A Magyarok Szövetsége a társadalom önszervező erejének felébresztését, a rendszerváltást megelőző és az azt követő időszak nyolc millió vesztesének felemelkedését tűzte ki céljául. Az első lépésekben a kisközösségi működést kezdeményezve a Magyarok Szövetsége tagjai és követői helyi vásárokat, lakossági fórumokat, kisrendezvényeket szerveztek, kemencéket építettek, kenyeret sütöttek, megerősítve a közösségi gondolkodást.
A Magyarok Szövetsége 2011. augusztus 12, 13, 14 és 15-én, immár harmadik alkalommal rendezi meg a Magyarok Országos Gyűlését, amely a „Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében” eszméjét bontja ki.
Történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása az önkormányzatiság megerősítését feltételezi, az önkormányzatiság alapja az önellátás és a közösségi tulajdon. Az önellátás és a közösségi tulajdon megvalósításának eszköze a szövetkezet, a szövetkezeti forma összefogja a tulajdonost, a termelőt, a feldolgozót, a szállítót és a fogyasztót, biztos hazai piacot teremtve a hazai termelésnek.
A Magyarok Szövetsége tagjai kezdeményezték 2010. április végén a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet megalakítását, járják az országot, a Kárpát-medencét, terjesztve a szövetkezetiség gondolatát, biztatva további, helyi szövetkezetek alakítására. Ennek a munkának egyik eredménye, a média által is bemutatott rábaközi gazdák szerveződése, melynek következő állomása 2011. június 6-án 19 órától Csornán a művelődési házban lesz, erre minden érdeklődőt várnak.

Forrás: www.magyarokszovetsege.hu