A Természetes Gyógymódok Egyesülete

MAGYAR NÉPI GYÓGYÁSZAT - MAGYAR NÉPI MŰVELTSÉG

képzést indít 2008. március 01-vel

Magyar népi gyógyász képzés rövid tematikája

A nyugati civilizáción belül egyre nagyobb tömegek ábrándulnak ki a drága és személytelen "hagyományos" orvosi ellátásból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az iparilag fejlett országokban rohamosan nő a természetes gyógyító eljárások alkalmazása a lakosság körében. Sajnos keresésük gyakran a másik végletbe csap, saját népi gyógyászati hagyományuk helyett kínai, indiai, japán gyógyító eljárásokkal próbálkoznak.


Az idők során minden népnek saját gyógyító hagyománya alakult ki, amely az adott tájegység éghajlatához, növény- és állatvilágához, az ott élők lelki beállítottságához legközelebb álló.

A Kárpát-medence mind fekvésénél, mind természeti adottságainál fogva alkalmas arra, hogy Európa gyógyító központjává váljon. Itt található a világ legnagyobb gyógyvíz készlete, valaha a környező országok gyógyszerészei a Tisza árterein gyűjtötték gyógynövényeiket. Gyógyító ásványaink iránt (alginit, zeolit stb. ) világszerte érdeklődnek. A magyar gyógyítók már a középkorban is híresek voltak, pestist, sőt leprát is gyógyítottak (Kassai Kódex). Gyógyítóink (orvosok, gyógytornászok, természetgyógyászok) ma is az élvonalba tartoznak.

A térség viszonylagos "fejletlensége", és sok esetben a nyugati kultúrától való elzártsága következtében sok máshol már kihalt gyógyító hagyomány maradt fenn a Kárpát-medencében. Ezek egy része orvosi szemmel is elképesztően hatékony (ólomöntés, szenes vízvetés stb.), így indokolt újra felfedezésük a gyógyítás számára. A modern orvostudomány jelenleg ezen gyógymódok legtöbbjét nem fogadja el, mert nem érti működését, így feltétlenül szükséges hatásmechanizmusuk kutatása, eredményeinek népszerűsítése.

A népi gyógyító képzés célja:

Célunk nem a megszokott "piacorientált" természetgyógyász képzés, hanem hogy a "hajdani nagymamák" mintájára családon belül, vagy kisebb közösségekben gyógyítani tudó, biztos tapasztalati tudással rendelkező, teljességben gondolkodó magyar embereket neveljünk.

Elsődleges célunk a megelőzés, ezért hangsúlyt kap a hagyományos táplálkozás, a gyógyszer-mentes gyógyítás és az életmódon alapuló betegségmegelőzés (néptánc, kerti munka stb.). Képzésünk abban is eltér a megszokottól, hogy a "padban ülős" ismeretszerzést nagyon sok gyakorlat, egymáson végzett tapasztalatszerzés egészíti ki, hiszen csak így igazolható vissza tudásunk. A hallgatókat szeretnénk a kutatásokba és gyűjtő munkába is bevonni, mert a hatalmas és mindmáig csak részleteiben feldogozott magyar népi gyógyító hagyomány még hihetetlen kincseket rejteget az emberiség számára.

Fontosnak tartjuk a magyar népi kultúra, mint egységes világszemléleti rendszer (egész-ség) megismerését és alkalmazását. Hallgatóink belekóstolnak a hagyományos magyar népi játékokba és küzdősportokba, a néptáncba, megtanuljuk népművészetünk, népmeséink értelmezését.

Az ember három világban él egyszerre (test, lélek, szellem), minden gyógyító hagyomány célja, hogy békévé oldja e világok harcát. Belesimulni a tájba melyben élek, a sorsba melyet élek, és a népbe melyért élek, ez maga a béke: az Egész-ség.

Forrás: TEGYE