Beregszászi György: A nevickei vár (KÁRPÁTALJA VÁRAI 2.)

A nevickei vár a munkácsi és huszti várak után a legkedveltebb kirándulóhelyek közé tartozik Kárpátalján. Kedvező fekvése, festői környezete sok pihenni vágyó embert vonz... A nevickei vár területén végzett régészeti kutatások bebizonyították, hogy már a korai vaskorban lakott volt ez a vidék. Közelében egy időszámításunk előtti IX-VIII. századból származó bronzkardot és csatot találtak. Közelében négy kurgánból álló temetkezési helyet tártak fel, amelyek még az időszámításunk előtti VI-IV. évszázadból származnak. Az egyikben hamvasztásos urnasírt találtak.A várat a legenda szerint még a magyarok bejövetele előtt egy szláv hercegnő építette, róla nevezték el állítólag a szláv eredetű "nevisztka" (menyasszony) szóból "menyasszonyvárnak". Történelmi okmányokban a vár először 1274-ben szerepel. Bevehetetlen erődítmény volt, három oldalról mély árok védte, nyugat felőli oldala meredek lejtő tetején állt. Az alsó árok mögött állt a két kerek bástyával szegélyezett belső várfal, mögötte még egy mély árok húzódott, amely több részre osztotta a legfontosabb erődítményeket. A felső vár közepén tágas udvar állt. A nevickei vár az Ung völgyét védte. Rajta keresztül vezetett az a fontos kereskedelmi út, amely Galíciával és Lengyelországgal kötötte össze Magyarországot.

Történelme során a vár sokszor cserélt gazdát. A XIV. század elején Aba Amadé birtokába jutott, aki újjáépítette, megerősítette erődítményeit. Az 1317-1318-as években azonban csapatai vereséget szenvedtek, a nevickei vár 1317-ben Drugeth János birtokába jutott, aki Károly Róbert magyar király egyik leghűségesebb híve volt. A nevickei vár a Drugeth család székhelyévé vált. Addigi erődítményei főleg fából épültek, a Drugethek azonban teljesen átépítették, falait bazaltból és andezitból faragot kövekből emelték. Az átépítés több évtizedet vett igénybe.

1602-ben a vár ura Drugeth György lett, aki jelentős szerepet játszott a katolicizmus védelmében, támogatta a jezsuita rendet. Ez felkeltette II. Rákóczi György erdélyi fejedelem haragját, aki 1644-ben elfoglalta és leromboltatta a várat. Többé nem építették újjá. Az 1691. évi úrbéri összeírás szerint Nevickén 13 telkes és 4 telek nélküli család lakott, 19 telekről elmenekültek a jobbágyok a földbirtokosok közötti viszályok, ellenségeskedések elől. Lakói aktív részt vettek II. Rákóczi Ferenc szabadság-harcában, többek között az ungvári vár ostromában. A kuruc felkelés leverése után sok jobbágy elmenekült Nevickéről az osztrákok boszszúja elől, ezért az 1720. évi összeíráskor mindössze 18 telkes jobbágy maradt a faluban. Bercsényi Miklós, II. Rákóczi Ferenc egyik leghűségesebb híve Lengyelországba menekült, birtokait elkobozták és azokat Nevickével együtt az ungvári királyi dominiumhoz csatolták. Lakossága lassan gyarapodott és a XVII. század végére is mindössze 39 jobbágy és zsellér családból állt, amelyek 142 hold szántóföldön és 141 hold legelőn gazdálkodhattak. A falu lassan fejlődött és továbbra is Ungmegye jelentéktelen települései közé tartozott. 1879-ben hozzáláttak a nevickei vár restaurálásához. Területén parkot alakítottak ki, kilátóteret létesítettek, emlékművet emeltek Wagner Károly ismert magyar erdész tudósnak. A restaurálási munkák elhúzódtak, kisebb-nagyobb szünetekkel egészen az első világháború kitöréséig tartottak. Akkor azonban anyagi eszközök híján ismét félbe szakadtak és soha többé nem újultak fel.

A vár alaprajza a XIV. századi keletkezésre utal, de nem minden részét építették ki egy időben. A külső fal és a különálló sokszögű bástya a XIV. század végén és a XV. század elején épülhetett. A vár szabálytalan elliptikus alaprajzú, kettős védmű-rendszerrel rendelkezik, délnyugat felől két párhuzamos fallal hatszögű kaputorony csatlakozik hozzá. Főépületei a központi udvar köré épültek, délkeleti részén magas négyszögletes torony állt, amely síkmennyezettel négy szintre volt osztva. Egyik helyiségének sarkában kövezett kút áll. Déli oldalának két helyiségében kandallómaradványok láthatók. A vár előtt árok húzódik, előtte egy kerekbástyás külső fal magasodik. Ez előtt a várfal előtt még egy másik árok húzódik. A sokszögű bástya építésekor a központi épület boltozatait is kialakították, azokon érdekes fordított kulcslyuk formájú lőrések láthatók.

Nevicke az ungváriak legkedveltebb kiránduló helye. Romjairól gyönyörű kilátás nyílik az Ung-vidéki tájra, tiszta napos időben egészen az Ung felső folyásáig el lehet innen látni. 1964-ben nemzetközi ifjúsági turista tábort nyitottak itt, közvetlenül az ősi vár lábánál. 1980-ban például több mint négy és félezer fiatal turista fordult meg itt Magyarországról, Lengyelországból, Csehszlovákiából és más országokból. Többször felvetődött a vár restaurálásának kérdése, érdemi döntés azonban ebben a kérdésben sajnos nem született. Pedig a nevickei vár a munkácsi vár mellett rendkívül vonzó lehetne a turistaforgalom számára.

"

Forrás: Bereginfo hetilap