeges rendőri brutalitásokkal összefüggő munkáját, tovább küzd az igazság kiderítéséért, bel és külföldön történő megismeréséért, a bűnösök megbüntetéséért, a koncepciós eljárások megszűntetéséért és a károsultak kárpótlásáért. Változatlanul fontos célunk annak elérése is, hogy Magyarországon soha többé ne kerülhessen sor az emberi jogok ilyen tömeges és durva megsértésére.

 

II. Veszélyben a magyar emberek emberi méltósága. Modern gyarmattá válhat-e Magyarország?

Közel egy évvel a véres őszi események után emberi jogvédő tevékenységünket –„közkívánatra” - új területekre is ki szeretnénk terjeszteni. Országjáró kőrútunk során – ahol mintegy tízezer emberrel találkozhattunk közvetlenül – számos ötletet, kérést, javaslatot kaptunk arra, hogyan segíthetnénk a magyar polgárok emberi jogainak, emberi méltóságának védelmét. Azt tapasztaltuk, hogy a magyar emberek körében általánossá vált a jogfosztottság, a megalázottság és a kiszolgáltatottság érzése. Eluralkodott a félelem jelensége is, különösen a munkahelyeken, ahol a szólásszabadság, a véleménynyilvánítási szabadság vagy az egyesülési szabadság (pl. szakszervezeti jogok) gyakorlása egyre inkább „veszedelmes” tevékenységnek tűnik. Ijesztően kevés jelét látjuk a mindennapi életben annak, hogy közel húsz éve rendszerváltásra került sor, s ma Magyarország független, demokratikus jogállam, amelyben az emberi jogok védelmet élveznek, s az állampolgárok szabadságban élhetnek. Számos jel mutat viszont arra, hogy a globalizálódó világban Magyarország valamiféle „másodosztályú” ország szerepét kapja, egyfajta XXI. századi „gyarmat” sorsára jut, más megfogalmazásban „latin-amerikanizálódik”. Úgy tűnik, hogy a külföldi befektetőket nagy részben az olcsó és jogfosztott munkaerő és az igénytelen, avagy igényeiket, jogaikat érvényesíteni nem képes fogyasztók vonzzák hazánkba.

 

III. Vegyük kezünkbe sorsunk alakítását, védjük meg emberi jogainkat, emberi méltóságunkat!

Szükségesnek tartjuk, hogy honfitársaink visszanyerjék önbecsülésüket, megismerjék és megvédjék emberi jogaikat, megköveteljék, hogy mind a munkahelyeken, mind pedig az élet más területein emberi méltósággal s jogokkal rendelkező személyekként ismerjék el és kezeljék őket. Hasonlóképpen szükségesnek tartjuk, hogy a magyar emberek az Európai Unió teljes jogú tagjának állampolgárához méltóan, diszkriminációtól mentesen élhessenek.  Nekünk magyaroknak – mint minden nemzetnek – jogunk van az önrendelkezésre, arra, hogy meghatározzuk, de legalább beleszólhassunk: milyen országban szeretnénk élni. Olyan országban-e, ahol egy szűk réteg profit-hajszolása és a pénz áll a középpontban, vagy olyanban, ahol az EMBERI élet, az emberek boldogulása és méltósága. Meggyőződésünk és tapasztalataink szerint mi magyarok az utóbbit választanánk – ha választhatnánk. S miért ne tehetnénk? Véget kell vetni a fásultságnak, a reményvesztettségnek. Tettekre van szükség! A Civil Jogász Bizottság „A Magyarok Méltóságáért” munkacsoportja mostantól rendszeresen kéri a magyar lakosságot egy-egy emberi jogi kérdésben történő összefogásra, együttműködésre. Jogvédő programunk célja, hogy a magyar emberek megismerjék emberi jogaikat s érezzék: ha összefogunk, megvannak az eszközeink arra, hogy nyomást gyakoroljunk azokra, akik nem méltósággal rendelkező emberekként, hanem az ő céljaikat szolgáló bábokként tekintenek ránk a saját hazánkban. Mindezen okokból, e célok érdekében kezdjük el jogvédő programunkat „A magyarok méltóságáért, emberi jogaiért”. Programunk nem „a jobboldalhoz”, nem „a baloldalhoz”, hanem minden olyan emberhez szól, akiknek célja Magyarország felemelkedése, a magyar emberek életének jobbrafordulása. Tisztelettel kérjük a lakosság és a média segítségét és támogatását!

 

IV. Szavazzon a pénzével!

Programunk első elemének jelszava: „SZAVAZZON A PÉNZÉVEL!”

 „Apropója” az a tapasztalat, hogy a külföldi beruházók – munkaadói és szolgáltatói minőségükben egyaránt - sajnálatos módon gyakran sértik meg a magyar emberek emberi jogait, méltóságát. Számos külföldi cég olyan jogellenes, illetve sértő bánásmódban részesíti a magyarokat, amelyhez hasonlóra a „nyugati világban” nem vetemedne.

Célunk e gyakorlat megszűntetése, annak elérése, hogy a külföldi áruházláncok és más cégek a magyarokat a nyugati országok polgáraihoz hasonló elbánásban részesítsék, ne diszkriminálják. A magyarok méltóságát, emberi jogait durván és tömegesen sértő cégek ellen országos bojkottot indítunk, s különböző jogi lépéseket teszünk. Munkacsoportunk e mindennapos tapasztalatok sorából egy felháborító esetet emel ki „teszt-ügyként”. Esetünkben az Auchan cég sértette meg nagyszámú magyar ember legfontosabb emberi jogát, az emberi méltósághoz való jogot. A jogsértés egyben súlyos diszkriminációt is megvalósított a magyar emberek sérelmére, figyelemmel arra, hogy hasonló tömeges megalázásra ugyanez a cég a „nyugati világban”, „nyugati emberekkel” szemben nem vetemedett volna.

 

V. Az Auchan cég minden magyar embert – aki vásárlás nélkül merészel távozni üzletéből – bűnöző-gyanús, tolvaj-gyanús személyként kezel

Az Auchan áruházlánc egyik budapesti üzletében tapasztaltuk: ha az áruházba betérő személy nem találja a megfelelő árucikket, ezért vásárlás nélkül távozik, olyan megaláztatásban van része, amely a világ „nyugati részén” teljességgel elképzelhetetlen.  A hazánkban egyébként hatalmas profitra szert tevő áruház vezetősége (szabályzata) válogatás nélkül – tehát nem szúrópróba-szerűen és nem valamiféle gyanúok alapján – arra kényszeríti az így távozókat, hogy „járuljanak a biztonsági őr elé”, álljanak sorba, várakozzanak fegyelmezetten, majd helyezzék retiküljüket, kézitáskájukat egy erre rendszeresített pultra, s nyissák ki a táskákat, mutassák meg annak tartalmát. Hangsúlyozzuk: nem rajtakapott tolvajokról van szó, nem olyanokról, akik legalább „gyanúsan” viselkedtek, nem is a rendőrségi fogdára éppen befogadott gyanúsítottról: „normális”, bűntelen magyar emberekről, akiknek egyetlen súlyos vétkük van: vásárlás nélkül mernek távozni a profitra éhes külföldi cég áruházából. A jelenség felháborító, indokolatlan és tűrhetetlen. Nem jelent megfelelő magyarázatot az a gyakran hangoztatott tény, hogy „sok az áruházi lopás”. A Magyarországon, a magyar emberek vásárlásaiból hatalmas haszonra szert tevő külföldi cég, az Auchan (mint egyébként bármely cég) meg tudja oldani a tolvajok „kiszűrését”, a lopások megelőzését az ártatlan emberek tömeges megalázása nélkül is. A vásárlótér gyakorlatilag teljesen „be van kamerázva”; szintén a vásárlótérben folyamatos ellenőrzést végeznek az egyenruhás és a civil ruhás biztonsági őrök. Emellett minden árucikk elektronikus jelzéssel van ellátva, amely a kijáraton történő áthaladáskor az elektromos védelmi rendszer lévén csipogó hangot ad. Mindezen lopás-megelőzési eszközök költségeit ki más fizetné, mint a vásárlók, hiszen ezek a tételek nyilvánvalóan beépülnek az árakba. Ezek után és efelett a vásárló „méltóságával fizettetni” indokolatlan, s az emberi jogok önkényes megsértését valósítja meg. Lehetséges, hogy az Auchan cég szerint Magyarországon annyi a lopás, hogy ezt még a rendelkezésre álló jogszerű eszközök sokaságával sem lehet megelőzni, s az egyetlen „megoldás” a magyarok tömeges megalázása, táskáink nyitogatása, magánszféránk semmibevétele. Lehet, hogy úgy érzik, e nélkül Magyarországon nem kifizetődő a működésük, nem tudnak elegendő profitot termelni. Ebben az esetben nincs más megoldás: el kell búcsúzniuk a magyar piactól, szedni a sátorfájukat és elmenni Magyarországról.

 

 Munkacsoportunk az Emberi Jogok Országgyűlési Biztosához fordulva kéri a jelenség alapos kivizsgálását és ajánlás elkészítését e tárgyban, amely bizonyára mind az Auchan mind más külföldi üzletek számára irányadó lesz.

A magyar lakosságot pedig arra kérjük, hogy mindaddig ne vásároljanak az Auchan áruházakban, amíg a cég vezetősége bocsánatot nem kér a magyar emberek tömeges megalázása miatt, s véget nem vet a „táskaellenőrzések” diszkriminatív és az emberi jogokat sértő gyakorlatának.  Be kell bizonyítanunk, hogy képesek vagyunk hatást gyakorolni a hazánkban zajló folyamatokra. Jogunk van megfontolni, hol költjük el a pénzünket. Ne gazdagítsunk olyanokat, akik a magyar ember méltóságát, emberi jogait semmibe veszik. Ne térjünk be Auchan áruházba a bocsánatkérésig! Hívja fel ugyanerre családtagjai, kollégái, barátai figyelmét! Terjessze felhívásunkat az interneten, levelezőlistáin, minden lehetséges fórumon!

S végül: tekintsük úgy, hogy itt az alkalom - Kezdjünk tudatosan magyar árut vásárolni, magyar piacon, magyar üzletben!

 

Budapest, 2007. augusztus 16.

A Civil Jogász Bizottság munkacsoportjaFüggelék:
A témával kapcsolatos tételes emberi jogi szabályok:
Jogvédő programunk mottója az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányának 1. és 2. cikke:
1. cikk
1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.
2. Céljai elérése érdekében minden nép - a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttműködésből és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől.

Az „Auchan – üggyel” összefüggő legfontosabb emberi jogi rendelkezések

Alkotmány

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

(KIEMELTÜK AZ ÜGY SZEMPONTJÁBÓL LEGFONTOSABB KIFEJEZÉSEKET)

ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya
Cikk 17
1. Senkit sem lehet alávetni a magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével kapcsolatban önkényesbeavatkozásnak, sem pedig a becsülete és jó hírneve elleni jogtalan támadásnak. vagy törvénytelen
(Az eredeti angol szövegből látszik, hogy az Egyezségokmány a „privacy” védelmét szabályozza e cikkben emberi jogként. Ez többet és mást jelent, mint a magyar fordításban a „magánélet”. Inkább „magánszféráról” lehetne szó. Esetünkben a táska-ellenőrzés, a táskában lévő személyes tárgyak indokolatlan „megszemlélése” teljes mértékben megvalósítja a „privacy” sérelmét.)
Article 17

1.       No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.