A Szükségünk van Wass Albertre! címen meghirdetett kulturális gálaesten 2008. január 8-án Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Wass Albertet illető posztumusz Árpád fejedelem-emlékdíját megőrzésre átadta a Kráter Műhely Egyesület elnökének. Turcsány Péter az egyesület legnagyobb pillanatának nevezte az eseményt, hiszen a Kráter Műhely Egyesület örök megőrzésre kapta a díjat.


Amikor e díjat 2007-ben megalapították, az 1100 éve meghalt legnagyobb magyarra, Árpád fejedelemre kívántak emlékezni. A Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktura
Árpád fejedelem szobrát külön e célra alkotta meg Herend iparművésze, Tamás Ákos. A törzsektől kapott erőt, a fejedelmi tekintélyt, egy nép örökké érvényes szimbólumát képviseli a lovas szobor: Verecke ihletett pillanatát. S egyben Európa egyik legnagyobb, leghíresebb uralkodó dinasztiájának, a 23 királyt trónra ültető családnak az atyját. Az Árpád-ház európai nagyságát jelzik a szentek, akiket a család adott a világnak, a dinasztiákban páratlan erővel.

Árpád fejedelem emlékszobrával, a benne megtestesülő szellemmel A Magyar Művészetért és a Herendi Porcelánmanufaktura – teljes erkölcsi odaadásával, s támogatóinak erkölcsi erejét is élvezve – kifejezi háláját a honalapítók; a magyar történelem őket követő nagyjai; és korunk jelesei előtt. összefogásában létrehozták az Árpád fejedelem-emlékdíjat, hogy átadják jeles magyarjainknak, magánszemélyeknek, történelmi emlékeket hordozó intézményeinknek, közösségeinknek a történelmi Magyarország egészén: a múltban alkotott örökség, a várrendszer őrzőinek, az egyházaknak, a jövőt alkotó közösségeknek, s igen nagy hangsúllyal a személyes elhivatottság képviselőinek.


100 éve született Wass Albert, az erdélyi irodalom zászlóvivője

Kulturális gálaestet tartott Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából a Kráter Műhely Egyesület 2008. január 8-án este a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában. Az óriási érdeklődés következtében a Wass Albert tiszteletére érkező, a teremből kiszoruló vendégek az előtérben kihangosítva hallgatták az emlékműsort.

Wass Albert erkölcsi üzenete címmel ünnepi beszédet Szászfalvi László, a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöke mondott, melyben felhívta a figyelmet az istenhit fundamentumára épített, és ebből a szemszögből megvizsgált Wass-életmű jelentőségére. Turcsány Péter, a Kráter Műhely Egyesület elnöke Wass Albert életéről és írói pályájáról tartott előadást. Elmondta, Wass Albert a transzszilvanista gondolat átörökítőjeként a nemzet feladatának rendelte alá életét, majd kiemelte az író életének négy legjelentősebb állomását: 1923 – hogyan erősödik meg benne életre szólóan az Istenbe vetett hit, amikor kígyómarásból egy táltos segítségével felépül; 1944 – főparancsnoka nem szerelte le, hanem emigrációba küldte, hogy ott folytassa tovább harcát a magyarságért, amíg csak él; 1963 – a magyarság ügyét angol nyelven tárja a felelős politikusok, történészek elé; végezetül az 1985 – a Hagyaték című kötet ősi bölcsességeinek közreadásával már politikai visszavonulását készíti elő.

Ezt követően Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Wass Albertet illető posztumusz Árpád fejedelem-emlékdíját megőrzésre átadta a Kráter Műhely Egyesület elnökének. Turcsány Péter az egyesület legnagyobb pillanatának nevezte az eseményt, hiszen a Kráter Műhely Egyesület örök megőrzésre kapta a díjat.
A 100 éve született íróra emlékezett az Egy csepp emberség című műsorban elhangzott vallomásával Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke. Elmondta, hogy Wass Albert az, aki befejezte benne a haza, a csupa nagybetűs HAZA megteremtését. Csontos János költő a Mezőségi szonett és a Wass Albert földjén című verseivel tisztelgett a 100 éve született író előtt, és a Mezőség mai szeretetét hangsúlyozva beavatta a közönséget a versek megszületésének történetébe, melyek a Wass Albert földjén – Mezőségi kilátások dokumentumfilm forgatásán készültek. Szörényi Levente „Elég volt!” című kóruskantátáját felvételről vetítettük, majd Szörényi Levente művész úr hálásan köszönte a közönség hlás rokonszenvét.
Az esten neves színművészek előadásában Wass Albert regényeiből hallottunk részleteket. Bánffy György Kiváló művész elsöprő humorával, míg Szoboszlai Éva színművésznő a tragikus életérzés tolmácsolásával nyújtott maradandó előadást. Szersén Gyula Jászai Mari-díjas színművész önálló tanulmányával is megvilágította az Elvész a nyom című regény egy történelmileg is fontos részletét.

Közreműködött a Kecskés Együttes mezőségi dalok előadásával régi hangszereken, majd Kobzos Kiss Tamás Tinódi-lant díjas énekmondó előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója saját gyűjtésű mezőségi dalait énekelte el.
Az estet Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió ny. főbemondója kitűnő konferálása fogta össze és tette még emelkedettebbé, miközben csodálatos volt látni és megtapasztalni a Szózat elhangzása után a közönség szűnni nem akaró vastapsát.Csernóczky Judit