Nyilvános konferencia a készülő alkotmányreform kapcsán történelmi hagyományaink és modern hétköznapjaink összefüggéseiről

Időpont és helyszín:

2011. március 10. csütörtök 17.00 óra

Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 5-7.

Előadók:

Bencze Izabella, Duray Miklós, herceg Esterházy Antal,

Gergely István, Kelemen András, Makovecz Imre, Palkovics Imre,

Pozsgay Imre, Raffay Ernő, Tóth Zoltán József, Varga István

A rendezvény fővédnökei:

Makovecz Imre és Pozsgay Imre

A belépés díjtalan.

12 pont, ami nélkül nem érdemes alkotmányozni

1. A magyar alkotmányos államiság alapja, jelképe, megtestesítője, folytonosságának kifejezője a Szent Korona. A magyar alkotmányos rend semmilyen körülmények közt nem függeszthető fel.

2. A magyar állam és alkotmányos hatalom jogfolytonos a Magyarországon létezett alkotmányos rendszerekkel, egyszersmind elhatárolódik az önkényuralom minden formájától.

3. A magyar nemzet határai nem esnek egybe Magyarország határaival, ezért a mindenkori magyar állam felelősséget visel a határain kívül élő magyarok és közösségeik sorsáért. Minden magyar és magyar állampolgártól származó személyt megillet a magyar állampolgárság és választójog.

4. Magyarországon minden hatalom forrása a politikai nemzet, azaz a választójoggal rendelkezők köre, mely hatalmát közvetlenül, vagy a hatalmi ágak klasszikus szétválasztásának megfelelően választások útján, a mindenkori törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalomra átruházva gyakorolja. A hatalom erőszakos megszerzése, valamint alkotmányellenes vagy kizárólagos birtoklása ellen mindenki jogosult és köteles fellépni. Az erőszakos és alkotmányellenes hatalomgyakorlás eseteit illetve az ellene való fellépés módozatait minősített törvény szabályozza.

5. Magyarország a hatalmi ágak szétválasztásán és egyensúlyán nyugvó független, demokratikus jogállam. A magyar állam védi az ország függetlenségét és területi épségét. A haza védelme az állampolgári hadkötelezettség mellett kiterjed a lakóhellyel rendelkezők honvédelmi munkakötelezettségére, a jogi személyek és szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésének kötelezettségére.

6. A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. El nem idegeníthetőek a szellemi, biológiai és gazdasági élet fenntartható fejlődését biztosító javak, elsősorban nemzeti jelképeink, történelmi örökségünk ingó és ingatlan tárgyai, a földfelszíni és felszín alatti természetes vízkészletek, a geotermikus energiaforrások, a termőföld 4/5-e és az erdők. Az állam további kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a további vagyonrészek elidegeníthetőségét minősített törvény határozza meg. A végrehajtó hatalom és az állam gazdálkodó szervezetei elszámolási felelősséggel tartoznak a nemzetnek és az azt képviselő mindenkori Országgyűlésnek. A Magyar Nemzeti Bank működését minősített törvény szabályozza.

7. Magyarország szociális jogállam, mindenkit megillet a munkához, a lakhatáshoz valamint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog. A gazdasági és társadalmi érdekeket szervezetek és érdekképviseletek védik és érvényesítik. Magyarországon valós értéket csak valós munka teremt.

8. A közteherviselés természetes és jogi személyek (jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek) számára egyaránt kötelező, a hozzájárulás mértéke a vagyoni és jövedelmi helyzettel arányos.

9. Mindenki, fogantatásától kezdve jogképes. Az Alkotmány védi minden ember életét, alapvető jogait, a házasságot, a családot valamint ezek intézményeit. Az alapvető emberi jogok alkotmányos védelme rendkívüli állapot esetén is érvényben marad.

10. Az Alkotmány elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, különös tekintettel a közérdekű adatok ismertetésére és terjesztésére. A közszolgálati média feladata a nemzeti önazonosság, a nyelv ápolása, a magyar nemzeti összetartozás, valamint a magyarság és a Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő népek hagyományos összetartozásának megjelenítése.

11. Magyarország az Európai Unió szuverén tagjaként az európai népek, illetőleg saját szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében viszonossági alapon közreműködik az európai egység megteremtésében.

12. Az Alkotmány elismeri és védi az egyházi, vallási és nemzetiségi közösségek jogait és egyenjogúságát, kivéve, ha az adott közösség működése az Alkotmány, vagy más közösségek ellen irányul.

Szervező: Magyarországért Egyesület

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.magyarorszagertegyesulet.hu

Telefon: +36 30 940 1190

Köszönjük a Szent Margit Gimnázium segítségét a rendezvény lebonyolításához.