Állami gondozott gyermekekből és fiatalokból álló alkotóközösségünket 1987-ben alapítottuk a Pécsi Gyermekotthonban. Az elmúlt több mint 18 év alatt mára már Pécs város szellemi életének egyik színfoltját jelentjük.
Pécsi Gyermekotthonban mûködõ Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió társadalmi szervezet


Az emberi lét egy különös világát képviseljük a művészet nemes eszközeivel megjelenítve: egészséges családi háttér nélküli, intézeti világban nevelkedő gyerekek és fiatalok önkifejező szubkultúráját, sajátos lelkivilágát. Alkotásaikban a modernkor problémái, konfliktusai a gyermeki elme szűrőjén keresztül művészetté nemesül, szelídül. Őszinte, szókimondó világ ez, ugyanakkor elemi erejű önkifejező eszközei segítségével lelkünk mélyrétegeit szólítja meg.


E gyerekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élőkéhez képest.A Csontváry Képzőművészeti Stúdió mégis a bennük rejlő értékek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. Egy olyan sajátos művészetpedagógiai módszert alkalmaz, amely képes a bennük lévő feszítő szorongást előidéző lelki traumákat előhívni, hogy azt a képzőművészet nemes eszközeivel szimbolikusan megjeleníteni tudják. Így a bennük lévő lelki problémákból, gondokból művészi értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, bennük is van érték, és hogy az értéktelenségből is lehet értéket létrehozni. Ez egy olyan alapképességet fejleszt bennük, amely életük bármely területén kamatozhat és a későbbiek során is átsegítheti őket sok nehézségen. Az alkotók között vannak kifejezetten a képzőművészetben tehetséges gyerekek is, akiknek tehetséggondozását vétek lenne elhanyagolni. Az ő tehetséggondozásukat is elvállalja az alkotóműhely, sőt segítséget nyújt a pályaválasztásban.Önszervező közösségünkben lehetőség nyílik számukra, hogy a képzőművészet által a szellemi szféra legmagasabb dimenzióiba is felemelkedhessenek, a művészeten keresztül más műveltségbeli értékhez is közel kerülhessenek. Ez ellensúlyozhatja az őket ért ártalmakat, mintákat kaphatnak ahhoz, hogy életüket tartalmasan élhessék, amely segítséget jelenthet abban, hogy felemelkedhessenek abból a társadalmi rétegből, melybe beleszülettek. Egyben az alkotóműhelyben folyó alkotás öröme az önkifejezés lehetősége, mely artikulált formába önti belső szorongásaikat, konfliktusaikat ill. egy-egy pályázaton elért eredmény, kiállításokon való szereplés, az ehhez kapcsolódó utazások, tanulmányutak együttesen kárpótlást nyújtanak, valódi sikerélményt biztosítanak, ezért terápiás értékűek, énerősítő hatásúak.


Tovább

A Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió honlapja.