A "Szépen emberül" mozgalom 1983-ban indult egy budapesti lakótelepi általános iskolából. Az anyanyelv iránti felelősség és az önbecsülésigény együttes erősítésével kívánta elérni, hogy a fiatalok tudatosan készüljenek az egyénileg boldog, a közösség számára hasznos életre.A mozgalomban részt vevő sok fiatal, felnőtt tapasztalatából összeállt egy 12 pontos életjavaslat.Aki azt vállalja, az él "szépen, emberül"A 21. SZÁZAD LEGYEN A TUDÁSBÓL EREDŐ MEGÉRTÉS, A MEGÉRTÉSBŐL FAKADÓ SZERETET SZÁZADA!

Most az ANYANYELVEK évtizedében vagyunk. 2003 a TISZTA SZÓ éve - SZÉPEN EMBERÜL -

2006-ban méltó köszöntése 1956-nak

A Szépen emberül kör tagjai azt vallják:
Minden ember elvehetetlen joga:

  • a kérdezés,

  • A REND-ÖRÖM-ÜNNEP igényével éljen,

  • TEGYE A CSODÁT, NE VÁRJA!

/Az ember szabadsága nem csak az igazságok kimondása, hanem hogy választ közöttük.../
"MINDEN NEMZET A MAGA NYELVÉN LEHET TUDÓS" ? hirdette Bessenyei György a 18. században,
"Csak anyanyelvemen lehetek igazán én" - írta Kosztolányi Dezső a huszadikban. Mind a tudásra, mind az önismeretre szükség van, ha valóban szépen, emberül - azaz a földhözkötöttség tudatában, de a tökéletességre vágyó lélek erejétől hajtva - akarunk élni. Eszméktől vezérelt lényként. A TISZTA SZÓ, A TISZTA ÉG, VÍZ, A TISZTA LELKIISMERET igényével. Az IGAZSÁGOSSÁG, KÖLCSÖNÖSSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG alapján boldogságra törekedve. Elfogadva az öreg székely szavát: azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb legyen, mint nélkülünk.

Egy anyanyelv nemcsak szókincset jelent, nyelvtani szabályokat, hanem hangzást is! Ez áll a sajátos hangszínből - amit a hangképzés módja és helye, a hangágyak más-mássága ad -, a dallamból, a ritmusból. Az anyanyelv adja azt a sajátos szemléletet, életlátást, gondolkodásmódot is, amivel közeledünk a világhoz. Az anyanyelv a lelkünk és a bőrünk egyszerre. /Ahogy anyánkat nem hagyjuk gyalázni, ugyanúgy - megadva a tiszteletet mások nyelvének is - jogunk van a sajátunkat megvédeni attól, hogy közönségesen: trágárkodásra, rossz szándékkal hazugságra, mellébeszélésre használják. /Egy-egy nyelv gazdagságába tájnyelvei is beletartoznak. Kincsként őrizendők. /

A SZÉPEN EMBERÜL Kör (Ennek tagja lehet minden nemzetbéli tisztességes ember bárhol él is a Földön) két évtizedes tapasztalattal hirdetik: igaz, hogy a testnek kenyér kell, de az ember nemcsak test. Eszméktől vezérelt lényként legfontosabb szükséglete az önbecsülés, az önigazolás, a tudat, hogy életének értelme van. A "SZéiK" - i ? a "szépen, emberül" élni igyekvő - emberek azt vallják: az önigazolás legtermészetesebb formája az ÉLET - a gyermekek, az idősek, a természet szolgálata, a környezet, a Föld szebbé tétele. Ebben a munkában fontos eszközünk a TISZTA SZÓ. /TISZTA a SZÓ, ha TISZTA a SZÁNDÉK, TISZTA a GONDOLAT és TISZTA az ÉRZÉS./

EMBER! Szólítunk! Jó szándékkal mondj igazat tömören, röviden, világosan, úgy, hogy akinek szánod, az azt meg is értse! Ha így teszel, jogod van elvárni hasonlót. Ha nem értesz valamit, ne szégyellj kérdezni! Kérdezz, újra kérdezz! Kérdezz addig, amíg a válasz IGEN vagy NEM, vagy NEM TUDOM. Ne ijedj meg az idegen szavaktól sem! Kérdezz rájuk, s lehetőleg cseréltesd ki anyanyelved szavaival! (Minden nyelven el lehet magyarázni mindent, csak akarni kell.)

A SZÉPEN, EMBERÜL Kör várja a jóra elszánt embereket, a munka fölött védnökséget vállaló szervezeteket./ Csatlakozás küldése után tájékoztatás (így az évenkénti négy nagy SZÉPEN EMBERÜL ünnepről) személyes kapcsolat, találkozók, teendők, jutalmazások megbeszélése az A. címén. /A Szépen, Emberül NÉPAKADÉMIA tagja, aki elkötelezi magát arra: tanítva tanul, tanulva tanít és hozzá kíván járulni adottságai és lehetőségei szerint a legjobb igyekezettel, hogy a TUDÁSBÓL EREDŐ MEGÉRTÉS, A MEGÉRTÉSBŐL FAKADÓ SZERETET uralja a Földet. A tízéves szakaszokra tervezett holtig tanulás 2003-szeptemberében a Montesquieu-től Goethéig (1701-1815) korszakot vizsgálja. (Ehhez igazodva minden ország, minden nemzet önállóan dolgozza ki saját anyagát. Magyarországnak, a magyaroknak ez a Bessenyeitől Berzsenyiig- tartó kort jelenti - 1703-1825).

Cím: "Szépen, emberül" Alapítvány

H-1243 Budapest Pf.:698 / gépcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 18013980-l-42. Szszám: Postabank (külföldről bármelyik pénznemhez POSBHUHB) 11991102-02123963;

az Alapítvány közhasznú, a támogatás az adóalapból levonható.

Különösen várjuk azokat a bátran elszánt fiatalokat, akik, a kor divatja ellenére is, jóra elkötelezetten akarnak munkálkodni saját életükért, a Föld jövőjéért. Akik 1956 hőseinek végre igazságot akarnak szolgáltatni, segíteni, KÁRPÁTIA LEGYEN AZ ÉLET hazája, ahol egészséges testű, lelkű, szellemű fiatalok nőjenek itt fel, ki, ki a maga nemzeti mivoltában: ruszin/hucul, ukrán román, szerb, horvát, szlovén, osztrák, szlovák, német, roma, zsidó, magyar (meg a többi idetévedt).

Kállai Eszter

H-1064 Bp.,

Podmaniczky u. 79.fszt.. l. .

T.: 332-65-50

TISZTA SZÓ! TISZTA ÉG! TISZTA VÍZ! TISZTA LELKIISMERET!


HOGYAN TOVÁBB SZÉPEN EMBERÜL? Az augusztus l5-20-a között lezajlott SZÉPEN EMBERÜL A BOLDOG CSALÁDOKÉRT Napok sikere adja a megerősitést ahhoz, hogy a válasz nem lehet más: Továbbra is a REND-ÖRÖM-ÜNNEP igényével; az IGAZSÁGOSSÁG, KÖLCSÖNÖSSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG jegyében. TISZTA SZÓVAL A TISZTA ÉGÉRT, A TISZTA VÍZÉRT, A TISZTA LELKIISMERETÉRT. Itt a Föld északi féltekén előttünk az ősz. A természettel tudatosan összhangot kereső SZÉPEN EMBERÜL élni akarók szeptember-október-november hónapot a 60 éven felüliek-felé fordulásnak, az irántuk való fokozott figyelemnek szánják. Hagyománnyá kívánják tenni, hogy ekkor legyenek az ŐSZKÖSZÖNTŐ, a SZÁMADÓ ünnepek, a TISZTELETRE MÉLTÓ POLGÁROK köszöntése. Ez településeken történjék. Az önkormányzatok legyenek a köszöntők. Az ünnep megszervezésében azonban döntő feladata van a települések nemzetiségi önkormányzatainak pl. Bp-en, a Terézvárosban a helyi roma, német, ruszin, stb. Önkormányzatok (így a Magyarok Világszövetsége helyi szervezete) és más civil szervezetek tegyenek javaslatot. Azonban ami fontos, fiatalok kb. 25 éves korig, egyénileg is ajánlhatnak általuk méltónak tartott idős embert, nagyapát, nagyanyát, házaspárokat a kitüntetésre. Ezt az ünnepséget az őszi napfordulóhoz kapcsolódva is meg lehet tartani. Ám azt gondolom, itt a Kárpát- medencében kapcsolhatjuk 56-emlékéhez. Természetesen mindenütt saját elképzelésük szerint szervezzék. A Szépen emberül Alapítvány segítséget vállal. Ha a A Magyarok Háza - 1052 Budapest Semmelweis u. 1-3 címre küldik a javaslatokat az Alapítvány eljár a megfelelő helyen.

/A borítékra írják rá: a Kovács Imre Társaság címén/ Kállai Eszter az Alapítvány elnöke szívesen elmegy mindenüvé, ahol felnőttekkel, fiatalokkal beszélgethet a SZÉPEN EMBERÜL-életjavaslatról, a teendőkről.

T.: 332- 65-50,

villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.