Kedves Barátaink!
 
Mint azt tapasztalhatták, az események felgyorsultak. Példátlan támadás érte, éri a magyar szuverenitást. Ezért az Élőlánc Magyarországért január 14-én, szombaton 15 órai kezdettel demonstrációt szervez Magyarország szuverenitásának védelmében.
 
Hosszú viták során letisztult az üzenet, ezért a kiadott nyilatkozatunk - lásd alább - iránya kettős:
- támogatjuk a szuverenitás megőrzését szolgáló politikát, elutasítjuk a külső beavatkozás minden formáját
- felszólítjuk a kormányt a valós társadalmi párbeszéd megkezdésére, a közvetlen demokrácia eszközeinek szélesítésére.

A közvélemény megosztott, saját köreinkben is azok vagyunk.
Ellenfeleink legfőbb törekvése ez, növelni a megosztottságot, építve a magyarok kettős lelki alkatának ismeretére, hogy a megosztottság közepette beavatkozhassanak.
Ennek egy megoldása van: a párbeszéd - de nem úgy, ahogy a kormány eddig folytatta, egy irányított "konzultáció" formájában.
Arra teszünk kísérletet, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot.
Ha a kormány nem változtat alapvetően stílusán, politikáján, akkor megbukik, és még mélyebbre zuhanunk, mint voltunk.
A nyugatról sugallt forgatókönyvet - mely "szakértői kormányt" akar, Bajnai vagy más bábu újbóli képbe hozásával - elfogadhatatlannak tartjuk.
A következő javaslattal élünk, a következő elhatározásra jutottunk.
 
Aminek van realitása, az az, hogy minél több csatlakozót magunk mellé állítva a médián keresztül markáns választ adjunk elsősorban a Nyugat felé, elutasítva a rágalmakat és a nyílt beavatkozási kísérleteket, melyek már fizikailag rontják gazdaságunkat. Ezt egy nehezen észre nem vehető formában kell megtennünk. Ezért választottunk egy demonstrációt, mely létszámtól függetlenül is hatásos: a budapesti Kossuth-téren indul, rövid beszédekkel, majd innen küldöttségeket indítunk a hazai közjogi méltóságokhoz, az IMF képviseletéhez, a soros elnök Dánia nagykövetségéhez, az USA nagykövetséghez. A nyilatkozatot eljuttatjuk a külföldi és hazai sajtóorgánumokhoz is.
 
Nyilatkozatunk nyílt, magánszemélyek és civil szervezetek csatlakozását fogadtuk eddig és várjuk továbbra is.
Aki saját nyilatkozatot kíván fogalmazni, az csatlakozhat szombati demonstrációnkhoz, és az ő nyilatkozatát is eljuttatjuk az említett címekre.

A következő órák teendői:
- a nyilatkozat mögé minél több civil támogatót gyűjteni, és eljuttatni mindenfelé
- szombatra ott kell lennünk a lehető legtöbben
- minden csatlakozó szervezet kellő számú önkéntes rendezőt kell biztosítson (tíz emberenként egyet), hogy biztonságban és provokációmentesen menjen az esemény végbe
- a csatlakozni szándékozók fel kell vegyék velünk a kapcsolatot, hogy a rendezőknek eligazítást tarthassunk.
 
A részleteket folyamatosan közöljük honlapunkon. Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint az e-mailes kommunikációt válassza, mert kevesen vagyunk ahhoz, hogy mindenkivel kellő hosszban telefonon egyeztethessünk.
 
A nyilatkozatunkat lásd alább egy hosszabb és egy rövidebb magyar (elolanc.hu/index.php/el-a-kezekkel), valamint egy angol nyelvű (elolanc.hu/index.php/el-a-kezekkel#en) változatban - továbbküldésre is ajánlva. A szombati rendezvényünk részletei és programja is a elolanc.hu/index.php/el-a-kezekkel címen jelenik meg.
 
A felhívás tehát nem a kormányra szavazókhoz szól, hanem mindenkihez, tegyék félre sérelmeiket, most az országról van szó!
 
Majd később elővesszük a vitás kérdéseket és számonkérjük.
Tekintsünk példaként az egyik gazdára, akinek súlyos vitája van a kormánnyal földügyben: a korábbi, hangzatos ígéretek dacára - több társával együtt - méltánytalanságok sorát szenvedi el, helyzete lényegében kilátástalan. Amikor elmondtuk neki, mit akarunk, röviden ennyit mondott: értem, támogatom.
 
Isten óvja Magyarországot!
 
Ács Sándorné és Ertsey Attila
Élőlánc Magyarországért
 
 
A magyar polgárok üzenetét 2012. január 14-én 15 órakor a Kossuth téren, az 56-os örökmécsesnél nyilvános rendezvény keretében ismertetjük, és indítjuk el a külföldi képviseletek és magyar közjogi méltóságok felé.
 
Kapcsolat:
 
Ács Sándorné (+3630) 385-0379
Ertsey Attila (+3630) 555-1284
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
__________________________
 
El a kezekkel Magyarországtól!
 
Felhívás a világ közvéleményéhez és Magyarország polgáraihoz
 
Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és politikai támadás indult Magyarország szuverenitása ellen. A Nyugatról indított támadás nyilvánvaló célja egy politikai átrendeződés elérése akár egy mesterségesen előidézett államcsőd, vagy puccs által annak érdekében, hogy Magyarország adja fel gazdasági szuverenitása helyreállítására és az adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye fel az IMF készenléti hitelét, állítsa vissza a jegybank állítólag veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel foglalja el újra helyét a gyarmatok sorában. Az ebben érdekelt hazai és külföldi körök állítása szerint Magyarországon a demokrácia veszélybe került, a szabad választáson kétharmados többséget szerzett kormányt diktatúrával, sőt nácizmussal vádolják. A páratlan nemzetközi rágalomhadjárat és politikai zsarolás célja az ország elszigetelése és térdre kényszerítése. Nyilatkozataikban egyesek odáig mennek, hogy nyíltan kijelentik: e cél érdekében bármilyen eszköz megengedett.
 
2011. karácsonyán a magyar Parlament magát antiglobalistának valló ellenzéki zöld pártja által indított tüntetés nyomán megindult a nemzetközi médiagépezet, mely megadta az alaphangot a világpolitika és a bankvilág szereplőinek jól időzített támadássorozatához.
 
Az első lépést a Standard & Poor’s Magyarországot leminősítő döntése jelentette, melynek hatására a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett. A politikai támadás vezető szerepét az USA külügyminisztere, Hillary Clinton viszi a magyar miniszterelnökhöz címzett levelével.
 
A sort az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso folytatta, majd csatlakozott hozzá a francia külügyminiszter és az Európai Parlament szocialista, zöld és liberális frakciója is. Követeléseikben az új alkotmány és a jegybanktörvény visszavonására szólítanak fel. A Fitch Ratings leminősítette Magyarországot, majd az IMF már a jegybanktörvény visszavonását szabta feltételül a készenléti hitel felvételének, ezzel nyíltan beavatkozva belügyeinkbe.
 
Amerikai közéleti szereplők a szabadon választott, törvényes magyar kormány megdöntésére uszítanak a sajtóban. A média államcsődöt emleget, miközben egyes külföldi tulajdonú bankok rémhíreket terjesztenek arról, hogy a kormány hozzá kíván nyúlni a lakosság bankbetéteihez, illetve hogy megindult volna a tőke és a magánbankbetétek külföldre menekítése. Eközben a nyugati médiumok a demokrácia védelmezőjeként szerepeltetik az ügyészségi eljárás alatt álló bukott miniszterelnököt, akinek köszönhetően 2009-ben valóban az államcsőd szélén állt az ország, és aki 2006-ban békés tüntetőket veretett véresre és kínoztatott meg, a Nyugat hallgatása mellett.
 
A gazdasági hisztériakeltés megalapozatlan. Magyarország a nemzetközi válság ellenére alacsony, 3 %-os államháztartási hiánnyal és 4 % körüli inflációs rátával, elegendő költségvetési és devizatartalékkal rendelkezik. A magyar gazdaság túl van a válság mélypontján, és most lassú, nyugodt fejlődésre lenne szüksége.
 
Mi, felelős magyar polgárok megengedhetetlennek tartjuk idegen hatalmak beavatkozását Magyarország belügyeibe. Tiltakozunk a magyar gazdaságba történő nyílt beavatkozás ellen, amelynek egyik eszköze a Magyar Nemzeti Bank. Ez a bank a nemzeté, nem a magántőkéé! Visszautasítjuk, hogy bárki döntsön helyettünk, ki és hogyan vezesse országunkat, hogyan irányítsuk saját életünket. A jegybanktörvény és az Alaptörvény feletti döntés joga a miénk, magyar polgároké! Magyarország gazdasági, politikai problémáinak megoldása csakis a magyar népre tartozik.
 
Felszólítjuk ezért a magyar szuverenitást és demokráciát támadó érdekköröket, az azokat kiszolgáló szervezeteket és közéleti személyeket, hogy
el a kezekkel Magyarországtól!
 
Visszautasítjuk, hogy bármely, de különösen olyan államok fogalmazzanak meg követeléseket Magyarországgal szemben, amelyek gazdasági gyarmatosítást hajtanak végre országok tömege ellen, tevékenységük gyakran súlyosan sérti az emberi jogokat, beavatkozásaik nyomán háborús konfliktusok, menekültek tömegei, nyomor és politikai káosz marad, sőt katonai agressziót hajtottak végre más államok ellen a demokrácia exportja nevében. Visszautasítjuk azon államok helyeslését is, amelyek súlyosan korlátozzák a saját területükön élő magyar kisebbség emberi és kulturális jogait! Negyven év kommunista diktatúra után nem kérünk a pénzügyi diktatúrából és a gyarmatosításból.
 
Ugyanakkor nem lehet letagadni a kormány által elkövetett súlyos hibákat, melyek a túlfeszített tempójú törvénykezés és a párbeszéd hiányából erednek, ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy nyisson valóságos társadalmi párbeszédet az ország ügyeiről! Tegyen lépéseket a közvetlen demokrácia intézményeinek szélesítése felé! Csak ez nyújthat megnyugtató garanciát a polgárok számára az ország belső békéjének hosszú távú megőrzésére.
 
Mindezek mellett kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk azt a politikát, melynek célja Magyarország szuverenitásának megőrzése!
 
Kérünk minden hazaszerető, a nemzeti önrendelkezést szívügyének tekintő polgárt, mindenki egy időre tegye félre sérelmeit, az ország és a nemzet érdekét tekintve álljanak ki a magyar önrendelkezés és demokrácia védelmében. Most nem a kormányról, hanem az országról van szó!
 
El a kezekkel Magyarországtól!
 
Budapesten, 2012. január 10-én

 
Élőlánc Magyarországért
 
_________________________________________
 
El a kezekkel Magyarországtól!
 
Felhívás a világ közvéleményéhez és Magyarország polgáraihoz
 
Az Élőlánc Magyarországért visszautasítja a magyar belpolitikát befolyásolni kívánó külföldi törekvéseket, a minden határon túlmenő médiahadjáratot, a hazánk elleni pénzügyi és politikai támadásokat, és kiáll hazánk szuverenitásának megőrzése mellett. Egyúttal társadalmi párbeszédet kezdeményez az ország ügyeiről.
 
Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és politikai támadás indult Magyarország szuverenitása ellen. A támadás nyilvánvaló célja egy politikai átrendeződés elérése akár egy mesterségesen előidézett államcsőd által, akár puccsal annak érdekében, hogy Magyarország adja fel a gazdasági szuverenitás helyreállítására és az adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye fel az IMF készenléti hitelét és állítsa vissza a jegybank állítólag veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel foglalja el újra helyét a gyarmatok sorában. A páratlan nemzetközi rágalomhadjárat és politikai zsarolás célja az ország elszigetelése és térdre kényszerítése.
 
Visszautasítjuk, hogy bárki eldöntse helyettünk, hogy ki és hogyan vezesse országunkat, hogyan irányítsuk saját életünket. A jegybanktörvény és az Alaptörvény feletti döntés joga a miénk, magyar polgároké!
 
Felszólítjuk ezért a magyar szuverenitást és demokráciát támadó érdekköröket, az azokat kiszolgáló szervezeteket és közéleti személyeket, hogy
el a kezekkel Magyarországtól!
 
Egyúttal felszólítjuk a magyar kormányt, hogy nyisson valóságos társadalmi párbeszédet az ország ügyeiről! Tegyen lépéseket a közvetlen demokrácia intézményeinek szélesítése felé! Csak ez nyújthat megnyugtató garanciát a polgárok számára az ország belső békéjének hosszú távú megőrzésére.
 
Kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk azt a politikát, melynek célja Magyarország szuverenitásának megőrzése! Kérünk minden hazaszerető, az ország és a nemzet érdekét szívügyének tekintő polgárt, hogy álljon ki a magyar önrendelkezés védelmében.
 
A magyar polgárok üzenetét 2012. január 14-én 15 órakor Budapesten, a Kossuth téren, az 56-os örökmécsesnél nyilvános rendezvény keretében ismertetjük, és indítjuk el a külföldi képviseletek és magyar közjogi méltóságok felé.
 
Budapest, 2012. január 10.
 
az Élőlánc Magyarországért Elnöksége
_______________________________________
 
Hands off Hungary!
 
Appeal to the international community and to all Hungarians
 
Élőlánc Magyarországért (Human Chain for Hungary), a grassroots movement, rejects all attempts of foreign interference in Hungarian domestic politics, objects to the unrestrained media campaign and the financial-political attacks against our country, and stands up to protect Hungarian sovereignty. At the same time, it is calling on the whole Hungarian nation to engage in a dialogue about matters of vital national interest.
 
Over the past few weeks an overall financial and political offensive was unleashed against Hungarian sovereignty. The clear objective is to provoke a regime change through sovereign default or a coup d’etat. The onslaught seeks to force Hungary to abandon her efforts to repair economic sovereignty and break out of debt slavery, much of it a legacy of the Communist era, and ultimately to return to colonial status. The unparalleled international campaign of calumnies and political blackmail aim to isolate and force Hungary into submission.
 
We find it unacceptable that others wish to decide for us who should lead our country and how we should conduct our own lives. The ultimate decision-making power over our laws and the Constitution belongs to us, Hungarians.
 
Thus, we strongly advise all interest groups and entities that threaten our sovereignty and democracy: hands off Hungary!
 
We invite the Hungarian government to open an honest dialogue with society about matters of national interest and to take steps to broaden the institutions of direct democracy. Only such policies can provide Hungarians with reassuring guarantees of long-term internal stability.
 
We support the policy of protecting Hungary’s sovereignty. We appeal to all patriotic Hungarians who hold dear the nation’s interest to take a stance to protect Hungarian independence.
 
This joint message of Hungarian civic organizations will be delivered at an event to be held at the 1956 Memorial at Kossuth tér in Budapest at 15.00 hours on Saturday, 14 January 2012. Copies of their statements will subsequently be sent to relevant embassies and Hungarian public figures.
 
Budapest, 10 January, 2012.
 
Élőlánc Magyarországért
Human Chain for Hungary
 
Contacts
Sándorné Ács (+36 30/3850379)
Attila Ertsey (+36 30/5551284)
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
***
 
Ha egyetért céljainkkal, kérjük, támogassa munkánkat. Szükségünk van természetbeni és pénzügyi támogatásokra is. Jelentkezését várjuk itt,
adományait pedig a 10405004-49565354-56551009 számlaszámra.