Kedves Pedagógusok!  

Gyermekeink majdani sikeres boldogulását erősen befolyásolja, hogy az iskolai mindennapok milyen (azaz segítő vagy gátló) hatást gyakorolnak a gyermekek testi-lelki-szellemi egészségére. Ehhez kapcsolódó két új akkreditált pedagógus-továbbképző programra hívjuk fel a figyelmüket: 

  • A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában I.
  • A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában II.
    Az egészséges személyiségfejlődésnek, az oktatás hatékonyságának és az iskolai közösség fejlesztésének elősegítése a művészetek és a játék alkalmazásával.


"A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában I.

A személyközpontú kommunikáció tapasztalati tanulása és alkalmazása - 
esetmunka a mentálhigiénés szemléletű pedagógiai gyakorlatban. 
Alapítási engedély száma: OKM-3/21/2006. 
Indítási engedély száma: OKM-2/191/2007. 
60 órás 
Részvételi díj: 75.000.- Ft

"A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában II.                Az egészséges személyiségfejlődésnek, az oktatás hatékonyságának és az iskolai 
közösség fejlesztésének elősegítése a művészetek és a játék alkalmazásával." 
Alapítási engedély száma: OKM-3/28/2006. 
Indítási engedély száma: OKM-2/190/2007. 
30 órás 
Részvételi díj: 45.000.- Ft

Mindkét tanfolyam részét képezi a teljeskörű iskolai egészségfejlesztési program felkészülési feladatainak. Mindkét tanfolyam alapítója a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézete (TFTI), ahol a tanfolyam felelőse: Kristály Mátyásné (1-487 9272, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).  

Minderről szeretettel várja érdeklődésüket:
dr. Somhegyi Annamária

Országos Gerincgyógyászati Központ
prevenciós igazgató

1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3.
Tel: 30- 202 5317
e-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Europa Nova Közhasznú Alapítvány
prevenciós program partner
8316 Vállus, Rákóczi út 58.
Tel: 30- 202 5317
e-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Az alábbiakban további információk olvashatók a két tanfolyamról: 
 

A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában I.

A személyközpontú kommunikáció tapasztalati tanulása és alkalmazása - esetmunka a mentálhigiénés szemléletű pedagógiai gyakorlatban. 
 

A pedagógusok egyre eszköztelenebbek a nevelési helyzetek megoldásában. A diákok lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására a pedagógusképzés nem készíti fel a tanárt. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért azok egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés különböző nevelési helyzetek megfelelő kezelésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket. A személyközpontú pedagógia – az esetmegbeszélés és a művészetekből táplálkozó kreativitás együttes alkalmazásával – az iskolák lelki egészségfejlesztő hatását is erősíti.  Építi a tanári kart, mint közösséget, elmélyíti a pedagógusok hivatásszemélyiségét, segít a szakmai illetékesség határainak helyes megvonásában, és a nevelési helyzetek árnyaltabb, probléma-központú megértésében. A képzés 30 órás bennlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, a saját iskolában zajló részből áll. Az elmélet felöleli a lelki egészség (és hiánya), a hatásköri határok kérdésköreit, a kreativitás a művészetek szerepét a személyiség és az iskolai közösség fejlődésében, a személyközpontú pedagógia elméletét és gyakorlatát a tanári közösség építésében, illetve a diákokkal kialakított kapcsolatokban. A 20 órás gyakorlatban a résztvevők kiscsoportonként 2 csoportvezető irányításával tapasztalják meg a személyközpontú kommunikáció alapértékeit, és jellemzőit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a pedagógust.  A második 30 órában a résztvevők kéthetente 5 alkalommal személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét nevelési problémáik megoldásához. További speciális hozadék lehet a tanári kar mélyülő együttműködése, közösségi fejlődése. A követelmények jellege miatt (/ön/reflektivitás, készségbeli fejlődés) szokványos vizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban zajló kölcsönös visszajelentések rendszere. A résztvevők az ismeretekből tesztet töltenek ki, záróellenőrzésként dolgozatot írnak. Ez egy konkrét esetleírás, mely tükrözni a megszerzett ismereteket, készségeket, és a folyamatban való saját részvételt is reflektálja. A dolgozatot a csoportvezető fogadja el. A tanúsítvány kiadásának feltétele a dolgozat beadása és a továbbképzésen való 90%-os részvétel. 
 
 


 

A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában II.

Az egészséges személyiségfejlődésnek, az oktatás hatékonyságának és az iskolai 
közösség fejlesztésének elősegítése a művészetek és a játék alkalmazásával.

Az iskola lelki egészséget védő és személyiségfejlesztő tevékenységének hatékony eszköze a különböző művészeti ágak alkalmazása, ha azokat nem teljesítményelvű, hanem önkifejezési és közösségfejlesztési céllal alkalmazzák. Ehhez nyújtanak mintát a képzés során a különböző művészeti ágak területeiről vett, a gyakorlatban is már kipróbált módszerek.

A természet változásrendjére épülő évkörös rítusjátékok és ünnepek: Az embereknek alapvető szükséglete, hogy ritualizált formában is megéljék a világot. A hagyományok rítusrendszere modellezi az emberi élet, a magatartás természetes formáit, többek között a közösségi lét keretét is ez a rend adhatja. Az ősi rítusok mai nevelési-oktatási intézményekben is megvalósíthatók, ötvözve a mai kamaszok divatos formáival, a régi rítusok alapjai nyomán új közösségi rítusok alkotásával. 5 óra elméleti előadás, melynek során képekkel és videó-bejátszásokkal illusztrálva ismerik meg a résztvevők a máshol már kipróbált módszer eredményeit. Gyakorlati foglalkozás a tanfolyam helyszínén nincs, azonban a résztvevőknek saját iskolájukban alkalmazniuk kell a megismert módszereket.

Szabadban végezhető eszközös népi sportjátékok: A résztvevők 8 órás foglalkozás keretében megismerik az eszközös népi sportjátékok főbb jellemzőit (10 %), majd 6 alapjáték játszását gyakorolják (90 %). A foglalkozáson példákat ismernek  meg arra, hogy hogyan építhetik be a megismert sportjátékokat az iskola életébe.

A népmese és a hagyományos műveltség szerepe az egészséges személyiség fejlődésében: 4 óra elméleti foglalkozás keretében a résztvevők megismerik népmesekincsünk sajátosságait, a népmesei formák mögötti szellemi és lelki tartalmakat, népmeséink jelképrendjének olvasatát, a mesefeldolgozás gyakorlati megvalósításának lehetőségeit.

A rajzi nevelés természetes módszerei, mint a belső látást előhívó művészetterápiás módszer: Olyan önkifejezési formát ismerhetnek meg, amelynek alkalmazásával a gyermekek meg tudják fogalmazni önmaguk belső világát, ami lehetőséget ad a lélek rendeződésére. 4,5 óra elméleti  foglalkozás, melynek során alkotásokról készült színes diaképek segítségével a belső látás előhívásának folyamata kerül bemutatása. Ezt 4,5 óra alkotóműhely követi, melynek során a résztvevők saját maguk készítenek tusrajzokat és színes ceruzarajzokat.

Kulcs a muzsikához: az éneklés-zenélés integrált alkalmazása az iskola mindennapjaiban: A harmonikus zene befogadóként és alkotóként is megélt közös élménye az iskola mindennapjaiba beépülve az agyféltekék összehangolt fejlesztését szolgálja. 2 óra elméleti és 2 óra gyakorlati foglalkozás keretében a képzés a közös énekléshez, zenéléshez, zenehallgatáshoz ad olyan módszereket, melyeket az iskola szaktanárának segítségével a tanítók, napközis tanárok, vagy akármelyik érdeklődő szaktanár alkalmazni tud a tantárgyközi integráció segítségével.

A módszereket elméleti előadás formájában, máshol már sikeresen megvalósult gyakorlat bemutatásával (képek, film bejátszások segítségével), saját élményű műhely foglalkozás és játék segítségével sajátíthatják el a résztvevők. A megismert módszereket iskolájuk keretei között, pedagógiai munkájuk során meg kell valósítaniuk az iskola életében.

A tanfolyam elvégzését követő 3 héten belül a pedagógusoknak tervet kell készíteniük a továbbképzési programban tanultak iskolájukban történő alkalmazására, melyben a tervezett tevékenységeket időben is ütemezve, a résztvevők körének megadásával írják le. Az értékelés szempontjai: a tervezet milyen eszközökkel tudja bevonni az iskola teljes közösségét és a szülőket; a részvevők között a feladat megosztás megtervezése mennyire reális; a tanfolyamon tanultakat menyire tudja alkalmazni; milyen módszereket tervez a tevékenységek dokumentálására. A dolgozatot az 5 tematikai egység oktatóinak egyike fogadja el.