Közös sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt közel 3 évben végzett munkájáról az Élő Tiszáért Program, és Hidvégi-Üstös Pál ultrafutó, aki 22 nap alatt végigfutott a Tiszavölgyben.

Az Élő Tiszáért Program 2005-ben indult, a hároméves programot a Környezetvédelmi Világalap forrásaiból (GEF) az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) támogatja. A program célja, hogy a biológiai változatosság megőrzését szolgáló ártéri tájgazdálkodási rendszert tegye meghatározó gazdálkodási formává a Tisza vízgyűjtőjén.

Haraszthy László

, a KvVM természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkára a sajtótájékoztatón bemutatta a Program segítségével megjelentetett kiadványokat. Kiemelte a számos ismeretterjesztő anyag közül az Özönnövények a Tisza mentén és a Madarak a Tisza mentén címűeket. Mint elmondta, a Program a civil összefogás erősítése, a helyi, környezetkímélő gazdasági kezdeményezések támogatása által a természeti értékek védelmének szemlélete a gazdálkodás mindennapos gyakorlatába épül be.

Kajner Péter

, az Élő Tiszáért Program projektkoordinátora a közel 3 éves munka legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy a 2006-ban megalapított Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) működése mára stabillá vált. A szervezet hosszú távon képes lesz a Tisza mentén élők egyre szélesebb körű összefogását megteremteni. Elmondta, hogy “Élő Tisza” névvel védjegy bejegyeztetését kezdeményezték. A közvetlen kereskedelmi rendszerben a Tisza menti kis- és közepes méretű gazdálkodók termékeit kívánják értékesíteni.

Kiss Krisztina

, az ENSZ Fejlesztési Programjának magyarországi összekötője tájékoztatott arról, hogy új projekt indul az öt Tisza-menti országban, a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) támogatásával, az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) és Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) vezetése alatt, hogy elősegítse olyan regionálisan harmonizált stratégiák és jogszabályok elkészítését, amelyek biztosítják a víz mennyiség- és minőségvédelmi célok egyesítését a Tisza ökológiai értékeinek megőrzésével és a megélhetési lehetőségek javításával. A projekt támogatni fog olyan helyi kisprojekteket, amelyek a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás példáját mutatják be.

Hidvégi-Üstös Pál

2006 őszén, a világon elsőként úszta végig a Tiszát, felhívta a figyelmet arra, hogy újra él a folyó. Már ekkor biztos volt benne, hogy vissza fog térni a Tiszához. 2008. május 19-én rajtolt, hogy 22 nap alatt a Fekete Tisza forrástól, az ukrajnai Kőrösmezőtől a szerbiai Titelig, a torkolatig 1000 kilométert futva tegyen meg. A futás célja, hogy a Tisza-menti települések összefogását segítse. Több mint 100 település csatlakozott aláírásával a SZÖVET-tel közösen megfogalmazott, végigvitt üzenethez, és közel 3000-en, polgármesterek, gyerekek is futottak, kerékpároztak vele, de volt ahol lovasok, fogatok kísérték.

További infomáció: Kajner Péter, 06-30-545-3140

http://elotisza.hu/bovebben.php?id=351