Újra megjelenik Andásfalvy Bertalan klasszikus munkája az ártéri gazdálkodásról. Alább a meghívó a bemutatóra.
Az MTA Társdalomkutató Központ, a Budapesti Európa Intézet, és az Ekvilibrium Könyvkiadó közös szervezésében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása című könyvének bemutatójára

Időpont: 2007. november 8. csütörtök, 17:00

Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem - Budapest VIII., Múzeum krt. 4., A épület fszt.

Program:

Megnyitó - Az ember és természeti környezete (egy új szintézis lehetősége)

Glatz Ferenc akadémikus

A könyv második kiadásának és a közreműködőknek bemutatása
Báder László, szerkesztő

Az ember és természet kapcsolata a Duna-medencében
Andrásfalvy Bertalan, az MTA doktora

Kérdések, hozzászólások
A szerző dedikálja könyvét

"A Duna mente egykori ártéri gazdálkodása a természettel való együttműködést jelentette és ez megkülönböztetett jólétet és műveltséget teremtett, bizonyítván azt, hogy az emberi civilizáció nemcsak rombolni, hanem építeni, védeni és gazdagítani is tudja a természet sokszínűségét, a biodiverzitást.

A XVIII. század végén megkezdett vízrendezések nem az árterületen élő nép, hanem a nagybirtokosok, kalmárok, és a bécsi udvar érdekeit szolgálták. A történelem elhallgatja azt, hogy az egykor vízjárta területek szántófölddé való átalakításáért népünk súlyos árat fizetett és összességében máig folyamatosan fizet és fizetni is fog, ha nem tanulunk e részletesen feltárt múltból.

A múltból csak akkor tanulhatunk jelenünk és jövőnk építésére, alakítására, ha azt lehetőségünk szerint teljes valóságában megismertük. E táj nép- és tájtörténetére vonatkozó fellelhető régi és mai iratok, térképek, megfigyelések és emlékezések összegyűjtésével, egybevetésével készült ez a könyv az ellentmondásokat nem elhallgatva. Éppen ezért alkalmas lehet arra, hogy segítse a természeti környezet védelmét, a terület egykori gazdálkodása tapasztalatainak felhasználását életünk és megmaradásunk biztosításában."

Andrásfalvy BertalanKiadja: Ekvilibrium Kiadó (www.ekvilibrium.hu) A bemutatót támogatja: "Élő Tiszáért Program" UNDP-GEF-KVVM

(www.elotisza.hu)