A XII. ker-i önkormányzat a Normafára tervezett fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmányt készíttet. 
Az alábbi linken található rövid KÉRDŐÍV SORONKÍVÜLI KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES! 
Amennyiben egyet ért célunkkal, Ön is várja és híve a Jézus által ígért világbékének, abban az esetben kérjük a 16. pontba a lent olvasható szöveget SOS bemásolni és elküldeni szíveskedjen! 
 
KÉRJÜK JELEN FELHÍVÁST ISMERŐSEINEK MOST TOVÁBBÍTANI és a LEHETSÉGES FÓRUMOKON MEGOSZTANI, MIVEL az INTERNETES LINK csak NOVEMBER 2-IG LESZ ELÉRHETŐ! LEHETŐSÉG SZERINT, TÖLTSÜK KI MINÉL TÖBBEN a KÉRDŐÍVET! (https://www.surveymonkey.com/s/Normafa) 
 
BEMÁSOLANDÓ SZÖVEG a 16. PONTBA: 
"VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNÁT SZERETNÉNK az EREDETI, NATÁLIA NŐVÉR HAGYATÉK IRATAI SZERINT OLYAN MÉRETBEN és MŰSZAKI PARAMÉTEREKKEL a LÁTOMÁSBAN PONTOSAN KIJELÖLT HELYSZÍNEN a SZENT ANNA RÉTEN BELÜL, AHOGY AZT JÉZUS NATÁLIA NŐVÉRNEK LEDIKTÁLTA. EREDETI KÖTETEK az EGYHÁZ BIRTOKÁBAN VANNAK a MEGVALÓSÍTANDÓ RÉSZLETES TERVEKKEL EGYÜTT. AKTÁK: 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉT TARTALMAZZA: 1443/2013. (VII. 16.) Korm. Határozat"
 
Korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket arról, hogy: 
 
JÉZUS ÍGÉRETE MAGYARORSZÁG és a VILÁG részére: 
 
" Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a 2. megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak. " 
 
"Jézus kérte Natália nővért, hogy indítsanak engesztelő mozgalmat és építsenek kápolnát a Szent Anna réten. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. vh. dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni." 
 
"Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem." 
 
" Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el." 
(http://www.egipatrona.hu/kapolna/)
 
 
A SZENT ANNA RÉTEN KIZÁRÓLAG az a KÁPOLNA ÉPÜLHET MEG, MELYET JÉZUS KÉRT NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL. 
 
Sajnos kevés szó esik napjainkban arról, hogy a II. vh. előtt, a Natália nővérék által elkezdett kápolnaépítés nem az eredeti, Jézus által üzent adatok alapján indult el, hanem egy lekicsinyített, egyszerűsített változatban. Erre tesz utaló megjegyzést Balázs Attila történész az alábbi linken megnézhető kisfilmben (16, 40 perc). 
https://www.youtube.com/watch?v=Qiq_crd9J-Q 
 
A kápolna építése nem fejeződhetett be. Valójában nem azért, mert az orosz csapatok elérték Budapestet és a Normafát, hanem azért, mert nem Jézus pontos kérését szerették volna megvalósítani. A front közeledte miatt, módosítás történt a terveken. Ő ezért engedte az oroszokat a Normafáig, a Szent Anna rétig. Jézus nem adott áldást olyan kápolna építésére, mely már emberi terv "szüleménye" és nem az Ő akarata szerint épült volna meg. Ez a valós oka annak, hogy engedte az orosz csapatok bejövetelét. 
Amennyiben hiszünk a látomások szerint abban, hogy az általa kért kápolna felépülésekor az egész orosz hadsereget megállította volna az országhatárokon kívül, akkor hinnünk kell abban is, hogy megállíthatta volna őket akár Vác, akár Bp. határában, akár máshol azért, hogy megépülhessen az általa kért és várt kápolna. Megtette (megtehette) volna, ha az Ő kérése szerinti tervek alapján kezdődött volna meg az építkezés. Az építőanyag és egy nagy összegű pénzadomány rendelkezésre állt, melyek a háború során mind odavesztek. 
 
A kápolna építés ügyének, jelenlegi szakaszában: 
Nyilvánosság elé kell tárni, hogy pontosan milyen tervet kapott és írt alá az épület műszaki adottságaira és helyére vonatkozóan Mindszenty bíboros 1947. 05.08-án. Az általa aláírt dokumentumon már változtatás történt a Natália nővérék által megkezdett építkezéshez képest. Ismerni kell továbbá azt, hogy ezen a terven, történt-e változtatás az eredeti látomáshoz képest akár a kápolna helyét, akár méretét illetően. 
Ismeretlenek továbbá a Natália nővér halálát megelőzően készült, legújabb tervek is. 
 
Összefoglalva az eddig elkészült, különböző építési terveket: 
A II. világháborút megelőző első terv, mely az oroszok közeledte miatt módosításra, egyszerűsítésre került. Az utóbbi a második terv, mely alapján kezdődött meg és nem fejeződhetett be az oroszok bejövetele miatt az építkezés. Harmadik terv a Mindszenty bíboros által aláírt terv. A 4. terv Natália nővér halálát megelőző utolsó terv. 
Fentiek közül egyik sem került publikálásra, mint ahogy az eredeti látomás szövege sem. Mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy az elkészült tervek bármelyike, megegyezik-e a Jézus által lediktált, eredeti kéréssel. Erre kizárólag az iratok összehasonlítását követően kerülhet sor. Létezett-e ezeken kívül további, nyilvánosságra nem hozott építési terv? 
 
Az eredeti iratok, vagy azok másolatának egy részével többen is rendelkeznek a még ma is élő szemtanúk közül, de amint a hivatkozott film is tartalmazza, azokról nem szívesen, ill. egyáltalán nem beszélnek. 
Az építkezésben, alapkőletételben, későbbi lelkiség- és az eredeti terveket megőrző, újraépítést szorgalmazó munkát végzők közül, illetve a hagyatékot kezelők közül még többen élnek a mai napig is. Családtagjaik, vagy a náluk megőrzött fényképek adhatnának segítséget az igazság feltárásában. 
 
A film szerinti megfogalmazás szerint az alapkőletétel (ill. valószínűsíthető a megkezdett építkezés) a történész mögött látható keresztnél történt. Más megfogalmazások szerint a régi, lerombolt Szent Anna kápolnától 33 lépésre, mely a jelenlegi kápolna közvetlen környezetében található. Itt emléktábla került elhelyezésre, mely ma már nem található. Megint más leírás szerint, a jelenlegi kápolnától 60-70 m-re található facsoportnál kezdték a II. vh. előtt az építkezést. 
Melyik állítás és melyik publikált irat tartalmazza az igazságot? Valójában hol van kijelölve a Jézus által kért kápolna helye és hol van a továbbiakban megépítendő bazilika és szerzetesrendi épületek számára kijelölt terület? 
 
Tanulnunk kell a múlt okán. Újból nem követhetünk el olyan tévedést még a legnagyobb jó szándékkal és akarattal sem, hogy az építkezés sürgetése miatt, elsikkad a lényeg: Eredeti dokumentumok alapján, Jézus kérésének teljes és pontos ismerete. Ennek hiányában, nem kérhetjük az építkezés megkezdését. Az eredeti iratok nyilvánosságra hozatala szükséges, melyekből egyértelműen kiderül, hogy hol és milyen adottságokkal kéri Jézus a kápolna és a további épületek megépítését. 
A teljes eredeti dokumentáció az egyház birtokában van a PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948 számú aktákban. Ezek tartalmazzák Jézus üzenetét az ország és a világ eljövendő sorsára, ill. útmutatásokat a szükséges teendőkre, feladatainkra. 
 
Fontos, hogy kizárólag a VILÁG KIRÁLYÁNAK AKARATA szerinti kápolna épüljön meg pontosan arra a helyre az eredeti iratok alapján (fenti kisfilm 10. perc), ahová azt Jézus kérte. 
Mind a méret, a pontos hely és a kivitelezés részletei kizárólagosan az Ő akarata szerint jelölhetők ki, ill. valósíthatók meg. Nem lehet meghatározó semmilyen földi törvény, vagy határozat, rendelet, vagy az éppen hatalmon lévő kormány, önkormányzat, egyház döntése sem. Az Égi akaratot nem írja és nem is írhatja felül semmilyen, egy adott pillanatban érvényesülő földi hatalom. 
 
Kizárólag az ÉGI kérés érvényesülhet!
 
A Szent Anna réti kápolna építése eltér az eddig megépített kápolnáktól. A korábbi építkezéseket emberi gondolat, ill. szándék szerint, földi tervezéssel valósították meg. 
A Szűz Anyának épülő kápolnát nem földi halandó kérte és azt nem íróasztalnál tervezték meg. Ezt Jézus kérte, teljesen pontos és részletes, konkrét megfogalmazással, melyek nem módosíthatók! 
Valamiféle műszaki leírás (mely a részleteket nem tartalmazza, így hiányos és megkérdőjelezhető) a Natália kötetben megtalálható, de ez sem bizonyíték és nem fogadható el hitelesnek mindaddig, míg az eredeti szöveggel nem került összevetésre. 
Ennek a kápolnának a Világ Királyának terve szerint kell megépülnie. Tiszteletben kell tartanunk akaratát! Földi személy ezen nem változtathat, nem módosíthat. 
 
Amennyiben Jézus eredeti kérése teljesül az engesztelő mozgalom létrehozásával együtt, abban az esetben ígérete szerint, a magyarságot és a világot megmenti a pusztulástól. A Normafa melletti Szent Anna rét lesz a világ legnagyobb zarándok helye. Csodálatos gyógyulások és csodák bekövetkezése várható Mindszenty bíboros romlatlan teste mellett, a magyar Szent Korona áldásával, mely Jézus lelkét hordozza. A hely kizárólag ebben az esetben fog megszentelődni és Égi áldást "kapni". 
 
Ellenkező esetben földi, azaz emberi elgondolás, kitalálás szerinti kivitelezéssel, esetleg a Szent Anna rét más helyén, más méretekkel megépülő kápolnán nem lesz égi áldás, nem lesz megszentelve, nem lesznek csodák és csodálatos gyógyulások és nem fog bekövetkezni a magyarság és a világ megmentése! Ebben az esetben egy kisebb zarándokhellyé alakulhat a hely, de nem kaphatja meg az Isteni áldást. 
Nem elégedhetünk meg azzal a pillanatnyi örömmel, melyet a réten "valahol, valamekkora és valamilyen" megépült kápolna okozna. Nem pillanatnyi élvezetről van szó, hanem a világmindenség teljes jövőjét meghatározó, mindannyiunk és utódaink életét befolyásoló sorsdöntő kérdésről. 
 
Hallgassunk és fogadjuk meg idős tanító mesterünk bölcs szavait! 
Minden más földi döntésre, mondjunk nemet! 
Molnár V. József: 
"Csak azt a parancsot kell teljesíteni, ami fentről jön!" 
 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.