Miért tiltakozunk?

Az állam, az utóbbi időben fokozódó szabálytalansági eljárásai nyomán, az állami feladatoktól vonja el a pénzt, önmagától, tőlünk.
Lehetetlen helyzetbe hozzák azokat, akik tenni akarnak, vagy tenni akartak a társadalmi megújulásért.
Tűrhetetlen, hogy nincs érdemi jogorvoslati lehetőségünk, hogy az állam visszaél erőfölényével.
Tiltakozunk az egész hazai támogatási rendszer kezelési struktúrája ellen, amely mostani formájában egy mélyen feudális – alárendelt, megalázó viszonyt teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között!


Ez a rendszer a teljes bizalmatlanságra, a jelentős erőfölény korlátlan érvényesítésére, a segítés helyett az értelmetlen, túlzó kontrollra, a drákói szigort érvényesítő szűklátókörűségre, az egyoldalúságra épül, azaz a civilek biztosítékainak, méltóságának teljes hiánya jellemzi. Hol itt a partnerség, az ország jobbítását célzó közös együttműködés?
Nyilván, vannak hibáink nekünk is, de méltatlannak tartjuk, hogy bűntelenségünket folyamatosan nekünk kell bizonyítgatnunk.
Méltatlan, hogy az ellenőrzések rendszere nem tisztázott, csak a pályázó számára vannak időkorlátok. Az ellenőrzési eljárások során a lebonyolító szervezet elképesztő szakmai, adminisztratív, ügyviteli és egyéb hibákat követ el – minden következmény nélkül. A pályázókat ugyanakkor gyakran apró (vagy vélt) hibákért szigorúan bünteti – olyan jogorvoslati lehetőségek nélkül, melyek során partnerként, kölcsönösen tisztázhatók, korrigálhatók lennének a tévedések, a hibák.
Elfogadhatatlan, hogy a pályázati kiírásokat a projektek lebonyolítása során módosítják. Ugyanakkor a pályázat keletkezésekor még nem létező törvényeket kérnek számon menet közben.
Alkalmi és bizonytalan alkukkal teli a rendszer. A civil pályázók belekényszerülnek ezekbe, azért, hogy küldetésüket, programjukat legalább részben megvalósíthassák.
Nekünk bizonyítanunk kell hozzáértésünket, de nem ismerjük a kontroll-mechanizmusban részvevők hozzáértését.
Ez így egy vesztes-vesztes játszma.
    
Mit kívánunk elérni?

Követeljük, hogy az illetékes állami kormányzati szervek (minisztériumok, NFÜ, ESZA Kht.) tárgyaljanak képviselőinkkel az európai és hazai támogatások lebonyolítási és jogorvoslati rendszerének felülvizsgálatáról, korrigálásáról! Vannak javaslataink, tárgyaljunk azokról!
Követeljük, hogy a tárgyalások idejére, azonnal függesszék fel a civil szervezetek irányában indított szabálytalansági és végrehajtási eljárásokat!