(Részleteiben elhangzott Balatonszárszón, Váralján, Kecskeméten, Esztergomban)
Hogy ki mit cselekedett helyesen, azt majd az utókor eldönti. A jelen „nagy igazságait” hangoztató emberek nyomát néhány nap múlva elmossa az eső. A jövendő számára csak a cselekedetek számítanak. A Kurultájon a magyar ember cselekvési formájával találkozhattunk. Valódi magyar összefogást láthattunk és érezhettünk. Jó volt együtt lenni és közösen erőt meríteni a teremtő szándékból. Bösztörpuszta valóban szakrális hellyé lett egy új kezdet helyszíne.


Most nem régen elmúlt idők egyre fakuló energiáit kerestük eldugott helyeken, hanem megtapasztaltuk, hogy a teremtő erő ott van és ott erős igazán, ahol mi magyarok ténylegesen magyarok vagyunk. Igazai élő erő, amely téren és időn túl is érezteti a hatását. Ott mindannyian megtapasztalhattuk, hogy a teremtés elszakíthatatlan részei vagyunk. Új, mégis öröktől fogva létező erők támadtak fel ismét. A magyar mondavilág szerint a világ aranyos szeglete az egyetlen hely, amely megőrizte a teremtés eredeti állapotát. Hetvenezer ember újraalkotta az aranyos szegletet, s erősíti minden olyan ember, aki már készül, hogy legközelebb ő is ott legyen. A politika kerékkötői által egységesen elhallgatott magyar találkozás állami támogatás, pályázatok, bűncselekmény, rohamrendőrök, szemét nélkül zajlott le a sokszor alábecsült pusztában. A pártharcok mögül előrelépve újraformálja magát egy élni, dolgozni, teremteni és példát mutatni akaró nemzet. Keleti testvéreinkkel való találkozásunk nem a múltról hanem a magyar jövő kezdetéről szólt.

Az idő elérkezett. Az emberek megtalálták egymást. Az esőcseppek megindultak a tenger felé lassan mindenki érezni fogja egy nagy folyó sodrának erejét.

Az idő elérkezett és épülni fognak a magyar otthonok, a magyar iskolák, a magyar templomok, a teremtés törvényei szerint művelik majd a magyar földet és a magyar elmét és tanulni fogják még a magyar embert !

Új Magyarország épül végre nem politikai jelszavakkal, hanem dolgozó és szerető emberek által. Észre sem fogjuk venni, hogy milyen gyorsan nyílik ki ennek a közös cselekvésnek a virága.

A Kurultájon kezdet és visszaszámlálás kezdődött el. Új önkormányzatiság alapjait kezdték lerakni. Nem szakjogászok, hanem hittel élő, teremteni akaró, az elődeik ősvényét követő, a jövőre szövetséget kötött emberek közösségei.

A tanítás több évtizedes folyamata tetté érlelte az elméleteket. Megindult az ország teljes feltérképezése. Az elkövetkező hónapokban óriási munka zajlik majd le. A Kurultáj óta ezrek csatlakoznak egy új magyar működési forma újjáalkotásának megvalósításához. Átlépve a fejben és lélekben lévő határokat a magyarság minden részéről egyszerre teszik meg az első lépéseket. Végre értjük egymás szavát.

Mit is tud az ország és mit tudna még? A csatlakozók emberi magyar életet kívánnak maguknak és akarnak gyermekeiknek. Életet, ami ténylegesen az életről szól. Nem bűnösöket keresnek. Csupán hitetleneket, tudatlanokat, lelketleneket találnak.

Az elkövetkező időben több száz helyszínen megindul a magyar táj és az ember feltérképezése. Váruk mindenkit, aki a tett tapasztalásával rendelkezik. A munka végén pedig újra találkozunk. Úgy, mint Bösztörpusztán. Kicsit többen kicsit felkészültebben szerét ejtjük a dolgoknak megalkotjuk a dolgok magyar rendjét hogy országunk újra megérdemelten a mienk lehessen. Meg fogunk érte dolgozni munkával, tettel, szeretettel.

Bösztörpuszta szakrális hellyé vált. Magyarország egésze szakrális hellyé lesz ahol a teremteni szándékozó ember őszintén és megtisztulva tekinthet majd a következő nemzedék szemébe. A hollók elvégzik a dolgukat. Felépítik a fészket a sólymoknak. Mire a huszonnégy népet összehívjuk, addigra már rendezzük dolgainkat és egy egységes nemzet fogadja majd testvéreit.

Nem lesz nehéz, mert mi már tudjuk: van magyar ember.