A Magyar Múlt Megőrzéséért Egyesület a Hagyomány Iskolájában, Budapesten IX. kerület Mátyás utca 7. szám alatt, a Ráday és Lónyai utca között november 9-én, kedden 19 órakor dr. Varga Tibor tart előadást „Mária országa és a történelmi alkotmány”címmel. A szervezők belépőként – mindenkinek lehetősége és szándéka szerint – 500 vagy 1000 forintos adományokat elfogadnak.

A történelmi alkotmány, a Szent Korona-tan szerint:

1.    A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője.
2.    A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje.
3.    A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai.
4.    A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség.
5.    A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz.

A Szent Korona mint jogi személy, jogilag a Magyar Államnak megfelelő. Ezen túlmenően az állam, mint elvont, megfoghatatlan gondolat fizikai megtestesülése. Szent István király a Szent Korona képében ajánlotta fel az országát Szűz Máriának.
A föld, illetve általánosságban természeti erőforrások a Szent Koronához rendelése biztosíték, amellyel a közösségi erőforrások a közösség egészéhez rendeltettek. Ezzel megakadályoztatott, hogy pár nemzedék alatt a közösségtől és a közösséget alkotó személyektől a magántulajdon módszerével el lehessen vonni a természeti erőforrásokat, és ezzel a szabad életet ellehetetlenítő közállapotok alakuljanak ki. (Környezetszennyezés, élettér kizsákmányolása például: erdőirtással, intenzív mezőgazdaság vegyszereivel stb.) A Szent Korona teste az egész Kárpát-medence, vagyis Magyarország és a társországok: Erdély, Horvátország, Dalmácia, és Szlavónia.
A Szent Korona tagjai a Szent Korona országainak polgárai. Tehát a magyar nemzet és az együttlakó vendégnépekre is vonatkozik, akiket külön védelmez a Szent Korona-tan. Tehát a Szent Korona a politikailag szervezett nép, vagyis a nemzet, és mivel a Szent Korona a legfelsőbb szuverén, felség, ez megfelel a Rousseau által a 18. században kigondolt népfelség elvének.
Mivel a Szent Korona a legfőbb szuverén, a Szent Korona-tan nem ismer el fölötte álló személyt. Ezáltal a Szent Korona tagjai, vagyis a polgárok egyenlőek, közülük senki nem uralkodhat a másikon, tehát a Szent Korona-tan eleve kizár minden diktatúrát. Az ellenállási jog lehetővé teszi a Szent Korona tagjai számára, hogy az alkotmányosságon túllépő önkényuralommal szemben föllépjenek.
Mivel a Szent Korona a legfőbb szuverén, ezért az uralkodó sem állhat fölötte, az ő hatalma is csak a Koronától ered.