"Az ablakon kidobott pénztámogatások, az átgondolatlan beruházások helyett a hatályos törvények betartatásával, határozott irányítással csodákat lehet tenni egy közösségben."

Az Érpataki Modell elméleteinek és az Érpataki Modell Országos Hálózata gyakorlati eredményeinek megismerésére nyílik újabb lehetőség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községben, Érpatakon február 20-án, szerdán délelőtt 10 órától. 

Ezeket a nyílt napokat egyrészt azért szervezzük, hogy az érdeklődő településvezetők, köztisztviselők vagy a rendfenntartásért felelős személyek a helyszínen is láthassák a módszer működését. Másrészt olyan rátermett, elkötelezett embereket keresünk, akik elkezdik a küzdelmet a munkájukat nem végző hatóságokkal, köztisztviselőkkel szemben. Itt beszélhetnek azokkal a "frontharcosokkal", akik egymás munkáját segítve dolgoznak egy élhető település megvalósításáért. Kérdéseket tehetnek fel, tanácsokat kérhetnek és fogadhatnak meg, amiket saját településükön is alkalmazni tudnak. 
 
Néhány tudósítás után az országos média egységesen nevezte el a rendet középpontba helyező módszerünket Érpataki Modellnek, mely iránt azóta széleskörű hazai és nemzetközi érdeklődés mutatkozott. Az ablakon kidobott pénztámogatások, az átgondolatlan beruházások helyett a hatályos törvények betartatásával, határozott irányítással csodákat lehet tenni egy közösségben. A módszerek nyilvánosak és törvényesek, erős elhatározással és következetességgel alkalmazhatóak, eredményeik nagyon hamar jelentkeznek 
 
A nyílt napon a magyar-cigány együttélés jó példájának bemutatása során lehetőség nyílik beszélni a helyi közösségben építő munkát végző, büszke cigány emberekkel. Vendégeink megnézhetik az óvodában, és az iskolában folyó nevelés-oktatás színvonalát, melynek középpontjában a magyar népi, nemzeti és vallási hagyományőrzés áll. A szép eredmények elérésében nagy szerepet játszik az, hogy a pedagógusok munkaidejük java részét valóban tanítással töltik, nem pedig fegyelmezéssel. 
 
Az érdeklődők megismerhetik az emberek kizárólag érték mentén történő megkülönböztetésének gyakorlatát, ahol nem a bőrszín vagy a vagyoni helyzet számít, hanem kizárólag az, hogy önmagáért és a közösségért építő vagy romboló munkát végez. Minden érdeklődőt szeretettel várunk február 20-án, szerdán az immár tízedik alkalommal megszervezésre kerülő nyílt napunkra, Érpatakra. 
 
Dr. Orosz Mihály Zoltán polgármester 
 
MEGHÍVÓ 
 
Tízenegyedik nyílt napra Érpatakra 
 
Az Érpatakon elért eredmények miatt egyre intenzívebb országos szintű érdeklődés mutatkozik az eredményeink titkára, vagyis a településvezetés vonatkozásában általunk alkalmazott speciális szemléletmódnak a megismerésére és az ebből fakadó hatékony módszereink közkinccsé tételére. Már kezdeményezések vannak az országos szintű modellé való kidolgozására és minél nagyobb körben való elterjesztésére. 
 
Ennek következtében egyre több konferenciára és lakossági fórumra hívnak az ÉRPATAKI MODELLről és annak más településen való bevezethetőségének és alkalmazhatóságának alapvető kérdéseiről előadást tartani. 
 
A nagy érdeklődés miatt 1-2 havi rendszerességgel szakmai konzultációval egybekötött NYÍLT NAPOKat szervezünk Érpatakon a REND ALAPÚ ÉRPATAKI MODELL gyakorlatban és a helyszínen történő működésének bemutatására 
A SORON KÖVETKEZŐ NYÍLT NAP IDEJE: 2013-02-20 SZERDA 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG, amikor is az Érpataki Modellnek és az Érpataki Modell Országos Hálózatának átfogó bemutatására kerül sor Program: 10.00.-tól SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 10.30 órától előadás: ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATA és: 
AZ ORSZÁGÉPÍTŐ EGYÜTTÉLÉS GYAKORLATÁNAK bemutatása 
 
11-től 14 óráig szakmai fórum: Kérdések és válaszok az érpataki összefogás tagjaitól: mezőőrök, polgármesteri hivatal köztisztviselői, gyermekvédelmi felelős, helyi Lungodrom vezető, Nyugdíjas egyesület elnöke részéről. 
 
14.00.-tól helyszíni bejárás keretében tájékozódás a valós helyzetről beszélgetés a helyiekkel a település különböző részein. 
 
"Úgy gondoljuk, hogy a jelen történelmi szituációban, nem torzsalkodásra, hanem az összezárás általi fokozott erőegyesítésre van szükség, mert ezáltal erőink nem csak összeadódnak, hanem hatványozódnak és sokszorozódnak. Ezt mindenkinek fel kellene már végre ismerni, mert e nélkül a nemzetünk dicső múltjához méltóan soha nem fog felemelkedni." 
 
(Dr. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere) 
 
Forrás: nemzetihirhalo.hu