Évente más tájegység mintakincsét örökítik meg

Székelykapu-múzeum

A népművészeti hagyományok ápolása céljából, a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn évek óta megszervezik a Szépteremtő Kaláka nyári alkotótábort, ahol a népi mesterségek iránt érdeklődő, tizenéves fiatalok hasznosan eltölthetik szabadidejüket. A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség szervezte, hétfőtől péntekig tartó alkotótáborban tizenkét oktató irányításával, összesen 41 székelyudvarhelyi, gyergyóalfalusi, alsóboldogfalvi, székelykeresztúri, valamint zetelaki diák vett részt. Az egész napos, csoportos foglalkozások, szakmai előadások mellett a kikapcsolódásból is kivehették a részüket a táborozók, esténként közös éneklésre, táncoktatásra, szórakoztató rendezvényekre is sor került.

Évente más tájegység mintakincsét örökítik meg

Székelykapu-múzeum
 
A népművészeti hagyományok ápolása céljából, a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn évek óta megszervezik a Szépteremtő Kaláka nyári alkotótábort, ahol a népi mesterségek iránt érdeklődő, tizenéves fiatalok hasznosan eltölthetik szabadidejüket. A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség szervezte, hétfőtől péntekig tartó alkotótáborban tizenkét oktató irányításával, összesen 41 székelyudvarhelyi, gyergyóalfalusi, alsóboldogfalvi, székelykeresztúri, valamint zetelaki diák vett részt. Az egész napos, csoportos foglalkozások, szakmai előadások mellett a kikapcsolódásból is kivehették a részüket a táborozók, esténként közös éneklésre, táncoktatásra, szórakoztató rendezvényekre is sor került.A Szejke Szépteremtő Kaláka alkotótáborban, évente más-más vidék mintakincsét örökítik meg a résztvevők. Tavaly például Gyergyó- és Csík-vidék mintakincsének megörökítése szerepelt a programban, idén a Homoród vidékének a megörökítése a rendezvény célja. Kiemelt fontosságúak az alkotótábort megelőző szakmai kirándulások is, hiszen a résztvevők a helyszínen megtekinthetik azokat a mintákat, amelyek alapján a tábor ideje alatt dolgozhatnak. A kirándulásra természetesen ez alkalommal is sor került: Homoródszentmártonban, Szentpálon és Oklándon templomlátogatás szerepelt a programban, Vargyason pedig Máté Ferenc fafaragóhoz látogattak el az alkotótábor résztvevői. Homoródalmáson a kötélverés tudományába nyertek betekintést, Lövétén pedig a tájházat tekintették meg a táborozók.

A Szejkefürdőn ottjártunkkor nagy volt a sürgés-forgás, a szabadtéri asztalok mellett szorgos kezek szőttek, varrtak, bútort festettek, sőt nem mindennapi látványban is része lehetett a nézelődőnek: két nagyobb asztalnál javában zajlott a kevésbé ismert régi népi mesterség, a nemezelés oktatása. – Juhgyapjúból készül, szappan és meleg víz, nagyon sok idő és türelem szükséges hozzá – lényege, hogy a finom, puha gyapjút össze lehet állítani, a gyapjúszálak össze tudnak kapaszkodni – magyarázza a nemezelés mikéntjéről Jónás Emese foglalkozás-vezető. Az állandó tevékenységek – bútorfestés, fafaragás, szövés-hímzés, csomózás – mellett időszakos tevékenységek: viseletkészítés, gyöngyfűzés, csuhéfonás és csontfaragás, illetve az említett nemezelés oktatására is sor került. Bán Erzsébet főszervező elmondta, a már hagyományosnak számító tevékenységek mellett, az idei tábor újdonsága a batikolás művészetének bemutatása. Annak ellenére, hogy ez nem kimondottan vidékünkre jellemző tevékenység, a szervezők fontosnak tartják, hogy a tanulók ízelítőt kapjanak ismeretéből. A táborozóknak ugyanakkor nemcsak gyakorlatból kell jeleskedniük, a táborban tanultakból elméleti vetélkedőt, vizsgát is szerveznek számukra, ott dől el, mennyire figyelnek a szakmai előadásokon a fiatalok.

– Mivel már nyolcadik alkalommal szervezzük ezt a tábort, minden évben más tájegységet próbáltunk megismerni a bútorfestés terén is – veszi át a szót a bútorfestő csoportot irányító Tifán Irén, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség udvarhelyi szervezetének elnöke. A gyerekek a kirándulás alatt összegyűjtötték, lerajzolták a motívumokat, és azok alapján festik a kisebb-nagyobb tárgyakat, kulcstartókat, fogasokat. A bútorfestés iránt valóban nagy volt az érdeklődés, a táborozók csaknem fele választotta ezt a tevékenységet. – Már negyedik éve, hogy részt veszek ebben a táborban, azért járok vissza, mert szeretek festeni, és jól érezzük magunkat, kikapcsolódunk az iskola után egy kicsit. Minden tevékenységet megpróbálok – bogozást, gyöngyfűzést, nemezelést is –, de a bútorfestés az, ami a leginkább érdekel – mondta a zetelaki Bíró Emese. Szintén a bútorfestők körében találkoztunk Simon Gotthárd Anna bútorfestővel – a Székelyudvarhelyen élő, nyugdíjas homoródalmási tanítónő előadóként gyakori vendége a népművészeti táboroknak. A szervezők elmondták, nagyon sok a visszajáró táborozó, de természetesen mindig akadnak új jelentkezők is, ugyanakkor a tanulók legtöbb esetben nem itt ismerkednek a foglalkozásokkal, legtöbbjük gyakorolja már valamelyik népi mesterséget. Az egyik legrégebbi táborozó, a székelyudvarhelyi Vajda Ildikó éppen a nemezelést gyakorolta – a nyolcadik éve rendszeresen visszajáró táborozó érdeklődésünkre elmondta, számára mindig nagy élményt jelent évente részt venni a rendezvényen.

– Azért vagyok itt, mert nagyon szeretem, és annak ellenére, hogy hímző vagyok, minden szakág csínját-bínját kipróbálom.

Bán Erzsébet sajnálatát fejezte ki, hogy a népművészeti szövetségnek nincs lehetősége egy állandó kiállítás szervezésére, a nyolc év munkájából, hiszen a táborokban készült festett bútorok és kézimunkák már alig férnek a szövetség egyetlen teremből álló székhelyén. A népművészeti alkotásokat, mint minden évben – néhány hétig – bárki megtekintheti, pénteken a tábor zárómomentumaként a Hargitai Megyenapok keretében kiállítás nyílik belőlük a székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A szervezők köszönik a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Hargita Megyei Tanács, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal, a Communitas Alapítvány, az Illyés Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a székelyudvarhelyi Cimbora ház munkaközösségének támogatását.

Szejkefürdő

 Székelyudvarhely észak-nyugati részén, a város szélétől 1 km-re, a Szováta felé vezető műút mellett, a Horvás és Nagykő nevű erdők közötti völgyben fekszik. A lankás hegyoldalról az erdők lenyúlnak a fürdőtelepig. Az 504 m magasan fekvő fürdő gyógyvizét 1766 óta ismerik: sebeket és bőrbetegségeket gyógyít. A fürdő terültén levő gyógylápból (tőzegláp) záptojás szagú, kéntejtől opálos, zavaros forrás tör fel, amelynek vizét 11 kádas meleg fürdőben gyógyításra használják. A meleg fürdő mellett egy 16 x 33 méter kiterjedésű medence épült. A telep felső részén borvízforrás tör fel, amelynek vizét egykoron bivalyos szekérrel korsókban szállították a városba. A fürdő vizét reumás, légúti és bőrbetegségek gyógyítására, a borvízforrásét gyomorbántalmak kezelésére, reumatikus, szívérrendszeri valamint idegbetegségek gyógyítására alkalmazzák. A fürdő báró Orbán Balázs tulajdona volt, akinek síremléke a Szejke oldalban felállított székelykapu múzeum végében fekszik.

Vofkori György: Székelyudvarhely - Várostörténet Képekben című könyvéből

A SZEJKE Székelyudvarhelytől észak-nyugati irányban, az egykori Szombatfalva határában , a Parajd felé vezető országút mentén, a várostól 3 km-re, a Sóspatak völgyében fekszik Szejke fürdő. Létezéséről az első híradás 1766-ból származik Kibédi Mátyus Istvántól, aki Diaetetica című munkájában említi, hogy „ a város közelében levő forrás szürkés, tengervízhez hasonló büdös vize gyógyítja a sebeket és bőrkiütéseket". A fürdőtelep történetét Bányai János, a tudós geológus-tanár foglalta össze Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai című könyvében: „ A fürdőtelep kialakulása és 1880 körüli állapotára jellemző adatokat közöl le a szokott alaposságával maga a tulajdonos, Orbán Balázs, akinek az eddig nyilvánosságra nem került, úgy látszik hivatalos célból készült leírását a vármegyei leltárban levő eredetije után a következőkben hozzuk ez alkalommal nyilvánosságra, már csak az írójuk iránti nagy tiszteletük kifejezése miatt is. A leírás a maga teljes eredetiségében a következőként hangzik, s bizony még ma is mintául szolgálhatna." És következik Orbán Balázsnak A Székelyföld leírása-beli Szejke részletnél jóval későbbi keletű leírása. Szerinte: „ A Szejke áldásos gyógyforrását egy pásztor fedezte fel a 40-es (1840) években, ki a Sóspatak mocsárai között felbuzgó ásványos forrásra szokta nyájait itatni hajtani, melyet sós tartalma miatt minden állat kedvel. A pásztor köszvény által összezsugorított lábait ily alkalommal szintén mosogatni s az ásványos vízben áztatni szokván, azok rövid időn kiegyesednek, és rugékonyságukat, teljes épségüket visszanyerték. E példán okulva a szomszéd faluk hűdésben szenvedő lakói a forrásnál kerestek és találtak gyógyulást, mire híre terjedvén, távolabbi vidékekről és a szomszédos városból is jöttek a csodás hatású vízre. Ezek lakás hiányában lombsátorokban helyezkedtek el. Első állandó épülete a fürdőnek a Verebélyi (udvarhelyi polgár) által 1846-ban épített deszka korcsma volt, hol italneműket kezdett árulni és a fürdővendégeket élelmezte." 1850-ben a gyógyforrás vesszőfonadékos, 1852-ben deszkamedencében foglalták. 1856-ban Csiszár Mihály udvarhelyi polgár vette meg, aki deszkából három fürdőszobát rögtönzött a medence mellé. 1860-ban Horváth Dániel lett a haszonbérlő élvezője; ő hatszobás lakóházat és 12 fürdőszobával ellátott fürdőházat építetett, s a hideg fürdőt vetkező szobákkal (kabinokkal) vette körül. 1866-ban tőle vásárolta meg az egész területet lengyenfalvi báró Orbán Jánosné, aki 1871-ben átadta fiának, Orbán Balázsnak. ő lett aztán a gazda, aki „nagy költekezéssel" a fürdőt a kor igényei szerint berendezte, az Attiláról elnevezett fő forrást kőmedencébe foglalta, új meleg fürdőket épített (szintén kőből) , valamint vendéglőt, huszonnégy új szállást kocsmával, istállót, szekérszínt és fürdőfelügyelői lakást. A közeli erdőben utakat vágatott és sétányokká alakította őket. A Szejke - fürdőről az első ismert ábrázolás: Fankovich Gyula székelyudvarhelyi főreáliskolai tanár rajza után készült fametszet: Morelli Gusztáv műve. Ez a kép segít a múlt századbeli fürdőtelep megismerésében. A kép bal oldalán a „nyitott szála" látható. A tetőzetet tartó oszlopokon lampionok függtek, ezek szolgáltatták az esti világítást az itt rendezett táncmulatságokhoz. Mellette az előugró teraszos emeletes épület a Nagyvendéglő, a következő, szintén emeletes a Kossuth-lak. Jobboldalt, már az országúton innen, az előtérben a kabinokkal körülzárt meleg fürdő, amelyhez a vizet a kazánházban melegítették. A rajzoló ennek füstölgő kéményét is megörökítette. Ugyanezen a része, a kazánház mellett volt a hideg fürdő is. A kép feliratának szervezője figyelmeztet arra, hogy a rajzoló előtérbe alföldi juhászt rajzolt székely helyett, és hogy „az ivó borvízkút kívül esik, keletről nézve." Ezt a kaput Orbán Balázs állíttatta az általa épített Kossuth-lak bejáratához. 1942-ben bontották le és szállították be a Református Kollégium múzeumába. Ma pedig az ő sírjához vezető úton legelöl áll. A Szejke-fürdő vizéről Orbán Balázs A Székelyföld leírása első kötetében is közöl adatokat: ezek szerint a „kénes konyhasós tartalmú" víz hőmérséklete 9 Celsius-fok. „Vize jegectiszta, kellemetlen záptojás szagú és ízű…egy polgári fontban van kénsavas szikéleg 2,80, szikhalvagból 10,00, szénsavas keserélegből 0,80, szénsavas mészélegből 2,00, szénsavas vas élecsből 0,08, kovasavból 0,40, szénsavból 25,60". A meleg fürdők az Attila-fürdő közelében voltak, tizenhat fürdőszoba huszonnégy káddal, egy hatalmas U alakú, betonoszlopokra épített, cseréppel fedett épületben. A fürdőház előtt kert volt, szökőkút és park, valamint a fürdőelőkészítő háza, emeletén tágas váróteremmel. Ez volt a Zrínyi Ilona-lak. A fürdőpark feletti lankán álló épületek is történelmi személyiségek nevét viselték, így volt Rákóczi-lak, Thököly-lak, Mikes-lak. Valamennyi boronafából épült és cseréppel volt fedve. A fürdő fölött, az országút bal oldalán, a Kőerdeje alatti lankán építette meg 1872-ben Orbán Balázs a Kossuth-lakot, amelynek szomszédságában állott a Székely Mózes fejedelemhez címzett Nagyvendéglő. Az emeletes kőépület földszintjén nagy étterem, mellette kávézó és tekeasztal volt; ugyanitt kapott helyet a konyha, az éléskamra és a vendéglős szobája. Az emeletet öt szállás, valamint egy nagy oszlopos veranda foglalta el. „A fürdőről - amint Orbán Balázs írja - Székelyudvarhelyre naponta négyszer, szükség szerint többször is forduló omnibuszok járnak, melyeken 10 krajcár (künn 8 kr.) viteldíjért lehet a városba menni." A Negyvendéglő annak idején száz személy számára rendelkezett mindenféle asztali készlettel. Az első világháború előtti forgalmára utal az is, hogy abból az időből többféle képes levelezőlap is rendelkezésre állott a közönségnek. A Kossuth-lak egészen 1941-ig fogadta, megléte utolsó éveiben már csak várta, a Szejkére látogató fürdővendégeket. Amikor a Székelyudvarhely-Marosvásárhely műút építési munkálatai ide értek , a Kossuth-lak átmeneti munkásszállásul szolgált az egykori Nagyvendéglővel együtt, majd mindkettőt lebontották. Felvételünk az akkor már hetvenes épületet a bontás előtti pillanatokban örökítette meg, 1941 őszén, akárcsak a földszintesre visszabontott egykori nagyvendéglőt, amely ugyanarra a sorsra jutott. Azokből az épületekből, amelyeket egykor Orbán Balázs, majd a fürdő későbbi gazdái építettek, a legtöbbet magával vitt tehát az idő. A „lakok" rendre eltűntek, s azokat , akik nemcsak fürdeni jöttek a Szejkére, hanem néhány napot kinn is akartak tölteni, az ötvenes évek második felétől a délnyugatra néző Borvízoldalban épült vállalati nyaralók fogadták fedéllel. A régi idők egyetlen tanúja ma az egykori fürdőgondnok-ház az országút jobb oldalán (ma Bokor Károly és családja tulajdona). A szabadtéri fürdő vizét még a múlt században egy 36 öl nagyságú úszómedencébe foglalták, amelybe az Attila -forrás óránként 7800 liter vizet tudott szolgáltatni. A vetközőszobák (fülkék) gerendavázra deszkából épültek, és zsindely fedte őket. Ez volt az Attila-fürdő, amelyet képeinken keleti, illetve nyugati nézetből láthatunk. Ez utóbbi érdekessége, hogy a kép mezejébe belekerült Orbán Balázsnak a fürdő fölötti domboldalban felavatott síremléke is. A Szejke felső végében, külön erre a célra épült házacskákban, kőküpübe foglalva bugyog elő a vasban, szénsavban és karbonil-szulfidban gazdag borvízforrás. Furcsa, „petróleumosnak" nevezett vizét szeretik az udvarhelyiek. Régebben két, aztán egy bivalyszekér szállította minden nap mázatlan, megszámozott cserépkorsókban a megrendelőkhöz, s az egykori város képéhez ezek a kapuszögletben álló korsók éppúgy hozzátartoztak, mint a cammogó bivalyok által vontatta szekér. Senkinek sem jutott eszébe a más tele borvizes korsóját a kapu elől elvinni. Pedig Udvarhelyen kincs volt az ivóvíz! Aztán a bivalyokat traktorral helyettesítették. Amikor pedig megépült a vízvezetékhálózat, a múltnak ez az emléke is eltűnt a város életéből. Az 1945-46-os években az országúttól balra, valahol a mai mofetta helyén, a Szejke „petróleumos" vizétől felajzott vállalkozók kőolaj után kutattak. Sikerült is eltalálni azt a földalatti szénsavas gázmedencét, amely a Szejke vizét telítette. A nagy nyomás persze szétvetette a fúrótornyot. Kőolaj persze nem került a felszínre, a kedves borvíznek viszont azóta nincs „ereje".

ORBÁN BALÁZS SÍREMLÉKEI Orbán Balázs első nyughelye végakarata szerint a Szejke-fürdő nyugati oldalába épült kripta volt, ahová édesanyja mellé helyezték nyugalomra. A kriptát ő maga sem tekintette véglegesnek, ezért síremléke felépítésére pénzt hagyományozott. Az utódok kevéssel az első temetés után el is kezdték a véglegesnek szánt nyugvóhely megépítését a birtokon, a fürdőtől keletre fekvő Borvízoldalban. Erről a kriptáról készült Spanyár Pál gimnáziumi tanár rajza a század első évtizedében, 1908-ban. Az új kripta építésénél az örökösök elsőrendű szempontja a takarékosság volt, ezért az eredmény egy dísztelen, jellegtelen, a nagy halotthoz méltatlan építmény lett. Az első világháború idején többször is megrongálódott: kétszeri földcsuszamlás, villámcsapás éri, végül 1921-re összeomlik. Az összedőlt kriptát kiraboljál, érckoporsójának használható anyagát széthordják. A beomlott kripta elé ásott sírgödörbe temetik el 1921 június 19-én immár harmadszorra Orbán Balázs földi maradványait, melyeket oly nehezen látszott befogadni a székely föld. A síremlék, a végső kegyelet még várat magára. Aztán a közelgő centenárium mintha felrázná a lelkeket, és elkészül az új síremlék. A faragott fejfát cinteremszerű népies sírkereszt veszi körül, melynek tervezője Haáz Rezső. Beszédek hangzanak el a sírnál - ez volt Orbán Balázs negyedik temetése. Az évtizedek nyomai ezt a síremléket is kikezdték, bár a tiltások ellenére lelkes és cselekvő emberek még hosszabbították a fából készült alkotás életét, melyet az útókor kőből rakott síremlékkel helyettesített, tetejében kettős kopjafával. A síremlék homlokzatán az Orbán Balázst ábrázoló dombormű Orbán Áron szobrászművész munkája. Ez Orbán Balázs mai síremléke. Ma a domboldalon messziről szembetűnő székelykapuk is figyelmeztetnek, kegyelet helyén járunk. Ezek őrzik a legnagyobb székely, Orbán Balázs sírját. Talán a sors szeszélye, hogy halála után a föld, az ő földje , a Székelyföld oly nehezen fogadta be hűséges fiát. Végül is hazatalált, és békességben nyugoszik. Szejkefürdő Székelyudvarhely északi-nyugati részén, a város szélétől 1 km-re , a Szováta felé vezető műút mellett, a Horvás és Nagykő erdők közötti völgyben fekszik. A lankás hegyoldalról az erdők lenyúlnak a fürdőtelepig. Az 504 m magasan fekvő fürdő gyógyvizét 1766 óta ismerik: sebeket és bőrbetegségeket gyógyít. A fürdő területén levő gyógylápból (tőzegláp) záptojás szagú, kéntejtől opálos, zavaros forrás tör fel, amelynek vizét 11 kádas meleg fürdőben gyógyításra használják. A meleg fürdő mellett egy 16 x 33 méter kiterjedésű medence épült. A telep felső részén borvízforrás tör fel amelynek vizét egykoron bivalyos szekérrel korsókban szállították, a városba. A fürdő vizét reumás, légúti és bőrbetegségek gyógyítására, a borvízforrásét gyomorbántalmak kezelésére, reumatikus, szívérrendszeri valamint idegbetegségek gyógyítására alkalmazzák. A fürdő báró Orbán Balázs tulajdona volt, akinek síremléke a Szejke oldalban felállított székely kapu múzeum végében fekszik. A mellékelt térképen a Szejkefürdő és környékét mutatjuk be, 12 ha területen. Amint látható, a fürdő környékén létezik 2 borvízforrás ( az egyik a kialakítandó borvíz múzeum helyén), egy mofetta, valamint egy vendéglő és két falatozó. A Szejke patakon túli oldalban az idők folyamán több nyaralót és panziót építettek a székelyudvarhelyi gyárak, szövetkezetek és más vállalatok, sajnos nem igazán egységes architektúrával. Ugyancsak itt van elhelyezve egy nyári színpad, ahol minden nyáron megrendezik a Szejke fesztivált. Jövőbeni elképzelésünk, hogy Szejkefürdőn szabadidő-néprajzi és gyógyfürdő komplexumot alakítunk ki, melyet szintén a mellékelt térképen mutatunk be. A fürdő és strand északi részén, a főút és Szejke patak között fekvő gyógyláp, valamint a borvízforrás és mofetta, védett területté való nyilvánítását és egy borvíz múzeum kialakítását tervezzük. A Szejke patakon túli oldalban további nyaralók és panziók elhelyezését, egy sátortábor kialakítását, sportpályák, mozgó árusok övezetét meg parkolót szeretnénk kialakítani. Egy fenntartott övezetre is gondoltunk, ahol a komplexum funkcionalitása egyéb ötletekkel is gyarapodhat. A telep jelenleg villanyárammal van ellátva helyi ivóvíz foglalásokkal, szennyvíz derítőkkel. Az önkormányzat elképzelése , hogy vagy a jelenlegi építmények számára egységes helyi vízellátást és szennyvíz csatornázást hozzon létre vagy ezeket kapcsolja a városi közműhálózatra.

"