A székely megyék közös lobby irodát létesítettek Brüsszelben. Romániában részben szavazatszerző céllal magyar, illetve székely ellenes hisztéria kezdődött. Erről a magyar sajtó részletesen beszámolt. Az Antena 3 Tv Conexiuni című műsorában azonban másféle hang is megszólalt.

Valentin Stan műsorvezető  sokak számára meglepő hangot ütött meg.

Valentin Stan: Figyelem, kedveseim, talán nem tudjátok, miért haragudtunk meg a székelyekre. Akadémikusok kell legyünk ... te, mi azért haragudtunk meg, mert ezek autonómiát akarnak minden áron. Hát persze, hogy igen, autonómia nekik, vagy autonómia nekünk, vagy autonómia akárkinek, ezt demokratikusan Románia parlamentje dönti el.
Ez van, egy országban, az Európai Unió tagállamában. Én mind azt hallom...vagy azt, hogy nincsenek székelyek...vagy, hogy autonómiát ezeknek.... de hát jó emberek...nekik joguk van kérni, nekünk, az egészünknek meg jogunk van nem megadni. De hadd engedjék meg, mutassam be, miért is kérik ők ezt? Hadd mutassam be, tudjatok ti is egy dolgot, ti igaziak...

Te, ez itt a Trianoni diktátum. Amit mi kérünk a magyaroktól, hogy "Tartsák be Trianont, tartsátok be Trianont!" De van egy rossz hírem: mi nem igazán tartjuk be Trianont. Nézd csak, mit ír itt: a 47-ik cikkelyben, azt írja: Románia elismeri és vállalja a kapcsolatát Magyarországgal. Te, itt azt írja, hogy Románia, és nem azt, hogy Pápua-Új Guinea, te, ezek itt mi vagyunk. Mi van itt, ember, ez egy
másik diktátum? What? Hogy? Te, melyik diktátum ez, ember?! Mit
mondtak ezek ott Trianonban?

Áoleo...hogy ez az...kedveseim...ez az úr, akit itt láttok, ez Vaida-Voevod...mivel nem akarok egyedül áruló lenni, gondoltam, komoly társakat szerzek magamnak. Ez Vaida-Voevod, az első román miniszterelnök, aki aláírta az1919-es, kisebbségek védelméről szóló keretszerződést, ahol, micsoda átok, a 11-es cikkelyben figyeld meg, miket ír: "Románia egyetért azzal, hogy megadja az erdélyi szász és székely közösségeknek a helyi autonómiát..." micsoda, hát nem arról volt szó, hogy a székelyek nem is léteznek? S hogy Vaida-Voevod ilyesmit aláírt?! Hát igen. Mert ezzel a feltétellel kaptuk meg Erdélyt. Hogy helyi autonómiát adunk a  székely közösségeknek oktatási és vallási  vonatkozásban.

A székelyek is akarnak valamit, amire feljogosította őket a történelem. És én meg szeretném köszönni ez alkalommal a székelyeknek, hogy nem térdeltek le soha. Sem a magyar királyok előtt. Sem Ausztria császárai előtt. Sem az orosz cárok előtt, sem a török szultán előtt. És hogy itt maradtak ezen a földön, melyet
önfeláldozással védtek meg. A székelyek itt voltak és itt lesznek. És nagyobb biztonságban érzem magam mellettük, mint sok más román nemzettársam mellett, akiknek olyan megnyilvánulásaik vannak, melyeket Európa megvetéssel kezel, hátat fordít neki és kinevet.

És hogy lássátok, hol voltak a székelyek, mikor Románia alakult, hogy lássátok, hol voltunk mi, románok és hol voltak ők, a székelyek egy bizonyos történelmi időszakban...

Kezdjük Mihály Vitézzel és a sellemberki csatával 1599-ben, amikor Mihály Vitéz megalkotta Romániát...azt a kicsit, ami akkor volt....(filmrészlet)...
Mihály Vitéz hangja csata előtt:"Az első vonal úgy marad, ahogyan beszéltük, Baba Novaccal a balszárnyon, Lecca aga a jobbszárnyon. A székelyek mellettem maradnak."

Valentin Stan: "A székelyek mellettem maradnak?! Mihály mellett?! Hogy, jobban bízott a székelyekben, mint az oláhokban (vlachokban) ?! A székelyek ott voltak, kedveseim! A székelyek ott voltak Mihály mellett! És Mihály elismerte minden jogukat. Mindazokat a jogokat, amelyeket ma is kérnek az autonómiáért, megadta nekik Mihály. "Mert harcoltak a közösség javáért." Ezt mondta a Vajda (Mihály).

Kedves románok, akik nem akarjátok engedni, hogy a székelyeknek képviseletük legyen Brüsszelben, nehogy ellopják Erdélyt - (a
filmre mutat) - itt nem lopták el Erdélyt. Fegyverrel a kezükben álltak Mihály mellett.

És most megmutatom, mit csináltak ezek a székelyek Stefan cel Mareval.
Mihály is megőrizhette volna a fejét, ha a székelyek egy év múlva is mellette állnak. De általában csak oláhok (vlachok) voltak mellette...

Tudják, hol voltak a székelyek 1475-ben? Azt hiszem, nem tudják, elmondom. Egy helyzetben voltak. Tudják a sztorit, ahogy mondják: Houston, helyzetünk van. Egy helyzetük volt a székelyeknek, Moldvában,Vasluinál, ahol Stefan cel Mare serege védte a kereszténységet, kedves románjaim. Összecsaptak a Félholddal (a törökökkel). És jöttek azok több tízezren. De néhány ezer székely, profi harcosok, nagy szívvel Stefan mellett harcoltak. És megállították a török sokaságot, legyőzték őket Félholdastól, mindenestől. De tudják, hogy még kit győztek le akkor a székelyek? Az oláhokat (vlachokat) is legyőzték. Mert azok 17.000-en a török szultánseregében voltak. Mert Havasalföld uralkodója abban az időben, amikor a székelyek karddal a kezükben a kereszténységet védték, Havasalföld uralkodója abban az időben a török szultán seggét csókolta. És mi 17.000-en a szultán seregében voltunk, és Moldva uralkodóját, Stefant támadtuk Vasluinál. És tudják, a török szultán követe mit mondott Stefannak? Nem fogják elhinni. Kapcsolják be a 61-es filmet, kérem, hogy lássák a románok, hogy állunk (filmrészlet).
A szultán követe:"....Stefan, Moldva uralkodója, hozzad a kétévnyi adódat nekem, ahogyan azt Havasalföld uralkodója is hozza..."
Valentin Stan: "Köszönöm, elég lesz. Szóval, Moldva uralkodója, Stefan, gyere az adóddal, gyere, ahogyan Havasalföld uralkodója is jön  és hozza... Álljunk meg, kedveseim, van egy nagyon rossz hírem, vagy egy nagyon jó, attól függ, kinek....Te, én székelyekről a török szultánseregében még nem hallottam. De oláhokról (vlachokról) igen, és még moldvaiakról is. Sorry."

Nem kell túlzottan lelkesedni, de örvendeni lehet. Ez a vélemény még nem a román közvélemény, de létezik és tisztességes. A Megbékélés Mozgalom erről szól. A tisztességes emberek egymásra találásáról.

A tévéadás magyar szövegét megküldte: Telegdi Andrea.