ImageCzárán Eszter: Világnak Virága - Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak

Az elsősorban a 6-14 éves korú gyerekek számára tanító által összeállított gyűjteményben az esztendő minden napjára találnak értékes olvasnivalót a fiatalabbak és az idősebbek is. A kiadvány magyar keresztény műveltségünket ismerteti meg, s célja az, hogy a gyerekeket visszavezesse ősi hagyományainkhoz, abba a világba és szokásrendszerbe, amely évszázadokon át jól működött, amely emberhez közeli s Isten előtt kedves volt, és ma is megvalósítható.


A gyűjteményben találhat az olvasó magyar népmeséket, mondákat, régi imádságokat, jeles napok, ünnepek szokásainak leírását. A könyv az évkör rendjéhez igazodva tartalmazza a kalendáriumot, szentek névünnepe kapcsán legendáik leírását, legszebb népdalainkat, de nem maradnak ki a szólások, közmondások, találós kérdések s a mondókák sem. Ezen kívül műveltségünk megismeréséhez szükséges témákról is olvashatunk röviden e könyv lapjain. Javaslatokat talál az olvasó mozgásos játékokra és kézműves foglalkozásokra is. A kiadványt ősi művészetünk alkotásai ékesítik, gyermekrajzok, természeti képek, kézműves munkák képei gazdagítják. A gyűjtemény négy kötetes, negyedéves bontásban tartalmazza a napfordulók közötti időszakok olvasmányait. A könyv ajánlott gyermekeknek, szülőknek, tanítóknak, tanároknak, nevelőknek, népművelőknek, cserkészeknek s minden olyan jóakaratú embernek, akinek fontos magyar hagyományunk megismerése, ápolása s továbbadása, hogy e kincsünk élő maradjon, így utódaink is magyarként élhessenek e hazában.

Kapható a nemzeti könyvesboltokban, megrendelhető a www.vilagnakviraga.hu címen.

A szerző ajánlása: A Jóisten mindenkinek feladatot ad, amivel egy kicsivel jobbá teheti a világot. Egy gyűjteményes könyv élete a szerzőben megszülető gondolattal-szándékkal kezdődik. Megfogalmazza a célt és az olvasók körét. Aztán hosszú gyűjtésbe kezd, sok-sok könyvet, cikket elolvas, böngészi a világhálót. Ezután lassan rendszerezi a megszerzett anyagot, elkezdi a könyv megírását. Ezt követi a kiadvány szerkesztése, lektorálása, majd a nyomdai munka, és legvégül el kell juttatni a művet az olvasókhoz. Ez hosszú, gyakran több éves folyamat, ami rengeteg munkát, időt, fáradságot és pénzt igényel. Miközben az első kötet már az olvasóknál van, a szerző a következő köteteken dolgozik.

Mindenkinek javaslom, hogy a televízió, videó, DVD távirányítóján nyomja meg a kikapcsoló gombot, és olvasson, meséljen a gyerekeknek. Csak az első hét lesz nehéz, azután ez válhat a mindennapokká. Bár könnyebb a gyereknek azt mondani: "kapcsold be a tv-t, vagy a számítógépet", higgyék el, ha a mesélésre is szánunk időt, nem fognak hiányozni ezek a berendezések. A számítógépet - amely egyébként fontos eszköze mindennapjainknak, nélküle e könyv sem születhetett volna meg - tisztítsuk meg a bugyuta, agresszív játékprogramoktól, és munkaeszköznek használjuk. Ha így teszünk, lassan eljön újból a családi béke, nyugalom és szeretet időszaka. Bízom benne, hogy ehhez a "Világnak Virága" is segítségükre lesz.

Különösen ajánlom a könyvet a nyugati világban szétszóródott magyaroknak. Az összeállítás a kint született gyermekeknek szolgálhat szellemi táplálékul magyar gyökereik erősítéséhez, nyelvünk olvasásának, jobb megértésének elsajátításához, hagyományos kultúránk megismeréséhez. Hasonló célokat szolgálhat az elszakított részeken élő gyerekek és fiatalok számára. Gyakorló pedagógusként ajánlom a könyvet tanítóknak, tanároknak is. A napi foglalkozások - különösen délután - egyhangúságát megtörheti az adott naphoz tartozó ismeretanyag átadása a diákoknak. Nekem is gondot okozott napról napra a felkészülés, az ebbéli segítő szándék is erősített, hogy a könyv megírásába kezdjek. Remélem, hasznos kiegészítője lesz e könyv a mindennapi foglalkozásoknak. De ajánlom a könyvet szülőknek, nevelőknek, népművelőknek, cserkészeknek és minden jóakaratú embernek, akinek fontos magyar hagyományunk megismerése, ápolása s továbbadása, hogy e kincsünk élő maradjon, így utódaink is keresztény magyarként élhessenek. Végül ajánlom a könyvet saját- és szüleim korosztályának, akik a hajdanán megismert meséket, mondákat nosztalgiával olvashatják, talán még a gyerekkorukban is élő - lassan a feledés homályába merülő - népszokásokat feleleveníthetik, újból átélhetik.

Én már tudom, hogy érdekes élmény lesz! Ahhoz, hogy a minél többen megismerjék a művet, várjuk az Ön közreműködését. Ha a könyv elnyerte a tetszését, ajánlja, terjessze, támogassa megjelenését.

Jó olvasást kíván: a Szerző

Felvilágosítás, megrendelés: www.vilagnakviraga.hu