Tisztelt Honfitársaink, magyarok, bárhol éltek is a világban!

A Gyimesekben, az őrzők, a csángatók, a csángómagyarok földjén magasodik a Széphavas, amelynek ormán a középkorban kőkápolna épült. Egyike volt e kicsi Istenháza , az őrkápolnáknak, melyeknek feladatul adatott, ha ellenség közeledik, harangját félreverve, csángatva adjon riasztást a Csiki medence őrtálló, székely férfi népének.

Orbán Balázs írja e kápolnáról, „ ezen – a Szentlélek tiszteletére szentelt – kápolnához gyűlt össze pünkösdkor, minden évben a kilenc moldvai székely (csángó) falu lakossága fehér öltönyben, arany, hímzett fehér zászlókkal, énekelve: >> Zeng az erdő, zúg a levele Mária örömére << jöttek ide, hol a csíki testvérekkel találkozva, zászlóikat összeérintve mentek a Csík-Somlyói búcsúra, visszatértükkor pedig az egész nép és a deákság elkísérte őket idáig, hol miséztek, s a jövő évre találkozást adva egymásnak, érzékenyen búcsúztak el a távozó rokonoktól.


Szép és meghatók voltak a testvériség ünnepei és üdvösek, mert a nemzetiségnek voltak védvei, de 1744-ben a veszteglő intézetek felállításakor betiltatott a moldvai csángók kijárása, ekként kíméletlen kezekkel tépetett szét azon szent kötelék, amely idegen földön lévő testvéreinket egybefűzé a hazával, és a szentély, a hazafiság ez őrtornya összeomlott, feledett rommá változott át.”

„A rom köveit később a bükklokai románok szállították el, a kápolna búrorzatát és szent kellékeit Szépvízen őrzik” – tudhatjuk meg Gál Péter Józseftől.

A Szent Lélek kápolna búcsúnapját - a táltoskirály legendás kötődése okán - Szent László ünnepe adta. A múlt század kilencvenes éveinek elején, Berszán Lajos, Gyimesfelsőlok plébánosa, a táltoskirály napján, a kápolna romnál, évente szentmisét celebrált. A kétezres évek elejétől, pedig a Magyar Hagyomány Műhelye és a csatlakozó zarándokok tartanak itt litániát minden pünkösdhétfőn: a Szent Lélekhez, Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz, a Boldogasszonyhoz könyörögve, a nemzet sorsának jobbulásáért.

A belső haza magyarjai, az erdélyi testvérekkel együtt, arra az elhatározásra jutottak, hogy közös összefogással a kápolnát (képletesen a Kárpát hazát) újraépítse.

A munkák összefogására Gergely Istvánnal (Tisztivel), Széphavas névvel, csíkszeredai bejegyzéssel egyesületet alapítottunk.

Az egyesület céljaként: „A gyimesvölgyi szakrális népi hagyományok gyűjtését, megőrzésének támogatását, az ezekkel kapcsolatos tárgyi emlékek, épületek megóvását, újjáépítését” jelölte meg.

Munkával, adománnyal csatlakozhat hozzánk minden honfitársunk, akinek szívében, gondolkodásában egy és oszthatatlan a Haza.

Testvéreink, magyarok, bárhol éltek is a világban!

A Kárpát-hazáért, annak minden négyzetméteréért mi vagyunk a felelősök, bárhogy is rendelkezett, rendelkezik sorsa, sorsunk felől a kegyetlen földi hatalom; hiszen a Teremtő akaratából e drága hon nekünk magyaroknak adatott.

Az egyesület tiszteletbeli tagjává válik mindenki, aki adománnyal, vagy bármilyen más formában támogatja az egyesületet céljainak megvalósításában.

A pénzadományok gyűjtésére a Budakeszi Kultúra Alapítvány, „Szent László Kápolna, Széphavas” névvel, az

OTP Banknál 11742348-20016629 számon, külön számlát nyitott.

A munkák állásáról a www.naput.hu, és a www.karpathazanemzetorseg.hu honlapokon rendszeres tájékoztatást adunk.

Jelenleg a romok régészeti feltárása folyik a Csíkszeredai Múzeum régészének és a Tiszti

„Csibészeinek” a segítségével.

Testvéri üdvözlettel a Széphavas Egyesület nevében:

Molnár V. József

társelnök