B ékés álmainkba ne csalódjunk soha 
O ltalmazzon minket emberekk mosolya, 
L elkünkben béke és szeretet virítson, 
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson. 
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk 
G azdagság kísérje minden vidám léptünk, 

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé 
J övendőnk munkája ne váljon vízzé. 

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod 
V eled lehessek amikor csak akarod, 
E gymásra találjon most minden kereső, 
T ársával éljen minden egymást szerető. 

K özösen tegyük szebbé ezt a világot 
Í zleljünk már most földi boldogságot, 
V áljon minden titkos szép álmunk valóra, 
Á ldott legyen minden együtt töltött óra. 
N evetni tudjunk és őszintén örűlni 
O dvas idő fogát messze elkerülni, 
K eveset mondok végül, de szépet: 

Bízd Újra Életed Krisztusra!