Székely Mózes fejedelem élete a korszak tükrében

" Áprilisban a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyag termében mutatták be a Sesostris szekerén. Kronológia Székely Mózes életrajzához című könyvet, melyet Mihály János állított össze és a Hargita Megyei Kulturális Központ kiadásában jelent meg.

Az egyetlen székely származású fejedelem halálának 400. évfordulójára készült munka „Erdélyország történetének talán a legnevezetesebb, de egyszersmind legizgalmasabb és legszomorúbb” éveiről (1550–1604) nyújt áttekintést.
Ez az időszak „egyszerre reménykeltő és lehangoló, annyi tragédia, annyi széthúzás, szakadás, annyi fájdalmat okozó esemény pergett le e félévszázadnyi idő alatt” – fogalmazta meg Mihály János, majd így folytatja a bevezetőben: Rendkívüli idők voltak ezek, s a rendkívüli idők rendkívüli embereket kívántak. A Székelyudvarhelyen született Székely Mózes is ilyen ember volt. Életútját a korabeli Erdély történetébe ágyazva ismerhetjük meg e kiadványból, melyet dr. Hermann Gusztáv Mihály lektorált, a szöveget Ferencz Angéla gondozta, a borítótervet Ádám Gyula készítette. Az ízig-vérig katonaemberről, Székely Mózesről Bethlen Gábor a következőket jegyezte fel: „személyében oly vitéz ember volt, hogy az Nagy Sándor hadában is az válogatott vitézeknek számok közzé való lehetett volna”. Az elsősorban tudománynépszerűsítő céllal, a korszak iránt érdeklődő pedagógusok és diákok számára készült kiadványban a történeti események tömör vázolása lehetőséget ad a kor erdélyi erőviszonyainak, politikájának megismerésére.
Figyelemre méltó a kiadvány illusztrációs anyaga is: fontosabb történelmi személyiségek portréit, várak rajzait láthatjuk benne. Ugyanakkor a kulturális és gazdasági élet fontosabb eseményei is helyet kaptak e szűkre fogott jellemzésben. A könyvbemutatón megvásárolható a könyv, illetve a Hargita Megyei Kulturális Központ más kiadványai is. "