Történelmi Karnevál Vármegyei Seregszemle

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

Szabolcs, 2008. június 27.-28.-29.


Szabolcs Fénykora – Épített, kulturális és természeti örökségünk

Honfoglaló vezérünket Szabolcsot, középkori krónikáink nagy becsben tartott, fényes történelmi személyiségként ábrázolják: Anonymus a várépítést és előzményeit örökíti meg, a Képes Krónika szerzője Kálti Márk a „Hétvezér” soraiban tűnteti fel, közvetlenül Árpádot követi a fejedelmi sorban.

A régészeti kutatások szerint a honalapítás első századában a szabolcsi és zempléni tájakon kell keresni az ország Nagyfejedelmi központját. Árpádot 907-ben közeli férfirokona és bölcs vezértársa, Szabolcs követte a trónon. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az uralkodó központi szálláshelye: Szabolcsvár ekkor az ország fővárosa.

Államalapító Szt. István királyunk uralkodása idején ősi jogon lett e nemzetségi központ a kialakult Szabolcs vármegye székvárosa. A vármegyét a király megbízásából igazgató ispán székhelye. Az Árpád-kori megyeszékhely – a korabeli város – törvényekben foglalt épületegyütteséből (vár, esperesi egyház, keresztelőegyház, vezeklőházak, tárházak, börtön, vásártér) a vár mellett ma is áll a Szűz Mária tiszteletér szentelt monostor, a jelenlegi református templom. Ez megyénk legrégibb temploma. A település történelmi magja máig konzerválta a középkori utcaszerkezetet, a vár negyed és a váralja nyomai ma is elevenen kiolvashatók.

1092. május 20.-án a magyarság legendás lovag-királya Szent László egyházi zsinatot és törvényhozó országgyűlést tartott Szabolcson az ország főpapjai és világi elöljárói jelenlétében. A szabolcsi országgyűlés határozatai László I. Törvénykönyve néven váltak a magyar jogtörténet kiemelkedő alkotásává. Az állam törvényes rendjének megszilárdításával az országot tette rendbe, egyházi vonatkozásban: népe lelki életét. Itt rendelte el Szent László, boldog István király vigíliájának megtartását, a szentté avatást megelőzően.

A szabolcsi műemlékek, a legendás történelmi személyiségek, a hozzájuk köthető történelmi események és kulturális hagyományok, a regényes szépségű Tiszának és kivételes természeti értékeket képviselő holtágainak foglalatába vannak beágyazva. Az épített, kulturális és természeti értékek potenciálisan világörökségi szintű együttesével állunk szemben.

A millenniumi emlékévben megjelent Szabolcs monográfia zárómondata

Dr. Németh Péter címzetes múzeumigazgatótól: „Szabolcs jövője ezek megőrzésén, élményszerű bemutatásán és propagandáján múlik.”Szent László Király Ünnepe

Szabolcs, 2008. június 27.-28.-29.


„László Király a magyar lovagkor példaképe, népmondáink hőse, alighanem a legnépszerűbb magyar szent. Benne a harcos nomád férfieszmény és európai lovagideál ötvöződvén eggyé, a magyarság küzdelmes századaiban követendő példaképpé és szent patrónussá vált. A középkori hazai mondák és legendák egyetlen szentünket sem magasztalták annyira, mint László Királyt.”

  Bálint Sándor néprajzkutató


H E L Y S Z Í N E K

 Váralja ~ Suburbium

Hajókikötő: A vár egykori vízikapuja, itt kötnek ki a Tokaj felől hajóval érkező vendégek. Egész nap tiszai hajókázás, amely ritka élmény a környező nagyvárosokból érkező szárazföldieknek.

Szúnyogos: A helybeliek által csak „szúnyogosként” emlegetett parti büfé árnyas fái alatt hűsölve ehetünk-ihatunk. Figyelem! A bozótos a bodrogközi martalócok kedvelt búvóhelye! Portyázó csapatukat szőrös maskarájukról ismerhetjük fel. Időnként feltűnnek a vásár forgatagában is, ha valaki netalán fosztogatni látja őket, értesítse a Király katonáit.

Vásártér: A Tisza fövenyén szépséges lovak és fogatok pompáznak. A hagyományos László napi lovasnap versenyzői az itt kialakított lovaspályán mérik össze lovastudományukat.

Bazársor: Nem lehet „búcsút” tartani vándor árusok nélkül. A műanyagkardtól a similabdáig itt minden haszontalanságot megvásárolhatunk gyermekeinknek. Itt áll a gumivár is, az ugri-bugrik legnagyobb örömére.

 Városkapuk ~ Via Civitas

A városba be és kivezető út végeit éjszakára sorompóval zárták, s napközben is ellenőrizték a rajta áthaladó forgalmat. A várnegyedet szárazárok vette körül, amelynek nyomai a Mudrány kúria mögött a mai napig láthatóak.

A kapukat városi poroszlók őrzik, a királyi vámszedő bódéjánál kell leróni járandóságunkat: A belépésre jogosító és emlékbe hazavihető királyi pecsét mellé kóstolójegyet is kapunk!


 Mudrány Kúria ~ Residentionalis Ház

A XVIII. Századi nemesi lakban a nyíregyházi Jósa András Múzeum képző és iparművészeti gyűjteményének darabjai enteriőrszerűen mutatják be a vármegyei nemesség hajdanvolt életét. Igazi különlegessége az a mennyezeti freskó együttes, mely a hun-magyar történet legjelentősebb személyiségeinek képmásait mutatja meg. Szent László is közöttük tündököl! Itt született Móricz Zsigmond „Ebéd” című novellája, amely a régi lakomákat idézi írói bravúrjával.


 A Földvár ~ Castra du Zabolts

Szobortér:A honfoglalás-kori vár bejáratánál áll Szabolcs vezér szobra, Győrfi Sándor alkotása. Ünnepi megemlékezések és az íjászversenyek megnyitó ceremóniáinak tere.

A vár: Ezer év elmúltával is állnak impozáns méretű, 20 méter magas falai. 800 méter hosszúságú sáncainak háromszögletű terében hagyományőrző katonai tábor épül. Jurtával, lovaskarámmal. Itt zajlik szombaton az íjászverseny, ahol László király nagydíjáért az íjfeszítő szittyákkal összemérik tudásukat a nyugati harcmodort képviselő „long-bow” mesterei. Az íjászat kipróbálásán túl, lóra is pattanhatunk.

A várhíd: A földvárat a keleti oldalon vizesárok választotta el a szárazföldtől, amelynek egy feltárt szakaszát itt szemlélhetjük meg. A várat a várnegyeddel összekötő hídon vonulnak a lovagok, gyalogos és lovasíjászok a királyi páholy előtti küzdőtérre.


 Sólyomliget

A vár nyugati oldala és a „Morotva Természetvédelmi Terület” között hagyományőrző fogadóbázist alakít ki a terület tulajdonosa. A lovasturizmus eleddig hiányzó infrastrukturális hátterét pótolja a lovaskarám, a nélkülözhetetlen etető és itató hellyel.


Templomtér ~

A templom előtti téren áll szent László király mellszobra, mely a győri székesegyházban őrzött ereklyetartó herma parafrázisa. Varga Imre szobrászművész alkotása.

Füvészkert: Egy XVI. Századi füveskönyv említi először a középkori nép pestis elleni gyógyfüvét: Szent László füvét. A legenda szerint, a király kilőtt nyílvesszője mutatta meg a nemes gyógynövényt. A templom füveskertjében virágok, bio - zöldségek, gyümölcsök, és persze gyógynövények kiállítása és vására várja a látogatókat.


Református Templom ~ Ecclesia Parochialis

A szent István királyunk által alapított szabolcsi Szűz Mária monostor a XIII. századik volt a vármegye főegyháza, esperesi székhelye. Az eredetileg háromhajós Árpád-kori bazilika a Tiszántúl legősibb műemléktemploma. Történelmi falai között zajlik majd az ökomenikus Istentisztelet, az 1092-es zsinat és országgyűlés újult életre keltése, itt őrzi majd a Koronaőrség a Magyar Szent Korona hiteles másolatát, melyet mindenki megtekinthet a rendezvény ideje alatt.


Szent Mihály emlékpont ~ Ecclesia Baptimalis

Az Árpád kori megyeszékhely másik egyháza nem érhette meg a XXI. Századot. Az emlékpont a Szent Mihály tiszteletére szentelt Keresztelő Egyháznak , az Ecclesia Baptimalisnak állít emléket. A felavatásra kerülő dombormű a Szent Koronán szereplő Mihály arkangyalt mintázza, alkotója Nagy Géza helyi képzőművész.


Nyitott Porta ~ Szatmári Bátyámék Bögrecsárdája

Kukkantsunk be a takaros kis parasztház udvarára! A betérő vándor, jó falusi szokás szerint a harapnivaló mellé valódi szabolcsi pálinkát kortyolhat. A házi, a háznál az igazi! Gazduram fuvolaművész leánya házimuzsikával lepi meg a vendégeket.

 

 Piactér ~ Öreg Város Vására

Szent László éppen itt, Szabolcson szabályozta törvényileg a vásárok megtartásának rendjét: A vásárokon árgus szemekkel figyelik az alkut a királyi vámosok, ha az adás - vétel vásáron kívül történik, mid az eladó, mind a vevő, de még a tanúk is életükkel fizettek. De az engedékeny, szemet hunyó vámos sem kerülhette el a kötelet!

Mesteremberek: A piactér a míves portékáké! A városi mesteremberek kézműves és népművészeti alkotásai között válogathat ki-ki kedvére való vásárfiát. Ötvös, kovács, fafaragó és íjkészítő mesterek mutatják meg tudományukat. (egységes stílusú, középkori sátrak várják a kézműveseket.)

Borászok és borlovagok: „Vinum regum - Rex vinorum” A borok királya, a királyok bora – dicsőíti a mondás Tokaj hegyalja zamatos borait. Tokaji borászok adnak kóstolót a hegy levéből. Egy pohár tokajival üljünk föl a vár tetejére, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a „nagykopaszra” és a zempléni hegyekre!

Lacikonyhák és lacipecsenyék: A népnyelv így nevezi a vásárok közkedvelt csemegéit, az ínycsiklandozó frissensülteket. Őfelsége biztosan nem veszi felségsértésnek, ha megkóstolják a laci - pecsenyéket. A főzőverseny résztvevőinek „halat, vadat, s mi jó falat” kell grilleznie vagy sütnie. Tomory Kastély ~ Apródok Udvara

A szabolcsi nemesi kúriát annak a Tomory érseknek a leszármazottai építették, aki a mohácsi csatában a magyar sereg fővezéreként lelte hősi halálát. A jelenleg óvodaként működő XVIII. Századi udvarház kertjében rendezzük be a „játszósarkot”.

Az „Apródok Udvarában” a királyi nevelők kézműves foglalkozással, tánctanítással, muzsikaszóval gondoskodnak csemetéinkről. A legbátrabbak játékos vitézi próba után, elnyerhetik a király apródja címet!


 Királyi páholy ~ Várszínpad

A szabolcsi szabadtéri színpad erre az alkalomra Őfelsége és kíséretének díszes páholyává változik. Innen hirdeti ki Szent László király I. törvénykönyvét. A páholy előtti színpadon mutatkoznak be a viadalok résztvevői, s itt adja át uralkodónk a győzteseknek járó díjakat és kitűntető címeket. Énekesek és táncosok előadása oldja a küzdőtéren zajló kemény erőpróbák feszültségét.


 Küzdőtér ~ Castra Militaria

A harcosok tere: lesz itt íjászbemutató, látunk vágtató lovaik hátáról nyilazó szilaj magyart, pallosával hadakozó hospes lovagot némethonból, de szurkolóik is itt buzdíthatják a „vármegyei Seregszemle” bajvívó vitézeit.

A vitézi játék bajnokait a tömeg éljenzése kíséri a vitézségéről messze földön híres lovagkirályunk elébe.


 Várkarám ~ Állatsimogató

A vármegye fontos intézményei között szerepelt a váristálló, királyi rendeletre itt őrizték a lefoglalt vagy elkóborolt lábas jószágokat. Most háziállatokat nézhetünk meg a karámban, a szelídebbjét a gyerekek meg is simogathatják.


 Borzongató

László király törvénykönyve a tyúknál nagyobb érték eltulajdonítóját kötél általi halálra ítélte! Bitófa emlékeztet a vármegyei börtönépületre, a törvény ellen vétő minden rendű és rangú gazfickó vesztőhelyére.

Csak erős idegzetűeknek! A büntetés elkerülésének legbiztosabb módja, ha még a köszönést is visszaadjuk!


 Szabolcskerámia Manufaktúra

Szabolcson élő művészemberek rendezték be a Szabolcsvezér úti parasztházban hagyományőrző kézműves műhelyüket. A professzionális kerámia és tűzzománc kemencékkel felszerelt porta különleges termékei a történelmi magyar ornamentikát felelevenítő nyomatok és domborművek, az egyedi kézi formázású kályhacsempék.

A rendezvény alkalmával felköltöznek a várnegyedbe, s a Tomory kastély mellett rendezik be alkalmi műhelyüket.PROGRAMOK

Június 27. (péntek)

Piactér: Egész nap: VI. Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti konferencia, szakmai bemutató és kiállítás.

Földvár – Castra du Zabolts:

16.00 – A hagyományőrző harcosok fogadása, a lovagok és íjászok táborverése. Lőgyakorlat, este tábortűz.

Templomtér – Basilica:

19.00 – Díszőrség, Szent László napi gyertyagyújtás és koszorúzás a király szobránál. A megemlékezést közös imádság zárja.

~~~~~

Június 28. (szombat)

Piactér: Egész nap: VI. Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti konferencia, szakmai bemutató és kiállítás.

Földvár – Castra du Zabolts:

Arany Oroszlán - Hagyományőrző Íjászverseny

10.00 – Az „Arany Oroszlán” hagyományőrző Íjászverseny megnyitója a szobortéren. A sztyeppei nomád harcmodort őrző szittyák mellett célhoz állnak az íjfeszítés nyugati mesterei , a long-bow íjászok! Egész napos programként zajlanak az elődöntők, a legjobbak a vasárnapi döntőben vívnak íjászpárbajt a küzdőtéren László Király nagydíjáért. Kísérő program: lovaglás, lovagoltatás, íjászat.

Templomtér – Basilica:

18.00 – Emlékpont avatás:

A kerámiadombormű felavatásával Szabolcs Árpád kori keresztelőegyházának a középkori iratokból ismertté vált Szent Mihály Templomának állítunk emléket. Készítője Nagy Géza hagyományőrző, helyi képzőművész.

19.00A Király Üdvözlése: jelmezes, fáklyás felvonulás

Megérkezett a Király! Éljen a Király! Népes kíséretével Szabolcsra érkezett Őfelsége. Az üdvözlésére összesereglett nép fáklyás menete végigvonul a várnegyeden, tűzkígyóként végigtekereg a vár sáncain. Hosszú volt az út Fehérvárról! A Király nyugovóra tér a menet végeztével.

21.00 - Fényfreskó

Az Árpád kori műemléktemplom hófehér falára vetített képeken Szent László király legendája kel életre. Sinkó Veronika animációs filmjének diaképeit hangulatos élőzenei aláfestés kíséri! A szabadtéri mozi, a koncert és freskókiállítás varázslatos egyvelegével idézzük meg a régmúlt időt.

~~~~~

Június 29. (vasárnap)

Piactér: Egész nap: VI. Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti konferencia, szakmai bemutató és kiállítás

Városkapuk – Via Civitas:

08.00Vármegyei Körmenet

A királyi vármegye történelmi településeinek küldöttei, a Vármegyei Seregszemle csapatai zászlaikkal a városkapunál gyülekeznek. A látványos menetet maga László Király vezeti, őt követik a László napi lovasverseny lovasai és lovas fogatai és a jelmezes hagyományőrzők. A történelmi helyszíneken végigvonuló körmenet a király templomi bevonulásával zárul.

Templomtér :

05.00Hajnali napköszöntő. A zarándokok László dalok éneklésével várják a Király érkezését, a szent zsinat és törvényhozó országgyűlés sikeréért imádkoznak.

07.00A Szent Korona érkezése a koronaőrség kíséretében. Nemzeti ereklyénk hiteles másolata a díszőrséggel elfoglalja helyét a Szent István által emeltetett bazilika apszisában.

08.50 – Templomi bevonulás: Szent László Király és kísérete bevonul a zsinat és országgyűlés színhelyére.

12.00 – „Idvez légy kegyelmes Szent László Kerály!” Béke Csaba lantművész dalos köszöntője a harangláb alkalmi színpadán. A déli harangozás ezúttal koncertre is hív!

19.30 – A Szent Korona búcsúztatása.

Fűvészkert:

8.00 – tól zárásig:

Virágkertészek, biozöldség és gyümölcstermesztők, gyógynövény árusok kiállítása és vására.


Református templom – Ecclesia Parochialis:

09.00 – Ökomenikus Istentisztelet

Az országépítő Szent István királyunk alapította monostor falai között, László király és a Korona jelenlétében a történelmi egyházak közös imája nyitja meg a kivételes ünnepet!

09.30 – Béke Csaba lantművész dalos köszöntője

09.40 – „Szent Zsinat tartatott Szabolcson” – Emlékezés az 1092-es szabolcsi zsinat történéseire. Dr. Németh Péter régész, címzetes múzeumigazgató előadása.

10.00 – 19.00 Szent Korona Zarándoklat

A Magyar Koronaőrség díszelgése és őrségváltásai közepette, a templomkapu zárásáig folyamatosan megtekinthető az apszisban helyet foglaló Magyar Szent Korona hiteles másolata.

Mudrány kúria – Residentionalis Ház:

8.00 –tól zárásig:

A nyíregyházi Jósa András Múzeum képző és iparművészeti gyűjteményének állandó kiállítása.

Földvár – Castra du Zabolts:

10.00-tól zárásig:

Hagyományőrző katonai tábor: Vendégeink próbát tehetnek az íjfeszítésből, íjászaink megmutatják a legfontosabb fogásokat. A lovasíjászok lovaira pattanva akár lovagolhatunk is!

Váralja – Suburbium:

A parti büfé a „szúnyogosban” hideg italokkal és finom harapnivalóval várja árnyas ligetébe a hűsölni vágyókat. Figyelem: Időről időre számítani kell a jelmezes martalócok feltűnésére!

A bazársoron gumivár és egész napos kirakodóvásár.

Hajókikötő: 10.00-18.00 óráig sétahajózás

Tiszapart – Lovaspálya

10.00 – 16.00: XII. Szent László Kupa – Lovasverseny

A Tiszapart fövenyén felépített lovas pályán mérik össze tudásukat a Megyei Lovassportszövetség lovasai és fogatosai. Szépséges versenyparipákat, díszes fogatokat és lovasbravúrokat csodálhatunk, gyönyörű természeti környezetben.

12.30 – A Garagulya Gólyalábas Kompánia előadása a bazársor forgatagában

16.00: Ünnepélyes eredményhirdetés, felvonulás a Király elébe.

Piactér:

08.00 – zárásig: Öreg Város Vására

A piactér sátrai között bóklászva népművészek, kézműves mesteremberek portékáiból választhatunk kedvünkre való vásárfiát.

08.00 – zárásig: „Vinum Regum – Rex Vinorum”

Borászok és borlovagok mutatják be Tokaj méltán világhírű borait. Tokaji hárslevelűt, muskotályt, furmintot, szamorodnit ízlelhetünk.

Az aszú, az más: a borok királya, a királyok bora!

09.00 – 12.00: „Arany Fakanál” – királyi főzőverseny

Közös tűzgyújtással kezdődik a királyi főzőverseny. A csapatoknak a vásári „Lacikonyhák” ízeit kell a király asztalára varázsolniuk. Akinek van elég „sütnivalója”, bátran benevezhet. A parázson sült finomságok tálalásánál a legszebb díszítést különdíjjal jutalmazza a királyi főétekfogó!

10.00 - Közönségcsalogató csinnadratta

A Garagulya Kompánia vidám Gólyalábas felvonulása kelt csődületet a Király bevonulását megelőzően.

10.15 - Királyi bevonulás

Szent László király a zsinat végeztével a templomból jövet díszes kíséretével végigvonul a piactéren, hogy helyet foglaljon a királyi páholy trónusán.

12.00: - Arany Fakanál”főzőverseny eredményhirdetése

A királyi ebéd ceremóniamestere a királyi páholy színpadára szólítja a verseny győzteseit. Utána össznépi lakoma! ( A városkapuknál kapott kóstolójegyeket kedvünk szerinti falatokra cserélhetjük.)

13.00 - Borlovagok párbaja

A bajvívó felek borivásban is összemérhetik tudásukat! A játékos borkóstolóban Tokaj borait kell felismerni és megkülönböztetni egymástól.

18.00 – A Garagulya Gólyalábas Kompánia síppal, dobbal, nádihegedűvel toborozza a népet a Vármegyei Seregszemle ünnepélyes eredményhirdetésére.

Küzdőtér:

09.30 – Vármegyei Sorakozó

A Vármegyei seregszemle vetélkedő csapatai felsorakoznak a küzdőtéren. A Királyi Igazlátók kisorsolják a párviadalokban megmérkőző településeket.

10.30 – Királyi Seregszemle

A Vármegye történelmi településeinek felsorakozott vitézeihez csatlakoznak a királyi sereg hagyományőrző katonái. A Király trónusáról díszszemlét tart zászlóaljai felett. Ünnepélyesen bemutatkoznak a jelenlévő települések és küldötteik.

10.30 – „Élő Heraldika” – Vármegyei Címerkiállítás

A valódi címer a lovagkorban alakult ki, a középkor a címerviselés virágkora, az úgynevezett „élő heraldika” fénykora. A kiállítás a megye települési jelképeinek ismeretét, tiszteletét és természetes használatát célozza meg olyan módon, hogy azokat a „Történelmi Karnevál – Vármegyei Seregszemle” hiteles és eleven kultúrközegébe illeszti.

11.30 – „A magyarok nyilaitól ments meg uram minket!”

Szabolcs Vezér Lovasíjászainak fergeteges vágtája a honfoglalást követő kalandozásokat idézi. Ez a könnyűlovas harcmodor félelmet okozott és elismerést szerzett nekünk nyugat Európától Bizáncig. László király immáron a nyugati típusú lovagideált testesítette meg, de az íjászatot is mesteri módon művelte, amint a legenda megörökíti. Páncélos vitézei mellett, seregében ott nyargaltak még az íjászok!

12.00 – Vármegyei Seregszemle

A települések csapatai játékos ügyességi vetélkedőkkel bizonyítják rátermettségüket. A királyi adón felül minden település elküldte ifjainak legjavát a király seregébe, hogy falujuknak dicsőséget szerezzenek. A csapatok játszanak faltörő kost, váltva futnak a király hírnökeként, férfias küzdelemben visszarabolják az „ellenségtől” az elragadott szűzleányt. Egyéniben íjjal, nyillal, buzogánnyal, lándzsával, hajítódárdával és csatacsillaggal is megmérkőznek a bajvívó vitézek.

14.00 - Az „Arany Oroszlán” hagyományőrző királyi íjászverseny döntője

A szombati napon, a földvár sáncai között eldőlt, hogy kik jutottak a döntőbe. Most a király és a nép előtt bizonyíthatják íjásztudományukat! A küzdőtéren felállított céloknál izgalmas íjászpárbajban kell megmérkőzniük Szent László király nagydíjáért!

15.30 – Vármegyei Seregszemle: Elődöntő: Ki-ki alapon megy a mérkőzés! A győztes települések csapatai kerülnek a döntőbe. Buzdítsuk őket!

17.00 – Vármegyei Seregszemle: Döntő

Lovagi párviadalok, kard és buzogánycsata nyitja meg a vármegyei vitézek küzdelmét.

18.30 – „A magyarok nyilaitól..”

A magyi magyarok, Szabolcs Vezér Lovasíjászainak fergeteges bemutatója zárja a nap küzdelmeit. Vágtájukkal a Vármegyei újoncokat és az apródokká avatott gyerkőcöket köszöntik. Dobszóval búcsúzik László király serege!

Királyi Páholy:

10.00 – Helyfoglalás

A karnevál díszvendégeit és támogatóinkat a Királyi Páholy oldalszárnyaiban kialakított ülőhelyeken látjuk vendégül.

10.15 – Szent László király bevonulása

A szabolcsi országgyűlés végeztével a király trónusára lép a díszpáholyban, hogy innen szemlélje meg a tiszteletére összesereglett népet és legyőzhetetlen seregét.

10.50 – Szent László király I. törvénykönyvének kihirdetése.

12.00 – Királyi ebéd, a főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetése.

13.30 – A Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület lovagjainak bemutatója a páholy előtti színpadon.

15.00 – Az íjászverseny ünnepélyes eredményhirdetése, Szent László király íjászainak kitüntetése.

16.00 – A XII. Szent László Kupa, a Sz.-Sz.-B. Megyei Lovassportszövetség lovasversenyének ünnepélyes eredményhirdetése.

18.00 – A Vármegyei Seregszemle záró ceremóniája: A győztes település csapatának tagjait a király vitézeivé fogadja. Az „Arany Csatabárd” vándordíj átadása a település képviselőinek. Vivát!

18.30 – Apródavatás: A hétpróbás játszóházban próbát tett gyerkőcöket a király apródjává fogadja.


Tomory Kastély – Apródok Udvara:

11.00 – Kapunyitás

A XVIII. századi kastély udvarán rendezzük be a „játszósarkot”. A királyi nevelők kézműves foglalkozással, tánctanítással és muzsikával gondoskodnak csemetéinkről. A hétpróbás játszóházban lovagi próbát tehetnek, de királyi rajzversenyt is rendezünk számukra.

11.00 – Póni motolla

Az udvar mellett felállított motollánál a kicsit felülhetnek az apró lovacskák hátára.

12.00 – Kispiktor

A királyi rajzverseny készülő alkotásait a László legendák felolvasása ihleti meg. Apró kezek színes lapokon keltik életre a legendák pillanatait. A legszebb rajzok készítőit a király fogadja díszpáholyában.

13.00 – Hétpróbás Játszóház

A gyerekek hét játékos vitézi próbát tesznek, a legügyesebbek elnyerik a Király apródja címet! Bátorság! Itt a játék a lényeg!

15.00 – Eredményhirdetés a Kispiktor rajzversenyen.

16.30 – Hétpróbás Játszóház

Aki ebéd után elszunyókált, az most nekigyürkőzhet a lovagi próbáknak. Ne lustálkodj hát, vágj bele!

Tomory Kastély – Nagyterem:

14.00 – Vitéz László kalandjai

A Burattínó bábszínház előadásában újra feltűnik a palacsintasütővel hadakozó vásári hős, Vitéz László! Megint elintézi az összes ördögöt, ahogyan már ezerszer megtette! Ettől megunhatatlan. A történet a középkori László legenda kései vásári változataként nevetteti meg a közönség apraja nagyját.

16.00 – Vitéz László kalandjai

Azok, akik nem fértek be az első előadásra, vagy még egyszer látni akarják, most megtehetik. (Mindkét előadás belépti díjas.)


Várkarám – Állatsímogató:

08.00 – zárásig

Tudjátok-e gyerekek, hogy a tehén nem lila színű? És, hogy nem milkának hívják? A várkarámban megbizonyosodhattok az igazságról. Itt háziállatokat nézegethettek, és a szelídebbjét meg is simogathatjátok! Izgalmas hely ez az apró emberkéknek!

Nyitott Porta:

08.00 – zárásig

Szatmári bátyámék udvarában két speciális „HP” kóstolható: úgymint házi pogácsa és házi pálinka. Gazduram leánya zeneművészeti főiskolára jár, így meglepetésként házimuzsikát is hallgathatunk!Szent László Király Ünnepe

Í J Á S Z O K V I A D A L A

Helyszín: Szabolcs, Honfoglalás-kori földvár és a Királyi bajvívótér.

Időpont: 2008. Június 27.-28.-29.

Felhívás a „Long - Bow” mestereihez!

A korábbi évek honfoglalás-kori hagyományőrző találkozóin és íjászversenyein kizárólag sztyeppei típusú íjakkal lehetett Szabolcs várában versenyezni. Most, Szent László Király Ünnepén, középkori történelmünk egyik legfényesebb fejezetét keltjük életre, ezért kifejezetten számítunk a középkori íjászat jelenkori képviselőire. Ebből az alkalomból külön íjászpárbajt is rendezünk a döntőben a legjobb nomád és a legjobb long-bow íjász részvételével!

Az íjászok viadalának programja:

Az íjászverseny a Történelmi Karnevál keretén belül zajlik, így számtalan program gondoskodik a családokról, azok a kísérők is mulatságban lelhetik örömüket akik nem íjásznak. (Részletes programok az eseménynaptárban.)

2008. Június 27. (péntek) – László Nap:

A hagyományőrző harcosok fogadása, a sereg táborverése. Lőgyakorlat a kijelölt céloknál. Este tábortűz.

19.00 – Díszőrség, Szent László napi gyertyagyújtás és koszorúzás a király szobránál. Közös ima.


2008. Június 28. (szombat):

Nevezés: 9.30 – ig

Nevezési díj: 3.500 Ft (gyermekeknek ingyenes).

A kapott Királyi Pecsét feljogosít a küzdőtér melletti táborverésre, a szombati meleg ételes tábori étkezésre, valamint belépőül szolgál a Történelmi Karnevál összes rendezvényére!

A kísérők részvételi díja: 1.000 Ft

Ez magában foglalja a Karnevál belépőt, valamint a szombati meleg étkezést.

Fegyverek: Sztyeppei típusú nomád íjakkal és nyugati típusú középkori „long- bow” íjakkal, favesszőkkel lehet nevezni.

Kivezető alkalmazása tilos!

Kategóriák: Gyerkőc: 5-7 év, Apród: 8-12 év, Ifjú harcos: 12-16 év, Harcos: 16- 50 év, Öreg harcos: 50 felett,

Hölgyek versenye: kortalanul.

Díjazás: Minden kategóriában az első három helyezett oklevelet, emlékplakettet és tárgyjutalmat kap.

A harcosok legjobbjait Szent László király „Vitéz Bajnok” címben részesíti, kopjazászló és címerviselési jogot nyernek, mely díszes oklevélben foglaltatik az Ünnep alkalmából!
Vezénylési rend: Szombat – Földvár


  1. selejtező: 12 cél, változó lő táv és lövésszám (délelőtt).
  2. Selejtező: Területbelövés 100 m távról (délután).

A selejtezők összesített eredményei alapján a 12 legjobb íjász jut tovább az elődöntőbe. A többiek számára a III. futam a „vigaszági döntő”.

(A legjobbakat jutalmazzuk: ők képezik a döntősök tartalékcsapatát!)

  1. forduló – elődöntő: 7 cél, változó lő táv és lövésszám.

  A koraesti verseny céltábla képei a Szent László legenda falképei alapján idézik elénk dicső lovag királyunkat.


  Vasárnap – Királyi Bajvívótér

  Döntő Íjászpárbaj: Kategóriánként a legjobb 3 íjász mérkőzik a döntő nagyközönsége előtt. Hozott pontszám nincs, ki-ki alapon dől el az elsőség!

  (3 pálya, 5 cél, célonként 3 nyílvessző – a lövéseket távolodó és közelítő állásból kell leadni. Amelyik távon nincs értékelhető találat, ott a versenyző kiesik!

  Kelet – Nyugat Párbaja: Helyezéstől függetlenül párbajt vív a legjobb nomád, a legeredményesebb „long-bow” íjásszal!

  Figyelem! Az íjászversenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.

  Elérhetőségek:

  Várhadnagy: Nagy Géza – 30/232-2823