NÉPBALLADA

1. Nosza, hajdú, firge varjú,
Járjunk egy szép táncot!
Nem vagy fattyú, sem rossz hattyú,
Kiálts hát egy hoppot!
Szájod mondjon, lábod járjon


2. Pöndülj, csizma, járjad, anya!
Elõl, tollas, elõl!
Amaz Palkó, kurvafia
Vigyáz kívül-belõl.
Toppants gyorsan, hadd csosszanjon,
Ne maradj balfelõl!

3. Nosza Rándulj! hol vagy Viduj?
Fujd az bagi táncát,
Az emlõjét, az tömlõjét,
Ne kéméld az sípját!
Mert emennek, Kis Péternek
Adta az bal sarját.

4. Gyászolj, Buda! Eger tornya
Fönnen hányja füstit,
Karánsebes, Kisbelényes
Béhunyta jobb szemét,
Az tokosnak, rossz fattyúnak
Nem állhotja kezét.

5. Haja, Tisza, haja Duna,
Száva, Dráva vize,
Mindeniknek, mikor árad,
Zavaros a vize;
Az német is hogy általjött,
Megváltozott íze.

6. Majre, csajre, Molduváre
Fut Havasalföldre,
Ungur, bungur, amaz rumij
Sátorát fölszedte.
Szatuj majre, pita najre,
Nincs pénz, az ebverte!

7. Erdély, Lippa és Bronicska,
Megjárd lábom, megjárd.
Amaz gyöngyös, kis keszkenyõs,
Né, hol fut jó banyád!
Mit dudorgasz, hogy nem ugrasz?
Kurva volt az bábád!

8. Alsóbánya, Fölsõbánya,
Jó kövér szalanna!
Bõ az bora, korcsomája,
De ingyen nem adja!
Ha pénzed nincs, költséged nincs,
Meg is koplaltatna.

9. Kis tartomány, igen sovány
Amaz Máramaros.
Nincs búzája, gabonája,
Megette az tokos.
Ne féljen bár, hogy lészen kár,
Vagy búzája dohos.

10. Kurta Szamos, tarka Maros,
Sajó két mellyéke,
Noha hegy-völgy és erõs tölgy,
De nincs búza benne,
Amaz tokos, rossz kalapos
Mert azt mind megette.

11. Kis-Küköllõ, Nagy-Küköllõ
Gyönyörû folyása,
Nyárád vize, kedves íze.
Rózsa az illatja,
Bõ terméssel határidat
Isten látogassa!

12. Könnyen csörgõ, kövön pöngõ
Amaz Kis-Aranyos,
Mikor árad, meg nem szárod,
Fölötte hatalmas;
Szalmamaggal vidékiben
Megtelik az nagy kas.

13. Elõljárja, rátoppantja
Doboka vármegye.
Után' Torda, ne hadd soha,
Tied az erszénye
Megborsolva, vajba rántva
Mind elkél az leve.

14. Szépen járja, amaz fújja
Szépen Szeben vára.
Nosza gazda, ne fuss gazra,
Hozz bort az asztalra!
Mert ha külön csak félen vonsz,
Megüt amaz csalfa.

15. Félen tartod az nagy orrod
Déva, Görgény vára,
Barassónak az kûlfala
Pogácsábul rakva.
Jer ki, Kata, ha köll néked
Füles habarnica.

16. Az hariska, tatárbúza
Vajki jó puliszka.
Nosza kurta, hol az kurva?
Vigyorog az farka;
Az nagy papnak, az vargának
Bialbõr kalapja.

17. Marosszékrül, Udvarhelyrül
Megyek Háromszékre,
Szépségérül térségére,
Nincs mása Erdélyben,
Isten tartsa, szaporítsa
Gabonáját benne!

18. Egészséggel, békességgel,
Édes lakóföldem,
Kit sóhajtott és óhajtott
Ez napokban szívem,
Ím! hogy inték, belépék,
Megvidula lölköm.

19. Nohát immár minden ember
Örüljön ez napon,
Nagy jókedvet, víg örömöt
Mutasson ez házban,
Az én szívem, mert hazajött
Szerencsés órában!

20. Egészséggel, idvösséggel,
Édes szép szerelmem,
Isten hozott és hordozott
Örvendetes hírben,
Itthon már ülj és velünk légy
Együtt szeretetben!"