Hallom a Kossuth Rádióban, hogy Kenedi János több évtizedes, történelmi értékű okiratokba szeretne belenézni, azok tanulmányozása céljából, és ezt a mai törvények meg is engedik. Neki mégsem engedte meg a levéltár.Bírósághoz fordult .Az ítélet úgy szólt: a betekintés törvényes, a levéltár köteles megengedni. Mégsem engedtmeg neki.
Szeptember 8-án, a kedd esti "Közéleti ütköző" című rádióműsorban (Bálint István volt a szerkesztő-műsorvezető) ezzel kapcsolatban kikérték két szakértő véleményét, az egyik nevét nem értettem, a másik Lövétei István alkotmányjogász volt. A kérdésre, hogy mit lehet olyankor tenni, ha az állam (valamely intézménye) nem tartja be a törvényeket, ezt válaszolta: „Nincs olyan alkotmány a világon, amely azzal foglalkozna, hogy az állam törvényt sérthet! Nincs mit tenni! Nem valószínű, hogy rendőrséggel ki lehetne kényszeríteni az erre vonatkozó, jogerős bírói ítélet végrehajtását.”
 Tulajdonképpen annak beismerése történt, hogy Magyarország NEM JOGÁLLAM!  Szerintem Lövétei István alkotmányjogászt, és a többieket, akik esetleg szintén nem tájékozottak ezen a téren, fel kellene "homályosítani" arról, hogy de igen, a világon legalább EGY olyan alkotmány van, amely "foglalkozik" azzal hogy a hatalmon lévők törvényt, alkotmányt sérthetnek, és hogy akkor mi a teendő!

 
Idézek a Síklaky István szerkesztésében megjelent "A Szent Korona népe Kelet és Nyugat között" c. füzetből:
A SZENT KORONA-TAN,
A MAGYAR TÖRTÉNELMI

ALKOTMÁNY ALAPTÉTELEI

1. „A történelmi alkotmány a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek, közösségek több mint ezer éves államalkotó akaratát fejezi ki.”

2. „Ha az alkotmányos rend megszakad, átmeneti helyzet áll elő. A jogfolytonosság akkor szakad meg, ha tartalmi és eljárási szempontból nem arra illetékes szervek hoznak törvényt, ha nem szabad (nem cogens, eljárás-jogi szempontból nem kifogástalan) törvénykezés folyik.”

3. „A történelmi alkotmány biztosítja a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek és közösségek örök szabadságát. (Hungaria semper libera.)”

4. „Minden tulajdon forrása a Szent Korona, amely a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek, közösségek múlt, jelen és jövendő nemzedékeit testesíti meg. (Sacra Corona radix omnium possessionium.)”

5. „A Szent Korona erkölcsi-jogi személy, amelynek minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg. (Una et eadem libertas.)”

6. „A történelmi alkotmány nem szüntethető meg, nem függeszthető fel. A magyarságnak és a vele együtt élni kívánó népeknek, közösségeknek joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme, az alkotmányosság. (Jus resistendi et contradicendi.)”

7. „Az alkotmányos alaptörvény, a sarkalatos törvények, minden jogszabály, a törvényhozó, végrehajtó, bírói és ellenőrző hatalom minden intézkedése meg kell, hogy feleljen a Szent Korona eszmének, a történelmi alkotmány alapelveinek. (Sub specie Sacrae Coronae.)”

8. „Sem választott, sem kinevezett hatalom nem határozhatja meg sem a hatalomnak, sem a népnek a Szent Koronához való viszonyát”,
9. „Alkotmánysértéssel jog nem létesíthető.”
A fenti esetből minden tisztességes, de önhibáján kívül ezen a téren még tájékozatlan ember számára érthetővé válhat, hogy miért kell sürgősen helyreállítanunk a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, amely alkotmány még arra is választ ad, mit kell tennünk, ha a hatalmon lévők (király, vagy kormány, parlament, vagy minisztériumok alá tartozó közintézmények, stb.) megsértik az alkotmányt, vagy az alkotmány szellemében alkotott törvényeket.
 
Tisztelettel:
Kincsesné Salca Mária,
mint érdeklődő laikus