Az ünnepek után folytatódik a vetítéssorozat a Pinceszínben, 1092 Budapest Mátyás utca 7.
 
2013.január 8.kedd, 18 óra

Válogatás az Utazás a túlsó világba Schmidt Éva nyomán  című sorozatból
A zsákba varrt lét forgatókönyve (teljes film)
Az "önvaló" mint káprázat (részlet)
A mitikus öccs mai története (részlet)
 
Rendező: Halmy György

A magyarság története hosszú ideje a zsákba varrt emberéhez hasonlítható léthelyzetet mutat. Mi vagyunk a kis mitikus öccs, akit majd meg kell menteni a keleti testvéreknek. Hogy ez a helyzet, hogy alakult ilyenné és milyen jövőbeni lehetőségeink látszanak ma, milyen forgatókönyv szerint élhetünk a továbbiakban, ezekkel a témákkal foglalkoznak a bemutatott részletekben és a teljes filmben  szerepet vállalók, elsősorban  Schmidt Éva..
 
Vendégek: 
Péterffy András rendező, filmesztéta, aki a filmes és a való világ, sorsok, életutak, nemzetek történetének, forgatókönyveit veszi tüzetesebben szemügyre.
Ősi és a mai mitikus élettörténeteinek összehasonlító elemzése.
Kozma András dramaturg, műfordító, színházpedagógus
Színház és szakralitás - gondolatok a színház metafizikájáról
Beszélgetés az emberi kultúra teátrális jelenségeiről és fejlődési irányairól, illetve transzcendens aspektusairól.
A keleti és európai liturgikus hagyományok továbbélése a „világi” színház különböző korszakaiban a Peter Brook által megfogalmazott „szent színház”-ig és azon túl. (Grotowski, Anatolij Vasziljev és mások)
Kérdések és kételyek a színház szakralitásának jövőjéről.
Fehér Holló Öskü

(Felvételünkön Schmidt Éva középen.)