Krisztus Urunk föltámada
Szent Malasztja kiárada
Szent vérének kiontása
Lett a pokloknak romlása. 

Krisztus Urunk föltámada
A poklokra alászálla
Régi szentek rab lelkeit
Kiaszabadítá híveit. 

Krisztus Urunk föltámada
Halál fejére tapoda
Rút bűneink megbocsájtá
Mennyországot is megnyitá. 

Alleluja…

alt