Felavatták Hunyadi Mátyás szobrát a pilisszántói Csillagösvényen

Több száz érdeklődő magyart vonzott a pilisszántói Csillagösvényen, a tavaszi napforduló napján, 2008. március 21-én, Nagypénteken 17 órakor megtartott szoboravatás, melyen az egyik újabb nagyszerű uralkodónkról, Mátyás királyról mintázott emlékműről hullott le a lepel. Nimród, Atilla és Árpád után most a Hunyadiak nagy egyénisége is helyet kapott a Pilis Keresztje és a Boldogasszony Kápolna közelében.


Megtelt élettel a Csillagösvény

A hűvös, szeles idő ellenére is több százan érkeztek meg a Pilisszántói Sziklaszínház mellett húzódó Csillagösvény újabb szobrának avatására. A nemes ünnepélyt sok híres személyiség is megtisztelte részvételével, mint például az István, a királyt szerző Szörényi levente, vagy a hagyományőrzők egyik kiemelkedő alakja, Dr. Magyar Gábor.

A Csillagösvény negyedik szobrának avatóünnepségét a Czifra György Zeneiskola három növendéke nyitotta meg, kik egy reneszánsz dalt adtak elő rézfúvósok segítségével, majd Csabai János szavalt el egy Janus Pannonius művet, majd felolvasta a térség parlamenti képviselőjének, Gulyás Dénesnek a megjelentekhez írt üzenetét. Az operaénekes politikus egy fellépése miatt nem tudott jelen lenni a különleges alkalmon, bár – mint írta – nagyon sajnálja, hogy távol kell maradnia. Levelében elmondta, hogy a Pilisszántó feletti volt bányaterület sokáig sebként éktelenkedett a hegy oldalában, mára azonban különleges jelentéstöbblet övezi.

Csabai János után, ki egyébként a környék egyik kiemelkedő alakja a magyar kultúra ápolásában, Altorjai Attila színművész állt a mikrofon és a közönség elé, hogy belekiáltsa az Árpádsávos és nemzeti színű zászlókat lobogtató szélbe Reményik Sándor gondolatait, melyet a Mátyás szobrával szemben című versében fogalmazott meg. Őt ismét Csabai János követte, ki egy újabb Janus Pannonius írással fokozta a rendezvény hangulatát.

Mindezek utána Pilisi Visszhang együttes adott elő színvonalas és kellemes műsorszámot, majd Szőnyi Dóra szavalta el Arany János egyik legismertebb versét, a Mátyás anyját. A fiatal lányt Szőnyi József, Pilisszántó előző polgármestere követte, ki beszédében párhuzamot vont Jézus és Mátyás között, hisz mindkettejük életében komoly szerepet játszott Nagypéntek és az azt követő Húsvét Vasárnap. Külön kiemelte, hogy a környéken egy hollópár is fészkel néhány éve, kik itt akár a valóságban is rászállhatnak a király vállára.

A Pilisszántón létesült zarándokhely megteremtője azt is elmondta, hogy egy ember kétszer hal meg. Először, mikor lelke elhagyja a testét, másodszor, mikor emléke eltűnik az idő sodrában. Kiemelte, hogy nem szabad hagyni, hogy ez akár Mátyás királyunkkal is megtörténjen, s ezért is fontos ennek a fába vésett szobornak a létrejötte. Beszéde után Schmidt Róberttel, az emlékmű készítőjével felavatta Hunyadi Mátyás szobrát, s a lepel lehullása után a Magyar Himnusszal fejeződött be az avatási ünnepély.

A este folyamán többen virrasztással köszöntik a tavaszi napfordulót, ősi szertartás szerint imádkozás is lesz, valamint őseink egyik fontos hagyománya, a tűzönjárás sem marad el.

Az egyébként főként szlovákok lakta Pilisszántón nem ez az első és utolsó emlékmű, mely a magyarságtudat erősítése végett épült. A Csillagösvényen Mátyáson kívül jelenleg Nimród, Atilla és Árpád áll büszkén a pilisi táj messzeségébe révedve, s itt találjuk a nemrég átadott Boldogasszony Kápolnát, mely Makovecz Imre tervei alapján készült, valamint a már néhány éve az idelátogatót már messziről köszöntő Pilis Keresztje. Ez utóbbinak jelentősége, hogy a Hargita hegyéről származik az a fenyő, melynek törzséből a keresztet készítették.

A zarándokhely következő szobra július 27-én lesz átadva, mely Szent Lászlónak állít emléket. Töltsük meg élettel akkor is a Csillagösvényt!


Programajánló Pünkösdre:

A Csíksomlyói Kegytemplom és a Pilisszántói Boldogasszony Kápolna közös pünkösdi miséje

2008. május 10-én, Pünkösd szombatján 11 óra 30-kor, a Csíksomlyói búcsúval és Szentmisével egyidőben, a nemzet egységét erősítő szellemi híd, lelki kapcsolat létrehozása céljából, Pilisszántón, a hegyoldalban levő Boldogasszony Kápolnánál Szőnyi József és a Pilisszántóért Egyesület szervezésében misét tartunk.

Reményeink szerint így zsugorodik a szétszakadt nemzet 800 km-es távolsága, ölelésnyi közelségre, így duplázódik a Babba Mária és a pilisszántói Boldogasszony nemzetegyesítő ereje, így fog testvéri kezet egymással a Kárpát haza két Szent hegye, a Hargita és a Pilis.

A misét bemutatja: Hofher József jezsuita atya

Hagyományteremtés céljával, úgy mint szokás volt vala, keresztaljával mennénk. Ennek megfelelően találkozunk: 2008. május 10-én, szombaton reggel 5 órakor a pomázi HÉV megálló melletti CBA parkolójában, hogy hegyen-völgyön át 11:30-ra felérjünk a kápolnához. Akik a Pomázról induló zarándoklaton nem tudnak részt venni, azok a sziklaszínház alatti parkolóból, keresztaljával a Csillagösvényen jutnak fel a kápolnához.

(Szent Korona Rádió – Gribek Dániel)

Szent Korona Rádió
Képtár