forrás: TV2 Korridor

Yodának nevezik a Pentagon egyik legnagyobb elméjét, aki egy agyonhallgatott dokumentumban megjósolta a világvégét. Tanulmányában világossá teszi, hogy a klímaváltozás a következő évtizedekben jóval nagyobb veszélyt fog jelenteni az Egyesült Államok biztonságára, mint bármilyen méretű vagy léptékű nemzetközi terrorizmus. A Bush-adminisztráció nem véletlenül hallgat a dokumentumról, amennyiben elismernék annak tanulságait, nyomást kellene gyakorolniuk az elnököt támogató nagyiparra.

Pedig a tanulmány éppolyan riasztó, mint amilyen realisztikus. A kutató a globális felmelegedés hatásait tanulmányozta a Golf-áramlatra. Jelenleg az áramlat úgy működik, mint egy hatalmas cirkofűtés rendszer: a trópusi meleg vizeket pumpálja az északi hideg tartományokba, ezzel jelentősen megemeli a hőmérsékletet és a páratartalmat, egyben energiát von el a trópusokról. A tanulmány szerint a felmelegedés hatására az áramlat veszít erejéből majd hirtelen összeomlik a körforgása. A következmények katasztrofálisak lesznek: Észak-európa egyetlen jeges sivataggá válik, a tengerparti városok elpusztulnek, a Balti és Északi tenger befagyna, Észak-Németországig Európa egyetlen fagyos tundrává válna.

Közép-Amerika túlmelegedne, az Egyesült Államok déli államai elsivatagosodnának, a jelenleginél jóval erősebb hurrikánok és orkánok elpusztítják a déli városokat. A dramatikus klímaváltozások destabilizálják a jelenlegi kormányzati és gazdasági rendszereket. Csökken az élelmiszer és olajtermelés, véres háborúk törnek ki a nyersanyagok és művelhető területek birtoklásáért. Néhány év alatt a világ a totális anarchia szélére sodródik, ahogy a konfliktusok erodálják a fennálló béke-biztosító szövetségi rendszereket.

Évek óta hangoztatják a kutatók a klímaváltozás katasztrofális hatásait, de a Bush-adminisztráció eddig minden esetben arra hivatkozott, hogy a tanulmányok esetlegesek és ingatag tudományos alapokon állnak. Ám a jelenlegi tanulmányt a jelek szerint komolyan veszik, olyannyira, hogy ódzkodnak mindennemű állásfoglalástól. A jelentés részleteit az amerikai "Fortune" gazdasági magazin és a brit "Observer" közölte. Itt olvasható a kutató végkövetkeztetése is: az Egyesült Államok kormányának a klímaváltozás tényét nem mint tudományos elvi vitát, hanem mint az ország biztonságát fenyegető komoly veszélyt kell szemlélnie. "Mihelyt a klímaváltozás felgyorsul - és ez minden pillanatban megtörténhet - az emberek és országok sorsát újra a háborúk fogják uralni."

A tanulmány szerzői minden kritika felett állnak az USA kormányzati köreiben. Andrew Marshall, akit munkatársai csak Yodának becéznek volt a Csillagháborús terv atyja, 1973-óta a Pentagon kutatási részlegeinek abszolút tekintélye. Munkatársa, Peter Schwartz évtizedeken keresztül vezette a Shell olajmulti tervezőcsoportját, és mintegy három éve csatlakozott Marshall-hoz.

A kutatók fő aggodalma, hogy a klímaváltozás néhány év alatt destabilizálja a világot. Az elöntött tengerparti városokból, elsivatagosodó területekről, vagy kőkeménnyé fagyott pusztaságokról éhező emberek milliárdjai vándorolnak majd a szerencsésebb területek felé: több fő irányban: Ázsiából dél - azaz Óceánia és Ausztrália felé, illetve nyugatra, a Közel-Kelet és Európa irányába, Afrikából elsősorban észak felé, a mediterráneum afrikai arab államai és a Dél-Európai országok felé. Észak- és Dél-Amerikában is a hidegebbé váló területekről, illetve a fölforrósodó és sivatagosodó régiókból a kettő közötti mérsékelt zónába.

A labilisnak tekintett kormányzatú országok vezetői, hogy pozícióikat megőrizzék, akár atomfegyver bevetésétől sem riadnak majd vissza, hogy nyersanyagokban és élelmiszerben gazdag területeket szerezzenek: oroszország megtámadhatja a határaitól délre és nyugatra fekvő kontinentális éghajlatú országokat. Pakisztán és India között korlátozott atomháború robbanhat ki, a Közel-Kelet jelenleg fennálló politikai rendszerét elsöprik a délről érkező menekültek hullámai. A tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a beláthatatlan gazdasági, politikai és társadalmi változásokat okozó klímaváltozás jóval nagyobb veszéllyel fenyeget, mint a terrorizmus, vagy bármilyen jelenlegi lokális konfliktus. A Golf-áramlat lassulása pedig néhány éven belül megkezdődhet, az erre utaló jelekre már mintegy három évvel ezelőtt felhívta a figyelmet egy kanadai kutatócsoport.

A tanulmány Bush elnök pozíciójába kerülhet, ha a demokraták felhasználják választási kampányukban. Ugyanis ebben az esetben Bushnak felelnie kellene azokra a kérdésekre, amik az ő szerepét firtatnák a klímaváltozás veszélyeinek alábecslésében.

farkas