Megjelent a négy kötetesre tervezett mű második része a "Tél" - a téli napfordulótól a tavaszi napéjegyenlõségig. Az elsõsorban a 6-14 éves korú gyerekek számára tanító által összeállított gyűjteményben az esztendõ minden napjára találnak értékes olvasnivalót a fiatalabbak és az idõsebbek is.

A kiadvány magyar keresztény műveltségünket ismerteti meg, s célja az, hogy a gyerekeket visszavezesse õsi hagyományainkhoz, abba a világba és szokásrendszerbe, amely évszázadokon át jól működött, amely emberhez közeli s Isten elõtt kedves volt, és ma is megvalósítható.

A gyűjteményben találhat az olvasó magyar népmeséket, mondákat, régi imádságokat, jeles napok, ünnepek szokásainak leírását. A könyv az évkör rendjéhez igazodva tartalmazza a kalendáriumot, szentek névünnepe kapcsán legendáik leírását, legszebb népdalainkat, de nem maradnak ki a szólások, közmondások, találós kérdések s a mondókák sem. Ezen kívül műveltségünk megismeréséhez szükséges témákról is olvashatunk röviden e könyv lapjain. Javaslatokat talál az olvasó mozgásos játékokra és kézműves foglalkozásokra is. A kiadványt õsi művészetünk alkotásai ékesítik, gyermekrajzok, természeti képek, kézműves munkák képei gazdagítják. A gyűjtemény négy kötetes, negyedéves bontásban tartalmazza a napfordulók közötti idõszakok olvasmányait. A könyv ajánlott gyermekeknek, szülõknek, tanítóknak, tanároknak, nevelõknek, népművelõknek, cserkészeknek s minden olyan jóakaratú embernek, akinek fontos magyar hagyományunk megismerése, ápolása s továbbadása, hogy e kincsünk élõ maradjon, így utódaink is magyarként élhessenek e hazában.

A további részek (Tél, Tavasz Nyár) várhatóan negyedévenként jelennek meg. A második kötet Karácsony elõtt a boltokba kerül. Egy-egy kötet 350 minden oldalán színes képeskönyv A/4-es formátumban, keményfedeles kötésben. Kapható a nemzeti könyvesboltokban, megrendelhetõ a www.vilagnakviraga.hu címen.

A szerzõ ajánlása: A Jóisten mindenkinek feladatot ad, amivel egy kicsivel jobbá teheti a világot. Egy gyűjteményes könyv élete a szerzõben megszületõ gondolattal-szándékkal kezdõdik. Megfogalmazza a célt és az olvasók körét. Aztán hosszú gyűjtésbe kezd, sok-sok könyvet, cikket elolvas, böngészi a világhálót. Ezután lassan rendszerezi a megszerzett anyagot, elkezdi a könyv megírását. Ezt követi a kiadvány szerkesztése, lektorálása, majd a nyomdai munka, és legvégül el kell juttatni a művet az olvasókhoz. Ez hosszú, gyakran több éves folyamat, ami rengeteg munkát, idõt, fáradságot és pénzt igényel. Miközben az elsõ kötet már az olvasóknál van, a szerzõ a következõ köteteken dolgozik.

Mindenkinek javaslom, hogy a televízió, videó, DVD távirányítóján nyomja meg a kikapcsoló gombot, és olvasson, meséljen a gyerekeknek. Csak az elsõ hét lesz nehéz, azután ez válhat a mindennapokká. Bár könnyebb a gyereknek azt mondani: "kapcsold be a tv-t, vagy a számítógépet", higgyék el, ha a mesélésre is szánunk idõt, nem fognak hiányozni ezek a berendezések. A számítógépet - amely egyébként fontos eszköze mindennapjainknak, nélküle e könyv sem születhetett volna meg - tisztítsuk meg a bugyuta, agresszív játékprogramoktól, és munkaeszköznek használjuk. Ha így teszünk, lassan eljön újból a családi béke, nyugalom és szeretet idõszaka. Bízom benne, hogy ehhez a "Világnak Virága" is segítségükre lesz.

Különösen ajánlom a könyvet a nyugati világban szétszóródott magyaroknak. Az összeállítás a kint született gyermekeknek szolgálhat szellemi táplálékul magyar gyökereik erõsítéséhez, nyelvünk olvasásának, jobb megértésének elsajátításához, hagyományos kultúránk megismeréséhez. Hasonló célokat szolgálhat az elszakított részeken élõ gyerekek és fiatalok számára. Gyakorló pedagógusként ajánlom a könyvet tanítóknak, tanároknak is. A napi foglalkozások - különösen délután - egyhangúságát megtörheti az adott naphoz tartozó ismeretanyag átadása a diákoknak. Nekem is gondot okozott napról napra a felkészülés, az ebbéli segítõ szándék is erõsített, hogy a könyv megírásába kezdjek. Remélem, hasznos kiegészítõje lesz e könyv a mindennapi foglalkozásoknak. De ajánlom a könyvet szülõknek, nevelõknek, népművelõknek, cserkészeknek és minden jóakaratú embernek, akinek fontos magyar hagyományunk megismerése, ápolása s továbbadása, hogy e kincsünk élõ maradjon, így utódaink is keresztény magyarként élhessenek. Végül ajánlom a könyvet saját- és szüleim korosztályának, akik a hajdanán megismert meséket, mondákat nosztalgiával olvashatják, talán még a gyerekkorukban is élõ - lassan a feledés homályába merülõ - népszokásokat feleleveníthetik, újból átélhetik.

Én már tudom, hogy érdekes élmény lesz! Ahhoz, hogy a minél többen megismerjék a művet, várjuk az Ön közreműködését. Ha a könyv elnyerte a tetszését, ajánlja, terjessze, támogassa megjelenését.

Jó olvasást kíván: a Szerzõ

Felvilágosítás, megrendelés: www.vilagnakviraga.hu