Az Imladris Kulturális Központban, Budapest, V. kerület, Váci utca 65., az udvarban jobbra bemutatják Németh Zsolt: A Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája című könyvét, amely a Püski Kiadó gondozásában jelent meg. A kiadványt Jelenczki István filmrendező, képzőművész ajánlja az olvasók figyelmébe.
Kevéssé ismert, hogy a Szent Koronát létezése során mennyi sérülés érte, és milyen sok átalakításon ment keresztül. Mindezek alapos és részletes számbavételére vállalkozott e könyvében Németh Zsolt, aki már korábbi munkáiban is foglalkozott a kérdéskörrel. Minden eddiginél több írott forrás és korai Korona-ábrázolás, valamint a különböző szakvizsgálatok eredményeinek összevetésével a lehető legteljesebb összegzését adja a Koronát ért változtatásoknak, melyek száma lényegesen meghalad minden korábbi feltételezést.
A szerző, aki a fizika tudomány kandidátusa, éles logikával vonja le az adatokból nyerhető következtetéseit. Időrendi sorrendbe állítja a sérülések és átalakítások nagy részét, és szűk időintervallumban datálja őket. A Korona számos eleméről igazolja úgy a zománcképek, mint az ékkövek és gyöngyök körében, hogy cseréltek, és több esetben még a beavatkozást végző személyét is megnevezi. Megállapításai szak- és tárgyszerűek, ugyanakkor közérthetően és olvasmányosan tálalja eredményeit. Részletesen és pontosan adatolt könyvében 53 kép, 3 ábra és 7 táblázat segíti az olvasót, hogy követni tudja Németh Zsolt gondolatmeneteit, és maga is meg tudjon győződni következtetései helytállóságáról.