A Püski - Masszi Galéria a magyar szellemi termékek kis- és nagykereskedése Budapest IX. kerület, Tóth Kálmán utca 33. szám alatt november 5-én, pénteken 18 órai kezdettel mutatja be Marton Veronika: A pártusok, a sivatag lovagjai című könyvét.
Marton Veronika sumerológus legújabb könyvéről Pap Gábor művészettörténésszel beszélget. A mai Irán területén élt ókori pártus nép nemcsak az ázsiai szkítákkal, hanem a kisázsiai galatákkal és utódaikkal, az európai keltákkal is vérségi kapcsolatban állt. II. Ramszesz fáraó seregének katonáiként egyiptomi hatás érte őket. A Kr.e. 248 - Kr.u. 226 -ig fennálló soknemzetiségű Pártus birodalmat a szaszanida perzsák orvul megdöntötték. A pártus harcosok és utódaik Európától Közép-Ázsiáig a befogadó országok, népek seregeiben több évszázadig megbecsült katonaként küzdöttek. A szkítákhoz csatlakozott népcsoportjaik a honfoglaló magyarság nemzetalkotóivá lettek.