altNapfelkelte köszöntés: Boldogasszony Kápolnánál: 7 óra
Országos Fényláncba bekapcsolódás: Boldogasszony Kápolnánál: 17 óra
17 órától saját mécsesekkel és gyertyákkal kirakott Kereszt formával a Fényláncba bekapcsolódás.
18 órakor világ szinten a magyar Himnusz közös eléneklése.
Az esti sötétségben a sziklaperemen óvatos távolságtartás ajánlott! Mindenki saját felelősségére vesz részt a rendezvényen!
Célszerű zseblámpát hozni és melegen öltözni.
Fénygyújtást követően lehetőség van a Szikla Színház területén tartott előadásokhoz, hagyomány őrzéshez, szabadban virrasztáshoz csatlakozni.
Határon túlról is lehetőség van kapcsolódni a hazánkért és a világ felemelkedésért gyújtott Fényhez. Kérjük a külhoni magyarságot, hogy lakóhelyükön közösen gyújtsanak Fényt és a világosság megteremtésével, közös Himnusz énekléssel és imával járuljanak hozzá a világ és a nemzet ébredéséhez, a világbéke eljöveteléhez.
Akik otthon maradnak, azok otthon gyújtsanak gyertyát, mécsest, énekeljük együtt a magyar Himnuszt és mondjanak imát nemzetünkért.
Részletek: www.fenylanc.uw.hu