Teremtő Atyánk, áldott Jóistenünk!
Örömben s bánatban legyél mindig velünk!
Állja bár utunkat tenger vagy hegy,
szándékunk a Te akaratoddal
legyen akkor is egy!

Segíts nekünk leküzdeni minden betegséget,
és űzd messzi tőlünk a tehetetlenséget!
Hisszük, hogyha minket ebben megsegítesz,
földi utunkon legyőzhetetlen akadály már nem lesz.
Nehézségeinket is könnyebben viseljük,
Reád hangolódva azokat feledjük.
Kérünk, segíts megvívni a gonosz erőkkel a harcot,
és meglátni minden emberben az áldott Istenarcot!
Nyújtsd felénk a lelki tükröt,
hogy lássuk benső önmagunkat,
és felismervén, el ne vétsük
földi feladatunkat!
Kérve kérünk, add kegyelmed,
hogy ne adjunk helyt szóbeszédnek!
Szóval, tettel senkit meg ne bántsunk,
ha velünk tennék, szívből megbocsássunk!
Segíts nekünk Istenünk, ha válaszúthoz érkezünk,
hogy nehéz döntések előtt állva, lelkünk ne maradjon árva!
Kétségbeesés és félelem rajtunk erőt ne vehessen,
hanem a Szentlélek által a belső hang vezessen!
Hibák, vétkek s tévedések közt is egyengesd utunkat,
hogy gyengeségünkben is elfogadjuk önmagunkat!
Teremts békét a szívünkben,
rendet gondolatainkban
és csendet a lelkünkben,
hogy a Te békéd fénye világítson
bennünk és környezetünkben!
Add, hogy az áldott mag jó földbe hulljon,
életünk fája virágba boruljon
és a gyümölcs, melyet megterem,
a jól végzett munka gyümölcse legyen!
Miként a fa, melyről a levél lepereg,
de csupasz ágaival az ég felé mered,
add Uram, hogy mi is
Feléd tárt karokkal búcsúzzunk,
ha utolsó óránk elközeleg!
Mert a fa tudja, hogy jön tavasz
és lesz rügyfakadás,
nem marad el a Feltámadás.
Csak maradjanak meg a gyökerek
és ne szűnjön bennünk
a hit, remény és a szeretet!
Teremtő Atyánk, áldott Jóistenünk,
utolsó óránkhoz adj erőt nekünk!
Engedd, hogy magunk körül elrendezzünk mindent,
a hirtelen haláltól óvj meg Uram minket!
Ha lepereg előttünk az életünk,
Uram, segíts abban nekünk,
hogy földi utunk végére úgy kerüljön pont,
hogy lelkünk a testtől búcsút véve,
meglelje az Égi hont!

Amen.


Budapest, 2006. november 20.


Sáska Gábor, fagottművész, zenetanár