Folytatva a felvidéki szent helyek számbavételét, ezúttal a Kürt községhez tartózó Ciglédi kegyhely kerül sorra, ahol szent kút is található, amely egykor Mária-jelenések helyszíne volt.
Elkészült az egyetlen jelentős bukovinai kegyhely, Kácsika oldala is. A bukovinai Kácsika (Cacica) közel 97 éve a római katolikusok híres búcsújáróhelye, de elfeledtetéséért fél évszázadon át mindent megtettek. A Boldog Szűzanyára emlékeznek itt is minden évben. II. János Pál pápa a kiemelt búcsújáróhelyeket megillető Basilica Minoris titulust adományozta a kácsikai templomnak.
A belső-magyarországi kegyhelyek közül a feldebrői Nagyboldogasszony képolna, és az esztergomi Bakócz-kápolna oldalai bővültek új képekkel és kegyhely-történettel. Ez utóbbi búcsúünnepe Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)!


Tovább