A Magyar Hagyomány Műhelye tizedik tanfolyamának általános ismertetése
 
A tanfolyam időtartama:
Kezdés: 2014. március utolsó hétvégéjén, záró alkalom 2015. decemberben. A tanfolyam foglalkozásai januártól decemberig (kivéve a nyári hónapokat: június, július, augusztus) minden hónap utolsó egész hétvégéjén pénteken este a szállásra érkezéstől (csak a Szokásjáték műhely tagjainak pénteken délután 5 órától) vasárnap délután 5 óráig tartanak. Szombaton a kézműves foglalkozás is és vasárnap reggel az előadás is 8 órakor kezdődik. Némelyik hónapban ünnep (karácsony, húsvét, pünkösd) módosíthatja ezt az dátumokat. 
A tanfolyam 2014. első három alkalma: március 29-30., április 26-27., május 24-25.
 
A tanfolyam helye: 
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, 1028 Budapest, Községház u. 10.
 
Megközelíthető: a Széll Kálmán tértől a 61-es villamossal a hűvösvölgyi végállomásig, onnan a 64-es, Solymárra közlekedő autóbusszal a 6. (Dózsa György utcai) megálló, közvetlenül egy közlekedési lámpás kereszteződés előtt; további "jellegzetesség” a Széphalom bevásárló központ. A Községház utca balra fölfelé vezet, az iskola a harmadik telek, közvetlenül egy óvoda után.
 
A tanfolyam vezetői:
Molnár V. József 1163 Budapest, Tekla u. 5. VI. 111., telefon: 40-70-671
Bognár Erzsébet Katalin 1045 Budapest, Erzsébet u. 23. fszt. 3., telefon: 06-30-2950613 
Monzák Péter 1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 40., telefon: 06-20-381-6146
villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
A tanfolyam célja és szellemisége:
A Magyar Hagyomány Műhelye a természetes műveltség világképét közvetíti, a gyermek- és ifjúságneveléshez szándékozik mintákat adni. Mindenek előtt azokat a mintákat, amelyek az intézményes oktatásból hiányoznak és véleményünk szerint elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a gyermek vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, s az ifjú felnőtté érjen.
A tanfolyam szellemiségét a természetes műveltség, mindenek előtt a magyar természetes műveltség határozza meg. Az a világkép, amelynek velünk születő alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett sem (vagy alig) módosulnak; amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindenütt és mindig időszerűen alkalmazott, "használt"; hagyományőrző vidéken használ ma is: az általánosat, a mindenkire kötelező érvényűt egyedien, személyre, nemzetségre, nemzetre, s korra jellemző módon.
Olyan műveltség ez, melyet "nem politikusok ácsoltak össze valamelyik társadalmi osztály védelmére, hanem névtelen emberi mű, mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben.
 
S nemcsak embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban, olyan életforma ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást." (Tamási Áron).
 
A Magyar Hagyomány Műhelye tanfolyamon, e szerves műveltségre alapozó iskolában mind az elméleti, mind a gyakorlati munkát műhelyszerűen, a hallgatók cselekvő részvételével szándékozunk megvalósítani, a szellemi és a kézműves tevékenység lehető legjobb egybehangolásával, a tanfolyam valamennyi foglalkozásán. Mester és tanítvány együtt keresi majd a legalkalmasabb módszert, figyelembe véve a hazai pedagógia legnemesebb eredményeit.
Várjuk mindazokat a tanfolyamra, akik fontosnak tartják a Műhely szellemiségét és célkitűzéseit. E szellemiség az élet minden területén “eligazít”, az egyre inkább igényelt természetességet segíti.
 
A tanfolyamra jelentkezhet:
férfiaknál minden 16 évet, lányoknál minden 14 évet betöltött magyar állampolgár, s határon túli magyar, s magyart becsülő, iskolai végzettségre, vallási, világnézeti, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül. Felvételi vizsgát nem szervezünk. 
 
A tanfolyam jellege:
Zárt tanítási, tanulási forma, beiratkozott hallgatók számára. A beiratkozott hallgató saját elhatározásából bármikor kiléphet, ám az adott félévre befizetett tandíjából az "el nem használt összeget" nem igényelheti vissza. A foglalkozásról indokoltan távol maradó hallgató sem kaphat visszatérítést a befizetett tandíjból. 
A hallgató a tanfolyamról csak összeférhetetlenség esetén zárható ki, indokolt esetben, a műhelyvezető javaslatára, a tanfolyamvezetés döntése alapján, tandíj visszatérítés nélkül.
Az adott évre beiratkozott hallgató valamennyi szellemi műhely előadássorozatán részt vesz, s egyben ajánlott is a részvétele azokon, a tanfolyamvégi minősítés miatt. A kézműves mesterségek közül egyet választhat csupán, mivel egy-egy mesterség míves elsajátítása a tanfolyam célja - az adott keretek között. A kézműves műhelyek párhuzamosan, "egy időben" működnek.
/Kivételt képeznek a Szokásjáték műhelybe jelentkezők, a részleteket lásd később, az egyes kézműves műhelyek leírásánál./
Mind a szellemi mind pedig a kézműves műhelyekben otthon végzendő munkát is kapnak a hallgatók, személyiségükre szabott, önálló feladatot kell vállalni (kutatás, gyűjtés, nevelési minták, szokásjátékok alkalmazása, tárgykészítés). A kapott és vállalt munkáról szóban, írásban, gyakorlatban adnak számot: a tanfolyam végére kinek-kinek műhelyenként vizsgamunkát kell készítenie. Az évközi- és vizsgamunkát a műhelyvezetők minősítik.
 
A tanfolyamon való részvételről igazoló oklevelet kapnak a hallgatók. A választott kézműves műhelyben elkészített vizsgamunkák, valamint az adott témában elkészített dolgozat illetve tanulmány adják alapját az igazoló okmány kiadásának. A dolgozat témája szabadon választott, bármi kifejthető, bővíthető, ami a tanulmányok során megérinti a készítőjét. A műfaj sem kötött, szolgáljanak például azok, a Magyar Hagyomány Műhelyben készült „dolgozatok”, amelyek Molnár V. József Örökségünk című kötetében jelentek meg.
A tanfolyamot elvégzett hallgató arra számíthat, hogy az itt szerzett műveltségnek egyre inkább társadalmi igénye érik, és a tanultak, tapasztaltak okán pedagógiai, emberi biztonsága, tartása növekszik.
 
A Magyar Hagyomány Műhelye tanfolyam a természetes műveltség világképét közvetíti, e világkép adta formák, minták, módszerek mind a családban, mind az intézményben "itt és most" eredménnyel alkalmazhatók, az egész-séget szolgálják egyre szórtabbá vált világunkban.
 
A beiratkozás feltételei:
a kitöltött és aláírt "Jelentkezési lap" (3. számú melléklet) Monzák Péter címére postázása a megjelölt határidőig, valamint az első három alkalom díjának (30.000,- Ft) a befizetése a helyszínen 2014. március végén.
 
A tandíj az év eleji félévre (2015. januártól-májusig) 50.000,- Ft, az őszi félévekre, amelyek négy-négy tanítási hónapot tartalmaznak (2014. és 2015. szeptembertől decemberig), 40.000,- Ft. 
 
A jelentkezési lapot 2014. március 10-ig az alábbi címre postán kérjük elküldeni, NEM!!! ajánlott küldeményként:
 
Monzák Péter   5474 Tiszasas, Kossuth Lajos u. 17.
 
A határidőn túl beérkező jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni.
 
A tanfolyam önköltséges, ezért fizetési haladékot, illetve kedvezményt nem tudunk adni. Elégtelen jelentkező esetén nem tudjuk elindítani a tanfolyamot. Túljelentkezésnél a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe. A tanfolyam indulásáról március második felében értesítést küldünk a jelentkezési lapon megadott villámlevél címekre. Ezért szíveskedjen valós, minden nap használt és nézett elektronikus levelezési címet megadni!
 
A kézműves műhelyek foglalkozásai külön költséget jelentenek, az összegek a műhelyek ismertetésénél találhatók. A befizetés idejéről, felhasználásának módjáról a műhelyvezetők döntenek, a tanfolyam első foglalkozásán erről tájékoztatást is adnak majd.
 
Szállás: A Máriaremetei  cserkészházban, maximum 500,- Ft/fő/éjszaka áron, meleg víz (fürdőszoba) használattal. Saját hálózsákot hozni kell!
Pénteken 7-től lehet a szállást elfoglalni.
 
Étkezés:
A közelben három helyen lehet széles választékot kínáló önkiszolgáló étteremben, családias vendéglőben meleget ebédelni, illetve a helyi élelmiszerboltok, kávézó is rendelkezésre állnak.
 
Egyéb tudnivalók:
 
Kérjük, hogy a műhely- és kézműves foglalkozásokon pontosan jelenjen meg, esetleges késését, távolmaradását indokolja. A foglalkozások mindig kerek órakor kezdődnek és 50 perces időtartamúak. Egy-egy óra közé 10 perc szünetet iktatunk.
 
Az egyes előadások kezdetéig szíveskedjenek mobiltelefonjaikat kikapcsolni!
 
Kérjük, hogy az iskola rendtartását szíveskedjék tiszteletben tartani  -  azt kifüggesztve találja a földszinti folyosón.
 
 
Szellemi és kézműves műhelyek
 
 
Szellemi műhelyek
 
- MAGYARUL TÉRÍTŐ TÉR-IDŐ  Ami az iskolai tananyagból a „felvilágosodás” óta „kimaradt”
 
Ebben az előadássorozatban a teremtett világ természetes tér-idő kereteivel, és mindezeknek a magyar hagyományban és művelődésben megjelent leképeződéseivel, „modelljeivel” ismerkedünk, - egy, a térrel és idővel hivatásszerűen foglalkozó építészmérnök tolmácsolásában.  Az előadások során a csillagmítoszi keretrendszerben tájékozódunk, vagyis hogy mi az a Kos hava, Bika hava, és így tovább; miféle istenadta tulajdonságok ezek, s hogy mindez egyúttal mitől egyetemes, keresztény és magyar. Örökségünk e részének birtokbavételéhez Pap Gábor művészettörténész vert hidat, sorozatunkban nagyrészt az ő nyomdokán, ill. hagyományunk ma is élő útján járunk. Fény derül arra is, hogy mindez miképpen öltött testet népmesekincsünkben, a magyarul történő szentistváni térítésben, zseniális népi építészetünkben vagy éppen a magyarul mondott szentolvasóban.
 
Előadó: Grátz Antal              
építész
 
 
- NÉPMESEKINCSÜNK
 
Magyar népmese: a Fény ösvénye, a lélek beavatásának, a világmindenség modellezésének őseszköze; népmesekincsünk, amelyből meríthetünk életünk fordulóiban, életfeladataink megoldásához, amely látásunkat tisztán tartja.
 
Előadó: Szántai Lajos
kutató
 
 
 - A MAGYAR JOGI HAGYOMÁNY; A SZENT KORONA ÉS A SZENT KORONA-TAN 
 
A féléves tárgy célja, hogy minden érdeklődőt figyelmét felhívja arra, hogy mit jelent, vagy mint kell jelentsen az ezredforduló magyarságának is a Magyar Szent Korona és a köréje fonódó közjogi, közéleti hagyomány. A magyarság ősi és keresztény világszemlélete olyan etikai alapú, de ugyanakkor praktikus közéleti és hatalomgyakorlási elvrendszert alkalmazott és intézményrendszert alakított ki, amely szerkezeténél fogva az évszázadok során megőrizte a magyar államiságot és a magyar öntudatot. A szeminárium során mindazon jogelvekről, és közjogról szerezhetünk ismereteket, amelyek hozzájárultak a magyar alkotmányos függetlenséghez, a magyar állam gyakorlati és elvi egységéhez. A szeminárium során kiemelt figyelmet szentelünk a szakralitás, és közjogi hagyományaink elválaszthatatlanságára, kapcsolatára, a Szent Korona ezt biztosító kivételes szerepére. Az alkotmányjogi ismereteket kiegészíti a jogszabályok létrejöttét előidéző történelmi, politikai háttér bemutatása.
1. A Szent Korona-eszmeiség és Szent Korona-tan; 
2. A Szent Korona eszmeisége: őshagyomány és kereszténység; 
3. A magyar történeti alkotmány és a Szent Korona-tan; 
4. A Szent Korona-tan történetisége: a középkor; 
5. A Szent Korona-tan történetisége: az újkor; 
6. A Szent Korona-tan időszerűsége.
 
Előadó: Dr. Tóth Zoltán József              
              jogtörténész, alkotmányjogász,
              politológus, egyetemi docens
 
 
- EMELJÜK FÖL SZAVUNKAT - Anyanyelvi előadások tervezett tárgykörei
 A hivatalos tudomány és oktatás a magyar nyelvet eredetében valamiféle származéknak, járulékos képződménynek állítja be, mai szókincsét pedig szerkezetében összefüggéstelennek, jórészt kölcsönzött, önmagukban önkényes, véletlen- vagy megegyezésszerű elemekből összetevődőnek tekinti, melyeket aztán mai világunk (vagy inkább világtalanságunk) erői még tovább nyomnak lefelé, egészen a fogyasztói lét szintjére. Bebizonyítjuk, hogy e fölfogásnak éppen az ellenkezője igaz: a magyar nyelv önálló és máshonnan nem levezethető, szókincse pedig csodálatos, igen magas fokú belső szervezettséget mutat. A többértelmű szavak - csakúgy, mint az azonos alakúak - szótárakban művileg szétválasztott jelentései egymással valójában szorosan egybetartoznak, s a valóság alapvető összefüggéseit, létállapotait és mozgásképleteit jelenítik meg, a mindennapi életet, illetve tapasztalást meghaladó szinten. Az előadásokon általában egy-egy “kulcsszót” járunk körül (pl. TeST, TáLToS, MaGYaR, stb.) és fejtünk föl, rámutatva arra is, hogy a kibontakozó rendszer miért nem tárható föl az akadémikus nyelvészet eszközeivel és szemléletével. A szavak, illetve jelentések közötti kapcsolatok megvilágításához vagy mélyebb megértéséhez gyakran szükség van műveltségünk egyéb területeinek, a népszokások, vallási képzetek, népdalok, népmesék és az ábrázoló (nép)művészet tanúságára, melyek egymással sajátos mellérendelő viszonyban állva sugallják azt - amit amúgy is sejtenénk -, hogy népi műveltségünk egységes, különböző területei egymást erősítik, igazolják vissza. Emeljük föl szavainkat (a konzumlétből, vagyis a sárból, ahol most vannak), míg egy ponton túl már ők emelnek bennünket még följebb.
 Műhelyvezető:         dr. Végvári József                                                 
nyelvész
 
 
- A SZERVES TÁRSADALOM FELÉ
 
AZ „IS-IS” ÉLETTÖRVÉNY 
Ismert a 2160 évenkénti világkorszak-váltás rendszere. A Halak után a Vízöntő köszönt reánk, de mivel ez utóbbi rá is terül a mellette levő kettőre, már ma is meghatározza életünket. Az „is-is” élettörvény sok-sok példája bizonyítja ezt, felkészítve a világot, s minket is egy új szellemi felvilágosodásra, ami a magyarság magára találása is egyúttal. 
 
MENNYEGZŐ VAGY LAKODALOM? - Szertartásaink újjáéledése
A vőfély eredetileg vőfény. Fény. A Fény vezeti végig a szertartást napszentülettől, naptámadatig! S a házasságok valóban a Mennyben köttetnek. A mennyasszony a padlásra megy fel lányként, vőlegény nélkül, és asszonyként jön le, megidézve ez által Szűz Mária Égi-Földi szűzi nászát…A hosszú hajból pedig konty-fészek lesz, amibe esztendőre „kismadár” lesz…
Rövid előadás, több szertartásrész eljátszásával
 
LUCASZÉK – FÉNYSZÉK - Mi minden következhet egy alapkutatásból? 
Az előadás témái:
1.     A szkíta számbölcselettől az új humán-reál számtanig.
2.     A Csodaszarvas-rege egy bölcseleti értelmezése.
3.     Emese-álma. Hogyan ejtheti teherbe a turulmadár Emesét, aki már teherben van Ügyek magjától? (Anonymus.) Miben azonos és miben közös Emese és Szűz Mária?
4.     A pogányság lehet tiszta Istenhit?
5.     Miért Szent Istvánban válhat eggyé 1000 év után ismét a katolikus egyház?
6.     Lehet a gótika magyar eredetű, az Árpád-házi apostol királyaink nyugati térítési missziójának építészeti része?
7.     Még sem a Föld kering a Nap körül?
8.     Milyen a magyar meditáció? A forgórózsa, az üvegcsiszoló és a karmester.
9.     Az Isten szó egy –az előbbiekből következő- új jelentése.
10.  Káosz-e az új Vízöntő kor, vagy épp a magyar lélek hazatalálása? 
 
 
A TEREMTŐ ZENEI ARCA 
A zene, a városi zene, a reneszánsz bankár-pápák trónra lépésével a Pénz Isten helyébe kerülésével indul el a zenei hangok fizikai oldalát jelentő felhangrendszer útján – s bár néhány évszázad alatt örök értékű remekműveket hoz létre – „haladása” feltartóztathatatlan a pusztulás lejtőjén. Az élővel, földdel, növénnyel, állattal foglalkozó falu zenéje ellenben nem sodródik bele ebbe a 400 éves zsákutcába. A népzene máig őrzi az Univerzum élő rendjével azonos, egyetemes, időt álló törvényeket: a millió változatban való megjelenést, a rögtönözhetőséget; a névtelenséget, a „szerzői jog”hoz nem kötődést; az egyszólamúság tisztán megindokolható felsőbbrendűségét a többszólamúsággal szemben; az égi és földi skálákat és hangszereket; a mindennapi élet és a zenélés mágikus – nem színpadra szánt – összetartozását. 
 
Előadó:               Hintalan László János tanár
 
 
- A RAJZI NEVELÉS TERMÉSZETES MÓDSZEREI, AZ EREDENDŐ KIFEJEZÉSMÓDOT, A BELSŐ LÁTÁST ELŐHÍVÓ MŰVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER
 
Az eredendő kifejezésmód velünk született Isten adta képesség, mely a bennünk rejlő ősképek segítségével lehetőséget ad önmagunk és a világmindenséggel való viszonyunk megfogalmazására. Ez a képesség a kisgyermek és óvodás korban bontakozik ki. Az emberi kultúrában eredményei a népművészetben, a törzsi művészetben és az ősi művészetekben maradt fenn. Sajnos letűnőben lévő modern kultúránkban az iskolás korban a gyermeki ábrázolásból fokozatosan eltűnik ez a képesség. Szerencsére azonban a képesség maga nem irtódik ki az emberből, hanem visszahúzódik a lélek legmélyére, a tudattalan világába.
Az előadásokon olyan rajzpedagógiai módszereket mutatunk be, amelyek képesek a természetes vizualitást újból előhívni. A módszer mind iskoláskorú gyermekeknél, mind pedig felnőtteknél igen eredményesen alkalmazható. Így újból tudják használni belső látásukat, mely előhívja a lélek tudattalan belső tartalmait. Az ősképek segítségével meg tudják fogalmazni, és fel tudják ismerni önmaguk belső világát, jobban meg tudják érteni a népi műveltség, népművészet rejtett üzeneteit. A módszer egy ősi, több ezer évvel ezelőtti kelet-ázsiai taoista rajzpedagógiai eljárásra épül. Az így előhívott belső látás segítségével először a személyiség rejtett világa fogalmazódik meg rajzi, személyes mítoszok formájában. Ezeket a sajátos rajzi megfogalmazásokat elemezni is fogjuk érzelmileg sérült állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok rajzain. Utána a természet évkörös változásrendjén végighaladva ősi magyar műveltségünk és népművészetünk rajzi feldolgozása történik. Régi református templomok kazettás mennyezetei segítségével a csillagmítoszi hagyomány megismerése, újrafogalmazása jelenik meg a gyermek és a felnőtt rajzokon.
 
Műhelyvezető: Platthy István  művészet terapeuta, rajztanár
           
 
- AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE
 
A családi nevelés régi mintái, különös tekintettel a születés körülményeire és a gyermekévekre. E témában “annak a társadalomnak a szokásait igyekszem bemutatni, amelyben az ember az életet, s az őt eltartó teremtett mindeneket Isten ajándékának tekintette, s akképpen is bánt vele - becsülte meg. Azt a ma már csak igen szórványban föllelhető életformát, amelyben a született gyermeket áldásként fogadta a család, s a templomi keresztelő mellett a Nappal (Őrség, Göcsej) és a Holddal (Gyimes) is megáldatta; azt a közösséget, amelyben a szülőanyának a Boldogasszony minden bajtól megóvó ágyát készítették el, s a gyermek bölcsőjének is szentséges szerepe adódott, amelyben házasságra fészeknyi gyermek okán léptek a különneműek, s nászuk, amelyet a madarak január végi násza kapuzott, s az ezt követő Mária mennyegzője játék áldott - Isten közelében, a ház föntjében, a padláson történt. Azt az életformát, amelyben minden megpróbáltatás Istentől eredőnek tartott és könnyű szívvel fogadott el az ember, s éppen ezért javát, épülését szolgálta; amelyben a halál az utolsó átváltozást hozta, s készület előzte meg, advent, várakozás”.
              (Molnár V. József: Az emberélet szentsége Bp., 2001.
 
 
- AZ ESZTENDŐ KÖRÉNEK SZOKÁSRENDSZERE
 
Az esztendőkörös szokások, szokásjátékok bokra, amely a régi ember életét a mindig ugyanúgy és mégis mindig másképpen visszatérő változásokhoz, a Mindenség rendjéhez igazította.
“Az évkört már az ókorban tizenkét közel egyforma időtartamú résszé tagolta az égi egyenlítőn körbemozgó (a régi ember által megtalált és kitüntetett!) tizenkét csillagkép: az állatöv égi “képírása”. A tizenkét csillagképhez tizenkét egymást kiegészítő tulajdonság kötődött (kötődik!), földi életünk, élő környezetünk változásainak és átváltozásainak köre, rendszere. A változások és átváltozások időpontjaihoz, már a legrégibb, nyomot, emléket hagyó időkben őskép adta, hitrege alapozta szokásjátékok tartoztak; s fokozatosan lelket-testet rendező ünneppé nemesedtek az esztendőkörös változásrend kitüntetett pontjai. A középkori keresztény ünnepek (Jézusról, Szűz Máriáról, az angyalokról, prófétákról és a szentekről való megemlékezés alkalmai) csaknem kivétel nélkül az úgynevezett pogány ünnepek helyére kerültek. A régi formák, “edények” új tartalommal teltek meg. Az ókor végére megkövesült, személytelenné üresedett rendszert az élő, a személyes, az eredendő váltotta fel.”              (Molnár V. József: Kalendárium  Bp., 1998.)
            
                
 
- AZ EREDENDŐ VILÁGKÉP
 
A gyermekkel születő ősképek, azok rendszere, a gyermek eredendő rokonító gondolkodása, szent időtlensége - a gyermekrajzok üzenete.
“Aki megérti a gyermek képírását, közelebb kerül az alkotóhoz (a gyermekhez és az Istenhez egyaránt!), többet, lényegibbet tud meg róla, mint ezen üzenet ismerete nélkül. A gyermek nem titkolódzik, rajza nem titkosírás,a dolgok elmondásának eszköze csupán, hiszen nyiladozó értelme alkalmatlan arra, hogy szóvá tegye, mondatokba formálja, ami a lelkében fészkel, ami öröme, biztonsága. Alkalmatlan, hogy szóljon arról a világról, amelyet a Teremtő „ígért” neki (az ígért világot minden gyermek következetesen „számon kéri” a környezetétől). Arra is, hogy mondja: éppen az ígért világ, az összhang hiányában mi bántja, mi okozza késő beszédét, dadogását, gügyeségét…”                    (Molnár V. József: Ég és föld ölelésében  Bp., 1998.)
                            
Műhelyvezető: Molnár V. József  magyarság kutató
 
 
 
- A MAGYAR NÉPZENE ÉSZJÁRÁSA, GYÖKEREI, KAPCSOLATAI, HELYE A SZERVES MŰVELTSÉGBEN
 
Az előadás élő példákra és a példákat általánosító számítógépes szimulációkra építve mutatja be a népzene variáló-újrafogalmazó, végtelen változatosságot eredményező észjárását. Éppen ez a sajátos észjárás a magyarázata annak, hogy a soha le nem írt, mindig csak változataiban megjelenő népzenei anyanyelv képes sok nemzedéken át továbbítani az azzal élő nép zenei üzeneteit. 
 
A különböző népek zenei anyanyelveinek összehasonlításával kirajzolódnak a rokon zenekultúrák zenei nyelvcsaládjai. Milyen a magyar népzene nyelvcsaládja és milyen zenei formák kapcsolják össze ennek tagjait? Mi különbözteti meg és mi kapcsolja össze a világ zenei nyelvcsaládjait? Létezhetett-e valaha egy - vagy több - zenei ősnyelv, milyen lehetett az, és milyen lenyomatai vannak a ma élő népzenében? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az előadásokban.
 
A magyar néphagyomány mesékben, tárgyi ábrázolásokban, szertartásokban is megfogalmazza a zene szerepét a szerves műveltségben. Ezeket összevetjük más kultúrák hasonló megfogalmazásaival is. Miért zenélt a szerves műveltség, és miért zenél a mai? Erre a kérdésre is találunk választ a magyar műveltségben.
 
Előadó: Juhász Zoltán  népzenész, népzenekutató
 
 
- ÁRPÁD-KORI TEMPLOMOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
 
Vetített képes előadás a kor templomépítészetéről, freskóiról, búcsú- és zarándokhelyeinkről
 
Előadó: Gondos Béla
 
 
További tervezett előadóink:
 
Kocsis István, Szabó Antónia, Domonkos László, Bodnár György, Dr. Eöry Ajándok, Szabó György
 
 
Kézműves műhelyek, - szokásjáték- és táncműhely
 
- Batikolás
.
Írott-festett technikával vászon és selyemkelmét készítünk, képet alkotunk, megismerve a képírás jelentés rétegeit, a magyar népművészet képvilágát.
Az anyagok megismerése és a technikák elsajátítása során az ősműveltség és eleink hagyatékának széles tárából merítünk. 
 A magyar népmesekincsen keresztül, Pap Gábor által azonosított 12 évköri egységgel, azaz jeggyel, tulajdonságkörrel való megismerkedés a célunk. Mindenki a saját jegyének megfelelő mesét rajzolja, festi, dolgozza fel, kb. 1x1 méteres vászonra az első félévben megismert technikák alapján.
Előre látható anyagköltség: 5.000 Ft/ félév.
Műhelyvezető: Orosz Adél         Tervezett műhelyfoglalkozás: szombatonként 5 óra
                              kézműves
 
 
- Fafaragás
Népi faragástechnikák elsajátítása hagyományos mintakincs alapján, tárgykészítés.
 
A hallgató külön költsége a tanfolyam teljes időszakára kb. 16.000,- Ft.
 
Műhelyvezető: Máté László, faszobrász Tervezett műhelyfoglalkozás: szombatonként 5 óra
 
 
 
- Kosárfonás
Különböző méretű és hasznú kosarak kötése, alaptechnikák elsajátítása. A hallgatók megismerkedhetnek a fonáshoz szükséges anyagokkal, azok termesztésével és  beszerzési lehetőségeivel; megtudhatják, mely szerszámok nélkülözhetetlenek a kosárfonáshoz; betekintést nyerhetnek a szalma, csuhé, gyékényfonás rejtelmeibe.
 
Műhelyvezető: Gelencsér Mária       Tervezett műhelyfoglalkozás: szombatonként 5 óra
 
A hallgató külön költsége félévenként  kb. 4.000,- Ft
 
 
- Nemezelés – A hagyományos nemezkészítést a gyapjú feldolgozásán keresztül, festésen át használati tárgyak készítésén keresztül tanuljuk meg. A mindenki számára hordható tárgyak, ruhadarabok, kiegészítők mai világunkba is beilleszthetők. Megismerjünk a hagyományos alapanyagokat, eszközöket.
 
Műhelyvezető: Szabó Judit nemezelő           
Tervezett műhelyfoglalkozás: szombatonként 5 óra
A hallgató külön költsége a tanfolyamra kb. 8.000,- Ft
 
 
- Rajzműhely
 
A rajzműhelyben az előadások során bemutatott rajzpedagógiai módszer gyakorlati kipróbálása történik. Aki ezen rendszeresen részt vesz, biztos lehet benne, hogy elfelejtett belső látása újból megnyílik, képes lesz önmaga képi megfogalmazására és jobb megértésére. Rajzkészsége újból kibontakozik, öröme telik a rajzolásban, festésben. Ha pedagógus, akkor továbbiakban tanítani is fogja tudni, ha művészember, akkor segít művészetének megújulásában, ha egyszerűen érdeklődő, akkor életét egy újabb nagyszerű tevékenységgel fogja gazdagítani, amelyben örömét lelheti. A műhelymunka során az így felfedezett tudással népművészeti alkotásokat dolgozunk fel az aktuális természeti időszaknak megfelelően.
 
A hallgató külön költsége kb. 3.000,- Ft
 
Műhelyvezető: Platthy István, rajztanár 
Tervezett műhelyfoglalkozás: szombatonként 5 óra
               
 
- Szokásjáték-műhely
 
“Úgy érzem, kényelmes hozzáállás a hagyományos közösségek ünnepeit elhagyni azért, mert mások az életfeltételeink! Mivel az ünnepeket létrehozó törvényszerűség állandó, a közösség megmaradása érdekében meg kell találnunk a ma kor valódi ünneplésének lehetőségeit...   Munkám célja ..., hogy az ünnepek lényegét megérezve - megértve olyan élményt nyújtsak a hallgatóságnak, ami a szokásjátékok követésére ösztönzi őket, akár családjukban, akár mesterségesen szervezett közösségeikben”.
              (Részlet Barcsik Elza szakdolgozatából)
 
 
 A szokásjáték műhely feladata, hogy az időszerű ünnep, rítus, szokásjáték szombati alkalmait: diákok és felnőttek történelmi és jeles napi játékait létrehozza, segítse a hallgatók részvételét a közös készületben és ünneplésben, elmélet, felkészülés, játék, tánc, mozgás közös tanulásával.
 
Figyelem! Fontos tudni! :
Ez a műhely pénteken délután tartja foglalkozásait és egy hónappal előbb készülnek fel a következő havi rítusra, ünnepre (pl. január végén a februári Műhely találkozón tartandó március 15-i rítus előkészítése a feladatuk).
Az ide járó hallgatók a szombati kézműves műhelyek közül bármelyiket választhatják maguknak és oda is járhatnak. 
 
Műhelyvezetők: Barcsik Elza óvoda- és drámapedagógus, Tervezett óraszám:
                            Monzák Péter drámapedagógus 9 x 5 óra elmélet és előkészület
+ 9 x 2 óra szokásjáték, ünnep, rítus
 
- Táncműhely
 
Olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnének jól és párjaikkal szépen is táncolni, de nem érnek rá táncegyüttesbe járni, színpadi szereplésekre sem vágynak. Akik épp ezért örülnek egy komoly, 1-2 éves képzésnek, állandó közösségben, ahol egymást is taníthatják a résztvevők. Akik lehetnek már táncosok, de olyan kezdők is, akik pontosan tudnak ritmusra mozogni, tisztán énekelnek és érzékenyek más művészetek iránt is….! 
A foglalkozás részei: éneklés, tánctanulás eredeti felvételekre, filmnézés, elmélet. Nyárra ajánlott tánctáborok, önköltséges részvétel alapján. Tervezett tánctípusok: női karikázók, férfitáncok (tempó, verbunk, legényes), dunántúli, kartali, szatmári, széki, mezőségi, kalotaszegi, moldvai táncok, valamint a mennyegző szertartásos tánca. Szükséges kellékek: bőrtalpú cipő, szoknya. A hónapközi, otthoni gyakorláshoz az énekszövegek jegyzéke és hangkazetta átmásolható. „Felvételi” az első januári alkalmon. Akit nem tudunk fogadni, annak egy másik műhelyt kell választani. 
A Magyar Hagyomány Műhelye többi résztvevőinek szombatonként 17.00-tól 19.00 óra között nyílik alkalma táncot tanulni a Táncműhely tagjainak segítségével. Célunk itt a táncolástól való félelem feloldása, hogy néhány lépéssel ugyan, de örömmel részt tudjon mindenki venni a közös, 20-22 óra közötti ünnepek élő zenés táncalkalmain.
 
Közös éneklés - Célunk, hogy a tanfolyam, az egy éves együttlétünk végére legyenek olyan énekek, amit mindnyájan ismerünk, örömmel éneklünk. Ezek összeállításában mindnyájan részt vehetünk, de ajánlatot persze adunk. A begyakorlásra szombatonként 17.00-17.30 között kerülne sor, az közös játék és táncgyakorlás előtt. Vezetik: Hintalan László és a Műhely "dalos pacsirtái".
 
Műhelyvezetők:     Hintalan László János, tanár, táncház vezető
                               Erdei Gabriella, képzett tánctanár
  Tervezett időtartam: szombatonként 5 óra, + 2 óra közös tánc (és játék), valamint az esti ünnepek
 
 
-“Varázs”-műhely: hímzés, varrás
 
Nem a ruha teszi… – vagy mégis? Az öltözködés mágikus vonásai. A beavatás egyre magasabb szintjeinek megfeleltethető nő öltözete. Az életszentség megjelenítése a viseletben. A műhely célja:
I. szellemi háttér feltérképezése;
II. saját öltözék megalkotása
 
a gyakorlati megvalósítás menete:
1. különböző minőségű textíliák és fonalak megismerése
2. saját szabásminta elkészítése
3. viseleti darabok: szoknya, kötény, ing, mellény varrása
4. különféle díszítések, technikák, öltésmódok elsajátítása, alkalmazása
 
Műhelyvezető: Sütő Zsuzsa, tanár              Tervezett időtartam: szombatonként 5 óra
 
 
A kézműves műhelyek hallgatói külön költségét egyrészt a szerszámok ára, másrészt az anyagár képezi (ennek fejében az elkészített tárgy a hallgató saját tulajdona). A kézműves műhelyek készítik el a szokásjátékok eszközeit is.
 
J E L E N T K E Z É S I    L A P
 
 
Alulírott a közölteket tudomásul véve, a leírtakkal mindenben egyetértve jelentkezem és fölvételemet kérem a Magyar Hagyomány Műhely tanfolyamára.
 
 
Név:...................................................................Foglalkozás:...............................………………
Kedvelt foglalatosság: …………………………………………………………………………..………………………. …………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………
 
Születés ideje: …..........év, …….. hó ….. nap;
 
Lakcím (irányítószámmal): ..........……...................................................................................................................................
 
Telefon............................................................   Villámlevél:….……………………….........……
 
 
 
Kézműves műhelyek és játék-, táncműhely (a választott, egyetlen műhelyfoglalkozást kérjük aláhúzni):
 
              - Batikolás
              - Fafaragás
              - Kosárfonás
              - Nemezelés
              - Rajzműhely
              - Szokásjáték-műhely
              - Táncműhely
              - “Varázs”-műhely
 
Ezen jelentkezési lap beérkezési határideje 2014. március 10-e. A jelentkezés az első három találkozó díjának 2014. márciusában a tanfolyam helyszínén történő befizetésével lesz elfogadott.
 
 
Kelt: ............................................, 2014. ..........................................
 
                                                                                                               …….............................
 
                                                                                                                              aláírás