A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása - több mint 1400 km...

A Mária Út mindezek - és még sok más - összessége!

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan.
Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz készül. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafüzérüket füzhetik fel az egész út végigjárása folytán.

A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket.

Kitűzött céljainkat, az értékek közvetítését e lelki tartalommal is megtöltött úthálózattal kívánjuk átadni. A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul a szemlélete is.

Olyan Utat kívánunk kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi.

Túrákat ajánlunk a félnapos kellemes kikapcsolódástól a többhetes, embert próbáló vándorlásig. Értéket ajánlunk, őrzünk és teremtünk.

    * Életmódot, életszemlélet alternatívát ajánlunk,
    * Program alternatívát ajánlunk,
    * Szemléletet ajánlunk, az értékek szemléletét,
    * Felfedezést ajánlunk - Közép-Európa újrafelfedezését,
    * Kultúrát ajánlunk,
    * Természetet ajánunk - erdőt, mezőt, várost, patakot, ösvényt,
    * Egészséget ajánlunk - aktív pihenést, sportot, teljesítményt,
    * Közösséget ajánlunk,
    * Környezettudatosságot ajánlunk - egy fenntartható világot...

Kinek ajánljuk? A Mária Út sokrétű üzeneténél fogva célcsoportjait tekintve univerzális. Célunk minél többekhez eljuttatni üzenetünket, nemzeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Középtávon, turisztikai produkcióként megjelenhetünk európai és világszinten is.
   
A Mária Út háttere

   A Mária Út mint idea három pillére:

    *      a spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása
    *      a kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek.
    *      Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal,
 
   A Minta:

Európában talán a legjelentősebb hosszú zarándokút a Szent Jakab sírjához vezető zarándoklat útvonala(Camino). A XX. század közepén már csak a spanyol kultúrkörben volt ismert, mára évi 200.000-nél több zarándokot jelent. Csak a regisztrált zarándokok száma -akik100-1600 km-es utat tesznek meg, napi 25-30 km-t gyalogolva,és 5-50 napot töltenek az úton-75.000 fő. Az út során a zarándokok szerény körülmények között, de megszállnak, fogyasztanak, beszerzik az úthoz szükséges eszközöket. És sokan visszatérnek, ha egyszer már voltak. Egyre többen mennek el pusztán az Út híre miatt, vagy teljesítménycélból és hitet kapva, hitükben megerősödve térnek vissza.
 
   A Program:

Közép- és Kelet-Európában nincs hasonló méretű zarándokút. bár vannak már kisebb utak a fontos zarándokhelyek közelében, A Mária Út e térség legfontosabb zarándokútjává válhat, hiánypótló lehet mind Magyarországon, mind a régiót tekintve. Az elmúlt évtizedekben számosan kerestek fel távoli országokban Mária Kegyhelyeket míg a nem kevésbé jelentős magyarországi vallási kulturális értékekről nincs ismeretük. és zarándoklat tekintetében Magyarország neve a külföldiek szemében végképp ismeretlen. A Mária Út – Via Mariæ olyan gyalog-útvonal, ami elsősorban a természetben vezeti útvonalát. Gyalogos és kerékpáros vonalvezetése igyekszik elkerülni a forgalmas közutakat.

A Mária Út egy több mint 1400 km-es spirituális és kulturális, értékeket felfűző Kárpát-medencei gyalogút, melyet bárki bejárhat. Mária Út mentén kb. 60 kisebb-nagyobb zarándokhely található, A magyar történelemben fontos szerepet betöltő zarándokhelyek – pl.:Máriacell, Sümeg, Esztergom, Máriapócs, Csíksomlyó – összekötésével a nemzeti érzés elmélyítésére teremt módot.
 
  A Mária Út a társadalmi, szellemi értékteremtő szerepe:

    *       erősíti a társadalom tagjai közötti kapcsolati rendszert, az egymás megismerési készségét, a különbözőségek elfogadottságát.
    *       Erősíti a természettel való kapcsolatot és a környezettudatos magatartást.
    *      Olyan térségeket von be a látogatási körbe, ami másként teljesen kimaradna a vendégforga­lomból, így az elmaradott kistérségekben is keresletet generál, s kiegyensúlyozó, kiegyenlítő szerepe van.
 
Kinek szánjuk?

A túrázónak

A hitkeresőnek

Az elkötelezett, vallásos embernek
 
Kinek mit kínál a Mária Út?

A túrázónak:

    *  mélyebb ismereteket a helyi értékekről.
    * a kirándulás, sportolás, teljesítmény elérése és kíváncsiság kielégítése élményét
    * hosszabbtávú túraprogramot annak aki egyszerre csak néhány napos szakaszok megtételére vállalkozik,
    * Kihívást annak, aki a nagy zarándoklatra kíváncsiságból vagy teljesítményvágyból vállalkozik.

A hitkeresőnek:

    * az egyházi „zsargon”-t kerülő, de egyértelmű, hitbeli üzeneteket.
    * A direkt vallási közösségektől különböző egyesületi tagságot

Az elkötelezett, aktív vallásos embernek:

    * az egyházi, történeti képek és jelképek élményszerű megélését, megértését
    * az ismert vallási hagyományok elmélyítését.
    * lelki élményt vagy vezekelési alkalmat

(www.mariaut.hu)