Vajon az ismerősen hangzó nevű népnek van-e köze azokhoz az avarokhoz, akikről mi tanultunk az iskolában?
Ha az ember beüti az avar szót egy internetes keresőbe, több mint 13.000 magyar nyelvű találatot kap. Van köztük persze panzió és autósiskola, de a legtöbb mégiscsak valami módon a régészettel kapcsolatos. Avar-korabeli tárgyak leírása, egy kor ismertetése: csupa olyasmi, ami ismerősen hangzik fülünknek, hiszem már az iskolában is tanultunk róla. Ehhez képest igencsak meglepődtünk, amikor egy újsághírben arról olvastunk, hogy a Kaukázusban lévő autonóm orosz köztársaságban, Dagesztánban, komoly politikai feszültségeket okoz, hogy egyre erősebbé válik egy nemzeti közösség, amely magát avarnak nevezi. Lehetséges lenne-e, hogy ezek az avarok azok az avarok? Lukácsi Béla nyomozásba kezdett, míg végül kérdéseit a Szegedi Egyetem turkológus professzorának, Berta Árpádnak tette fel.- Úgy tudjuk, vagy azt is mondhatnám, hogy az orosz krónikák úgy tudták, hogy az avarok mind egy szálig elvesztek, beleolvadtak a többi népbe. Mintha a történettudomány tényként kezelte volna, hogy az avarok, ha nem is nyom nélkül teljesen, de eltűntek. Ehhez képest mit kell kezdeni azzal, hogy Dagesztánban egy nép avarnak nevezi magát?

- Nem csak az orosz krónikák szerint, de orosz közmondás szerint is úgy tudjuk, hogy az avarok valóban eltűntek, elpusztultak: „mint az avarok” - van egy ilyen orosz közmondás, amely krónikai ihletésű. Azt gondolom, hogy itt névazonossággal állunk szemben, bár történészek közül többen feltételezték, hogy a kaukázusi nyelvek egyikét, az avart beszélő avaroknak valami közük van a történeti avarokhoz, de azt hiszem, hogy itt csak névazonosságról beszélhetünk. Annak ellenére, hogy bizony nehéz kérdés ez. Én nem szívesen foglalkoznék így a kérdéssel, mert nem vagyok szakértője, turkológus révén, de annyit mondanék, hogy Dagesztánban két nagy csoportba sorolható nyelvet beszélnek. Ezek többsége kaukázusi, de nem mindegyik. A kaukázusi nyelvet beszélő avarok kivételes helyzetben vannak, ugyanis írásbeliséggel rendelkeznek, irodalmi nyelvük van, a többségnek még ez sincs. Viszont a névazonosság, ez azért nehéz kérdés, mert mi tagadhatjuk természetesen, és én is erre gondolok, hogy semmi azonosság nincs a történeti avarok és a kaukázusi avar nyelvet beszélő avar közösség között, de történeti forrásokból tudjuk, hogy az avar birodalom pusztulása után nagyobb csoportokban a széthulló birodalom után egyes részek ide kerültek. Tehát a régi avarok közül kerültek ide mindenképpen az akkori avar nyelven beszélők, az akkori avar kultúrát hordozók, de nincs kontinuitás a kaukázusi avarok felbukkanása és a régmúlt avarok között. A másik ok, azt szoktuk mondani, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszéltek a történelmi avarok, de azt ki tudjuk zárni, hogy kaukázusi nyelven beszéltek volna.