Országos megemlékezés lesz 2011. március 27-én, a Fejedelem születésének évfordulóján.

Magyarországon utoljára 1937-ben, Horthy Miklós kormányzása alatt volt országos méretű megemlékezés II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem tiszteletére. II. Rákóczi Ferenc méltán lett nemzetünk jelképe, hazaszeretete, hazafisága, hazáért való küzdelme a ma élő nemzedéknek is példát mutat.

Civil kezdeményezéssel és szervezéssel szeretnék létrehozni egy országos megemlékezést, mellyel méltóképpen adózhatunk a Fejedelem emléke előtt. A Hazatérés templomában, Budapesten egy szentmise keretében emlékeznénk meg a leghívebb magyarról. Ezután a Fejedelem emlékére felszentelt koszorút közösen elvinnénk Kassára a Dómba, Rákóczi sírhelyéhez, ahol koszorúzással zárulna a megemlékezés, - reményeim szerint – több ezer magyar részvételével.

"2011. március 27-én országos megemlékezés a Fejedelem születésnapján!"

Ezzel a címmel meghirdettem az eseményt a Facebook közösségi oldalon, ahol már több mint 500-an csatlakoztak hozzánk. Bízom benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni az országos megemlékezéshez, hiszen így még közelebb kerülhet a Kárpát-medence közepén, csonkahonban és a Felvidéken, valamint más elcsatolt területeken élő magyarság egymáshoz.

Szebb jövőt adjon a Magyarok Istene!

Üdvözlettel:
László Ferenc

--
Az elmúlt, több mint háromszáz évben II. Rákóczi Ferenc személyének és cselekedeteinek emléke mindig élénken élt és reménnyel, büszkeséggel töltötte el a magyar lelkeket.

"CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!", vagyis "Istennel a hazáért és a szabadságért! ".

Kelt: Pécs, 2010. Enyészet Havában

A rendezvény támogatói:
Ősi Pálos Testvériség Egyháza

(Forrás: Nemzeti Hírháló)