Magyari Lajos: Vargyas Csontváryja (Népi alkotók)

Veress Miklós bátyám immár a nyolcadik évtizedét tapossa. Ő Vargyas Festője, egy olyan község és közösség alkotója, mely a Sütő és a Máthé nevekkel fémjelzett népművész-dinasztiákat adta Vargyasnak, Erdővidéknek, Háromszéknek, Erdélynek… Csoda-e hát, hogy e környezetben mindenki — vagy szinte mindenki! — magáénak vallja, fölkarolja az idős amatőr alkotó törekvéseit, érti és átérzi munkássága lényegét, a kommunitást szolgáló igyekezetét?