Csíksomlyó – a magyarság legnagyobb zarándokhelye

Az utolsó simítások a szervezésben
[erdely.ma, 2004-05-27 - 10:22:29]

Mi indítja az Erdélyben, Magyarországon, és a világon élő magyarok százezreit Csíksomlyó irányába Pünkösdkor? A válasz sokak számára egyszerű: a hit, a Mária-tisztelet jelenti az ellenállhatatlan vonzerőt. Ez hozta a zarándokokat – igaz, sokkal kisebb számban – a csíksomlyói Mária lábához akkor is, amikor szerény keretek között zajlott a búcsú, amikor az ünnepi szentmisére még (ha nehezen is, de) be lehetett férni a kegytemplomba, amikor a Kissomlyó hegyén hivatalból kiküldött őrszemek figyelték, ki virraszt és ki nem, ki várja a napfelkeltét, mikor érkezett és mikor ment el. A hit legyőzte a félelmet, a búcsújáráshoz akkor is hozzátartozott a keresztút elvégzése, a Kálvária ösvényein akkor is sokan fohászkodtak, vezekeltek.Az eltelt évszázadok és a közelmúlt somlyói pünkösdi búcsúinak lényege, tartalma mit sem változott. A székelység talán legnagyobb egyházi ünnepe maradt, a Szentlélek eljövetelének ünnepe, amelyen a csíksomlyói Szűzanyához zarándokolnak az emberek. Zarándokokról beszélünk, bár a sok százezres tömegben akadnak olyanok is, akik számára a búcsú csak egy alkalom. Alkalom legjobb esetben a kirándulásra, sátorozásra, amikor kikapcsolódnak, barátokkal találkoznak. Vannak olyanok is, akik úgy érzik, hivatalból kell itt lenniük, közéleti, avagy politikai tisztségük kötelezi õket a búcsújárásra, olyan eseménynek tekintik ezt is, ahol meg kell jelenniük. Lelkük rajta. Ám ettõl a pünkösdi búcsú még az marad, ami: olyan vallásos ünnep, ahová imádkozni jönnek az emberek, töltekezni lélekben, és ahol megtapasztalhatják az összmagyarság erõt adó egybetartozásának szép érzését is.
Idén is százezrek készülnek Csíksomlyóra érkezni szombatra-vasárnapra. Csíkban már a sátorhelyek is szinte mindenütt foglaltak, szálláshelyeken pedig csak visszalépések esetén találhatnak fekvőhelyet a most érdeklődők. A távolabbi keresztalják már elindultak. A gyergyói falvakból, élükön az alfalvi keresztaljával, gyalog és lóháton jönnek a búcsúra a katolikus székelyek. Háromszékről, Udvarhelyszékről és Erdély más tájairól is jönnek gyalogosan zarándokok. A gyimesi falvakból, de Moldvából is gyalogosan jönnek a katolikus csángók.
Pénteken délutántól a szervezők fogadják az érkező keresztaljákat, este hét órakor szentmisét is celebrálnak szentbeszéddel a kegytemplomban, ahol a zarándokok virrasztással tölthetik az éjszakát. Szombat reggel 6,7 és 8 órától lesznek szentmisék, közben a négyszögletű udvarban folyamatosan gyóntatnak és áldoztatnak. A keresztalják az érkezés sorrendjében vonulnak fel a nyeregben levő oltár elé. Kivétel a gyergyóalfalvi keresztalja, amely a kegytemplom előtt bevárja a kordon indulását, és vezeti a menetet a hagyományos úton a hegyre. A templomhoz érkező keresztaljákat harangszó köszönti, karszalagos rendezők irányítják az előzetesen kijelölt útvonal felé. A nem kereszt alatt érkező búcsúsok figyelmét felhívják, hogy ne zavarják és ne akadályozzák a keresztalják vonulását – kérik tisztelettel a szervezők. Az oltár előtt a keresztalják számára táblák jelzik a kordonnal is körülkerített, a különböző tájegységek számára kijelölt helyet. Karszalagos rendezők segítenek itt is az eligazodásban. A tájegységek közötti utat kérik szabadon hagyni. Itt helyezkednek el fehér zászlók alatt a gyóntató papok.
A kordon a főpapsággal és a labarummal háromnegyed tizenegykor indul a kolostor bejáratától a két Somlyó közötti nyeregbe. Az ünnepi szentmise fél egykor kezdődik, szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek .
A délutáni programok sorozata a nyeregben kezdődik négy órakor, ahol a fiatalok bemutatják a már hagyományossá vált Passiójátékot. Öt órakor a plébániatemplomban csángómisét celebrálnak, hét órakor a kegytemplomban lesz szentmise szentbeszéddel. A kegytemplomban a zarándokok számára virrasztás lesz, a plébániatemplomban ifjúsági virrasztást tartanak, ahonnan körmenetben, imádkozva vonulnak át a Kissomlyó hegyére napfelkeltét nézni. Napkelte előtt szentmise lesz a Salvator kápolnánál.
Vasárnap a kegytemplomban reggel 6,7,8 órakor kezdődnek szentmisék, fél tizenegy órakor pedig ünnepi szentmise lesz. Vasárnap este hét órakor is lesz szentmise Csíksomlyón."